Home
 

VAROVNÉ POSOLSTVO PÁNA – KOMU JE VEĽA DANÉ, OD TOHO SA VEĽA OČAKÁVA, 22. APRÍL 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 22. Apríla 2021
Sumarizácia:

Nuž požehnaní ľudia, prichádzam k vám v tomto čase. Približne 6 minút po 22:00 východo-afrického času. A chcem sa s vami podeliť požehnaní ľudia, o niečom veľmi kritickom a veľmi dôležitom, najmä ohľadom Cirkvi v Keni.

Za prvé 1, je teraz úplne zrejmé, že PÁN, ON miloval Cirkev v Keni a samozrejme aj iné národy, ale táto láska si v Keni zobrala väčšiu časť. Ak sa pozriete na počet chromých, ktorí boli postavení v tejto zemi, neustále sa zvyšuje počet, aj teraz keď hovoríme a PÁN neustále hovorí o zvyšovaní,.. ešte viac … počtu chorôb, autoimunitných chorôb, ktoré sú uzdravené v tejto zemi. Ak sa pozriete na dispozíciu lásky, ktorú PÁN vložil do Cirkvi KRISTOVEJ, Zboru Pokánia a svätosti v tejto krajine, je úplne zrejmé, že komu sa veľa dáva, tam sa očakáva aj veľa zodpovednosti, požehnaní ľudia.

A viem, že som videl veľa e-mailov neustále prichádzajúcich zo zahraničia. Pastori, ktorí sa stali súčasťou tohto Zboru, túžia byť na mieste, kde vy ste, a túžia sa spojiť s DVOMA PROROKMI YAHWEH, aby dostali svoju časť lásky PÁNA, ktorá sa rozdáva poslušnej Cirkvi v tejto hodine. Charakteristickým znakom tejto lásky, ktorú BOH vniesol do tohto Zboru, sú uzdravenia. Mrzáci vstávajú a kráčajú po celej zemi. Slepé oči sa otvárajú po celej tejto krajine. Hluché uši po celej zemi. Nemí môžu hovoriť, chromí, paralytici, v srdci vírusu Korona.

Druhou veľmi dôležitou vecou, ​​o ktorú sa chcem dnes večer podeliť, je to, že teraz je tiež úplne zrejmé všetkým ľuďom, že hnev BOHA … hnev a zlosť BOHA … zúrivosť hnevu Boha sa rozplynul okolo týchto DVOCH PROROKOV, ktorí s vami hovoria. To je teraz zrejmé, pretože ak vidíte spôsob, akým obrátili život na zemi naruby, čo sa stane prebudením, budíčkom pre túto generáciu.

Hnev, zúrivosť hnevu Boha okolo nich je úplne neznesiteľný. Nespomínam zemetrasenie na Haiti, zemetrasenie v Čile, zemetrasenie v Nepále, zemetrasenie v Mexiku, zemetrasenie v Peru, zemetrasenie v Japonsku, všade tam, kde je. To nehovorím. Jednoducho hovorím o víruse Corona, kým neuvidíte Indiu, ktorá dnes oznamuje … Indiu, ktorú spomenuli svojím jazykom, povedali o Indii … dnes oznámili, že sú stratoví, chýba im priestor, cintoríny, priestory na hroby.

Po celý čas to beží, celý deň, o Indii. Miera infekcie 315 000 denne a úmrtia. Je úplne jasné, že okolo mňa sa veľmi rozohnil hnev BOŽÍ. Ja tak chcem vás vyzvať Kenskú Cirkev, ktorá je tak milovaná … niekedy, keď sú ľudia veľmi milovaní, veľmi milovaní, sú rozmaznaní. Takže prosím. Nenechajte sa rozmaznávať. Nepozerajte sa na lásku BOHA ako na mechanizmus, prostriedok, licenciu na nezodpovednosť.

A chcem to nasmerovať na Národnú radu Biskupov, že ste práve videli, ako som viedol ohromujúci boj o vytiahnutie Litundy zo smrti. Až do tej noci, keď bol na prístrojoch podpory života, som sa spýtal PÁNA: „Dovoľ nám, aby sme ho odtiaľ odstránili.“ A vo sne som odtiaľto hovoril. Hovoril som s ním a on sa zobudil – a zároveň sa zobudil na druhej strane. Zhromaždili sa okolo neho zdravotné sestry a ľudia boli šokovaní, a to v okamihu, keď začul „pup“ v pľúcach a prebudil sa. Keď bol pod prístrojmi podpory života. Bojoval som.

Takže, prosím, nenechajte ma zápasiť s nikým iným.

BOŽÍ HNEV je na Zemi!

Buďme veľmi opatrní!

Pretože teraz sa okolo mňa veľmi rozhorel hnev Boha. Uistite sa, že kráčate v spravodlivosti. MY tu kážeme 3x týždenne. Je to veľmi ťažké, trikrát týždenne. Správa o spravodlivosti, správa, ktorá karhá ZLO, korupciu, napomína hriechy, napomína nesmrteľnosť, modlárstvo, cudzoložstvo, sexuálne hriechy a všetko…

Nech teda kráča každý správne.

Národy sa dívajú. PÁN sleduje a my sledujeme. Bola hlásaná spravodlivosť. Pamätajte, že je po ruke BOŽIE kráľovstvo, ktoré prichádza. Potrebuje teraz vstúpiť každý a to závisí od toho, ako teraz žijete. Komu sa veľa dáva, od toho sa veľa očakáva!

Znovu sa pozrite na to, ako som sa snažil vytiahnuť Litundu zo smrti, zo smrti, až kým som nestál a hovoril pred PÁNOM a nepovedal PÁNOVI, aby sme ho odtiaľ odstránili – v noci, keď bol teraz za života, pod plúcnym, ventilatorom, podporou, lebo nemohol dýchať sám. Mozog potrebuje kyslík, srdce potrebuje kyslík.

Máte všetku zodpovednosť, bola vám delegovaná moc a moc so cťou pred PÁNOM, pretože Boží oblak sa usadil na mne, usadil sa na mne a pokryl ma pred vašimi očami. Stojím pred STAROVEKÝM DŇOM. Stojím pred slávou starodávnych dní. STOJÍM PRED NIM A ON HOVORÍ SO MNOU HLASOM, PROSÍM. Ak si vás ctím s toľkou láskou, prosím –

ZODPOVEDNOSŤ!

PROSÍM – ČESŤ!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ďakujem.

23. APRILA 2021 SENIOR ARCIBISKUP JOHN LITUNDA BOL PRESPUSTENÝ Z NEMOCNICE:

Off 

25.4.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top