Home
 

STAV SRDCA, KTORÉ VSTÚPI DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Môžeme sa najprv pozrieť na srdcia, ktoré vstúpia ? Hovorím o 

1 Samuel 16:7

7 Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce.

Pozerám sa na srdce, krok za krokom, vediem Vás k srdcu, ktoré vstúpi. Teraz to môžete použiť ako zoznam kontroly, zrkadlo, aby ste duchovne skúmali vaše srdcia, HALLELUJAH. To je o srdci však ?

Deuteronómium 6: 4-6

4 Počuj, Izraelu, Hospodin, náš Bôh, je jeden Hospodin. 5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou! 6 A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci.

Pozrite sa na to teraz, ON zrazu náhle centralizuje srdce. HALLELUJAH. ON zrazu náhle vyzdvihuje znaky a zloženie srdca.

ON teraz hovorí, že všetko záleží na srdci.

Miluj svojho BOHA celým svojím srdcom a zistíte, že keď príde PÁN a chce vložiť JEHO DUCHA. To je srdce, na ktoré sa zameriava, skoro zistíte, že zo všetkých orgánov, ktoré PÁN stvoril v ľudských bytostiach, srdce je najdôležitejšie. Pretože srdce je jediné, ktoré môže reagovať na životné prostredie, okolnosti života. Po druhé to je srdce, ktoré môže reagovať na požiadavky PÁNA. Zrazu náhle potom, čo vidíme nezničiteľné, neporušiteľné, nesmrteľné, pozrite sa teraz hovorí, že zo všetkých orgánov

srdce je najviac centrálne pre PÁNA v ľudskej bytosti.

To je srdce, ktoré moduluje vieru v JEŽIŠA, radosť, rozhodovanie, či chcete ísť duchovne, alebo nie, to je o srdci. Tam sa odohrávajú Vaše plány, Vaše túžby. Dokonca aj nepriateľ sa zameriava na srdce a tak ďalej… To je dôvod prečo sa chcem zamerať na srdce

1 Samuel 13:14

14 Ale teraz neostojí tvoje kráľovstvo. Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca, a Hospodin mu prikáže, aby bol vojvodcom nad jeho ľudom, lebo si neostríhal toho, čo ti prikázal Hospodin.

HALLELUJAH. Saul, teraz nebude pokračovať Tvoje kráľovstvo. HOSPODIN si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a HOSPODIN mu prikáže, aby bol vojvodcom nad JEHO ľudom lebo si neostríhal toho, čo Ti prikázal HOSPODIN, pretože si neostríhal toho, čo Ti prikázal HOSPODIN. Keď čítate dôvod, prečo si vybral Dávida, lebo Dávid bude vykonávať JEHO vôľu, všetko … srdce. Pretože PÁN hovoril Saulovi: „Choď a znič Amalecha“ Znič zvieratá, ľudí a všetko, bez rabovania. Saul zachránil ich kráľa, vykŕmené zvieratá, robil veci, ktoré znesvätili BOHA a potom ich začal obetovať PÁNOVI.

Skutky Apoštolov 13:22

22 A keď ho odstránil, vzbudil im Dávida za kráľa, ktorému aj vydal svedoctvo a povedal o ňom: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vykonáva každú moju vôľu. 

HALLELUJAH. Takže tých ľudí, ktorých som videl vstupovať, toto sú znaky ich sŕdc, je ich príliš veľa, môžeme čítať iba niekoľko:

1.Ich srdcia majú absolútnu / úplnú vieru v Boha

2. Absolútnu lásku k Bohu

3. Absolútnu vďaku k Bohu

4. Absolútne kajúce sa srdce

5. Absolútna poslušnosť Pánovi

6. Úplna úprimnosť k Bohu

7. Srdce naplnené Duchom

8. Srdce, ktoré trávi čas samotné s Bohom

Pamätajte, že trávenie času samoty niekde je úžasné spoločenstvo, úžasné priateľské spoločenstvo s BOHOM. Keď Mojžiš bol samotný niekde, potom PÁN sa k nemu priblížil. Takže srdce, ktoré môže tráviť nejaký čas samotné s PÁNOM.

9. Odvážne srdce

 10. Zvedavé, pýtajúce sa srdce

 11. Starostlivé srdce

Pamätajte, že každý znak je v Písme, ale nemáme čas

12. Srdce služobníka

 13. Srdce, ktoré sa obetuje

 14. Smelé srdce v záležitostiach BOŽÍCH

 15. Oddané srdce, inými slovami absolútne oddané BOHU

 16. Srdce, ktoré prehlasuje BOŽIU moc

 17. Srdce, ktoré prehlasuje milosť BOŽIU

 18. Srdce, ktoré sa spolieha na Božie zaopatrenie

 19. Srdce, ktoré túži po Božej prítomnosti

 20. Pokorné srdce

 21. Úctivé, zdvorilé srdce

 22. Ohľaduplné srdce

 23. Dôverčivé srdce

 24. Srdce pokánia

 25. Poslušné srdce

 26. Srdce, ktoré rozpoznáva BOHA JEHOVAH, kto ON je

 27. Ochotné srdce

 28. Sväté srdce

 29. Spravodlivé srdce

 30. Srdce uctievania

 31. Srdce, ktoré sa snaží robiť a naplniť BOŽIU vôľu, to bol dôvod, prečo ON ho povolal a odlíšil od Saula

 32. Srdce, ktoré teší Boha

 33. Dôstojné srdce

 34. Zásadové srdce

 35. Silné srdce

 36. Pevné srdce

Skutočne môžem povedať z hlavy poklad srdca, môžem povedať úplne. HALLELUJAH. Máte zopár ? Teraz to skutočne môžete použiť ako zrkadlo Vášho srdca. Teraz to môžete pripojiť ako EKG do svojho srdca a zistiť, porovnávať tieto parametre. HALLELUJAH. Pozrite sa, kde budete merať na týchto parametroch.

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

24.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top