Home
 

PROROCTVO O NEVYSVETLITEĽNOM ZEMETRASENÍ, KTORÉ PRICHÁDZA ZHORA A SPÔSOBÍ OBROVSKÚ DEVASTÁCIU A SMRŤ, PROROCTVO ZO DŇA 14. APRÍLA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 14. Apríla 2021

Sumarizácia:

BOH OTEC ma prišiel navštíviť vo svojom hustom a temnom oblaku a napriek tomu ste nečinili pokánie, aj Koronavírus Proroctvo, ktoré som dal 1. decembra 2015, sa naplnilo, a aj napriek tomu ste nečinili Pokáni!
Teraz sa pozrite na skazu, ktorá ničí Zem a obrátila Zem naruby.


Potom ma vo sne BOH OTEC požiadal, aby som išiel zasiahnúť Zem, a ja som zasiahol Zem, ako mi bolo prikázané.
Videl som vtedy veľa komárov, ktoré ma hryzli, oni ma hryzli, a oni hrýzli ľudí, komáre hrýzli – BOŽÍ SÚD, v hroznom BOŽOM súde.

PÁN ma tam dal a oni bodaním ubližovali celému telu.
Takže potom som uvidel jazdca žltého koňa ( v našom preklade Biblie v Zjaveni Jana sa jedná o plavého koňa , pozn. ) bežať po oblohe a zatiaľ čo bežal po oblohe, mohol som ho vidieť bežať po oblohe, PÁN spôsobil, že som ho mohol vidieť bežať po oblohe.


Pamätajte, že 29. júla 2009 som videl, ako PÁN otvoril štvrtú pečať BOŽIEHO zvitku, a bol prepustený. Potom bol štvrtý jazdec vypustený a spomeňte si na ten rozhovor, keď som ho konečne uvidel, teraz bežal po oblohe a cez mraky.
Takže som povedal:

Zem zasiahne neznesiteľné zemetrasenie, veľmi strašné a ľudia sa pokúsia utekať.

Videl som zemetrasenie prichádzajúce zhora a nerozumel som tomu, ale zemetrasenie zasiahlo ľudí, keď bežali, a bežali všade a zemetrasenie im ublížilo, zemetrasenie im ublížilo, keď bežali všetkými smermi, boli bežali, ale nemohli utiecť, nemohli uniknúť, nemali ako uniknúť BOŽIEMU hnevu.
Toto je rozhovor, ktorý som priniesol
včera o 1 hodine po polnoci EAT. ( východo – afrického času, pozn. )

PÁN hovorí tejto generácii:

„ČIŇTE POKÁNIE,

odíďte od hriechov, stráňte sa a oddeľte sa od nemorálnosti, sexuálnych hriechov, klamstiev, evanjelia prosperity, evanjelia peňazí, ktoré dnes vidíte v Cirkvách kázať.


Odvráťte sa, stráňte sa neprávosti, ktorá zaujala túto generáciu, uväznila, uniesla a držala ju v zajatí, túto generáciu“.
Takže, požehnaní ľudia, v tejto chvíli

PÁN vyzýva národy, aby činili pokánie, a hovorí:

Nevidíte devastáciu koronavírusu? Nevidíte degradáciu života na tejto Zemi?
Nevidíte, že je vojnová situácia?

Ľudstvo sa zaoberá Božím súdom vo všetkých smeroch, všade mŕtve telá, koronavírus uzavrel všetky ústa a nosy, umývanie rúk a teraz s tým musite žiť, každú chvíľu, každú chvíľu sa bojíte, že dostanete koronavírus a budete musieť ísť do hrobu.
Mŕtve telá sa každý deň počítajú v počtoch, 4 000 v Brazílii, 1 000 tu, 2 000 tam, India teraz prekoná celý svet.

Zaoberajú sa pandémiou, ktorú som Prorokoval v roku 2015 a teraz, prichádza ďalší Súd, PÁN zasiahne Zem strašným zemetrasením a ja neviem, kde to zemetrasenie bude, neviem, či bude byť globálnym zemetrasením, alebo zasiahne určitý región, ale

PÁN volá po pokání!

PÁN vyhľadáva túto generáciu, žiada o vaše duše, žiada vás, aby ste sa odvrátili od neprávosti, od nemorálnosti, Cirkev sa teraz musí vrátiť k evanjeliu o kríži a JEŽIŠOVEJ krvi, musiaíte sa navrátiť k evanjeliu svätosti:

Čiňte pokánie a buďte svätí.


!! Cirkev už nie je svetlom sveta, PÁN hovorí: Potrebujú prejsť pokáním a svätosťou a zastaviť evanjelium prosperity, peňazí všade…, v Amerike...!!

Cirkev musí znovu zažiariť svetlom evanjelia.
Nevidíštetu veľkú tmu?
Zistite, čo sa deje v tomto ZBORE ! ( POKÁNIA A SVÄTOSTI, pozn. )
Dnes budeme oslavovať nového chromého, ktorý začal chodiť!
Svetlo Božie svieti, to je to, čo žiada Pán: svietiť!


Božie kráľovstvo je blízko, MESIÁŠ PRICHÁDZA!
Toto nie je čas na nemorálnosť, už nie je čas na to, aby falošní proroci a falošní apoštoli kázali peniaze v Cirkvách!
Toto je čas pripraviť národy na PRÍCHOD MESIÁŠA.


BOH VÁS BUDE SÚDIŤ!

Pretože znovuzrodenie je zodpovednosť evanjelizovať a stať sa Kristovým svetlom.

Prichádza BOŽÍ SÚD!


Videl som prichádzať BOŽÍ SÚD!


A videl som jazdca na žltom koni, to znamená, že bude veľa úmrtí!
Vidím ho behať po Zemi, cez mraky, po oblohe.
Aká úžasná vízia BOHA!


MESIÁŠ PRICHÁDZA!


Toto je ten, o ktorom Biblia hovorí: „A pošlem pred TEBOU svojho POSLA, aby pripravil cestu skôr, ako príde Veľký a hrozný deň PÁNA.“


Nech tí, ktorí majú uši, nech počúvajú a sú svätí a sú pripravení vždy, pretože mnohí sú povolaní, ale málo je vyvolených.


Ďakujem!

Off 

15.4.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top