Home
 

BOH OTEC POSLAL JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BIBILIE, ABY DORUČILI POZVÁNKY NA SVADBU BARÁNKOVÚ K CIRKVÁM POD ZBOROM POKÁNIA A SVÄTOSTI

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 7. a 8. Apríla 2021
Sumarizácia:

BOH ZJAVIL V PROROCTVE JEHO DVOM PROROKOM STARODÁVNE AUTO:

– AUTO reprezentuje ZBOR / CIRKEV

Starodávne auto – PÁN si príde pre starodávnu Cirkev, ktorá žila pre NEHO verným svätým kresťanským životom a nie pre MODERNÚ CIRKEV

CIRKEV, KTORÁ KÁZALA STARODÁVNE EVANJELIUM O KRÍŽI A KRVI PÁNA JEŽIŠA KRISTA, STARODÁVNE EVANJELIUM, NIE MODERNÉ EVANJELIUM PROSPERITY

BIELE AUTO – REPREZENTUJE SVÄTOSŤ A ČISTOTU

  • KOĽKÍ Z VÁS BUDETE NÁJDENÍ NA TEJTO STARODÁVNEJ CESTE ?..POČÚVAŤ HLAS A INŠTRUKCIE BOŽÍCH DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV KTORÝCH BOH K NÁM POSLAL A KTORÍ VEDÚ ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI?

BOH OTEC POSLAL JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV IBA DO ZBOROV POKÁNIA A SVÄTOSTI DORUČIŤ IM POZVÁNKY V BIELEJ OBÁLKE NA MEGA OHROMNÚ PRICHÁDZAJÚCU OSLAVU V BOŽOM KRÁĽOVSTVE, NA SVADBU BARÁNKOVÚ, KTORÁ SA USKUTOČNÍ SKORO, POZVÁNKA RUČNE PÍSANÁ SAMOTNÝM BOHOM OTCOM PRE TÝCH, KTORÍ SA NACHÁDZALI V ZBORE PÁNA, DORUČENÁ NA KAZETEĽNICE V ZBORE POKÁNIA A SVÄTOSTI, znamená že pozvánka bola určená IBA PRE ČLENOV ZBORU POKÁNIA A SVÄTOSTI, KTORÍ SÚ V CIRKVI PÁNA.

AKO PROROCI PÁNA BOHA DORUČOVALI POZVÁNKY, ONI MÍŇALI CESTOU VŠETKY OSTATNÉ ZBORY, CIRKVI A DENOMINÁCIE, BOLI POSLANÍ INŠTRUKCIAMI OD BOHA OTCA IBA DO ZBORU POKÁNIA A SVÄTOSTI.

OBLAK BOHA prišiel k JEHO DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., takže PÁN BOH OČAKÁVA, že každý si je vedomý, že je to BOH OTEC, PÁN BOH, KTORÝ ICH POSLAL.

NIKTO SA NEMÔŽE POKÚŠAŤ IGNOROVAŤ NAVŠTÍVENIE SAMOTNÉHO BOHA OTCA V JEHO OHROMNOM DESIVOM OBLAKU AKO NAM PÁN OZNÁMIL DOPREDU V JEHO PROROCTVE A OČAKÁVAŤ, ŽE HO BOH PRIJME DO JEHO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA!

Prišiel OBLAK BOHA OTCA, tak PÁN očakáva, že keď uvidíte OBLAK BOHA OTCA, mali by ste vedieť, že je to PÁN BOH, ktorého uctievam, a my potrebujeme isť a podriadiť sa JEDINÉMU HLASU BOHA OTCA V ZBORE POKÁNIA A SVATOSTI, KTORÝ VEDÚ JEHO DVAJA PROROCI Uctievate iného “boha”, inde,… kde OBLAK BOHA YAHWEH NIEJE?

PÁN BOH nedal dopis S POZVÁNKOU JEHO PROROKOM DO JEDNÉHO ZBORU POKÁNIA A SVÄTOSTI, kde Biskup bol neposlušný, nemal Blízky vzťah s NAJMOCNEJŠÍMI PROROKMI BOHA YAHWEH a bol vlažný, dokonca klamal PRED BOHOM BOHA YAHWE! Pamätáme si na Ananiaša a Zafiru, ako ihneď padli mrtvi keď raz zaklamali! To bolo už v Prvej znovuzrodenej CIRKVI PÁNA! Stačí jeden jediný hriech ktorý nás oddelí od PÁNA BOHA!

VLAŽNOSŤ V CIRKVI A KLAMSTVO

JE VEĽMI SERIÓZNY HRIECH PRED BOHOM!

MODLITBA SPÁSY, BIBLICKY ZASĽÚBENÝ NAJMOCNEJŠÍ PROROK ELIÁŠ UŽ CHODÍ PO TVÁRI ZEME

ŠOK a OHROMENIE keď MUŽ BOŽÍ, NAJMOCNEJŠÍ PROROK BOHA – ELIÁŠ POVOLAL DOLE OHEŇ Z NEBA:

Off 

9.4.2021 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top