Home
 

PROROCTVO PÁNA – HROZNÝ SÚD BOHA NAD MEXIKOM KVÔLI KATOLICIZMU, MODLÁRSKEMU UCTIEVANIU A SATANIZMU, zo dňa 16. Marca 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 16. Marca 2021
Sumarizácia:

Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, dnes poobede, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ABOSECHEM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL – EMET, JEHOVAH GEMUAL, JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAJ JESHUAKI, JEHOVAH ELOHEI – ISRAEL, ELOHIM, ELOHIM MASHAMAIM, ON hovoril so mnou dnes, dnes poobede.

A PÁN ma dnes poobede zobral do Mexika, ja som trávil celé poobedie v Mexiku, dnes poobede a PÁN ma zobral z jedného miesta na druhé. A na tom mieste, keď som tam bol, v Mexiku, potom som videl vrtuľník, ktorý tam lietal , zachytil ho oheň a začal sa otáčať ….. zahynuli všetci na palube, videl som mnoho ľudí utekať.

A potom ma PÁN dal tam do dvoch vozidiel, tam ľudia riadili vozidlá, ale neboli si vedomí toho, že DVAJA PROROCI BOHA YAHWEH sú vo vozidle, takže oni jazdili z jedného miesta na druhé, a v jednom bode sme zmeškali odbočku do ľava, jedno vozidlo, kde bol jeden z PROROKOV PÁNA zmeškal odbočenie vľavo, takže iné išlo ale toto urobilo U – otočku a navrátilo sa naspäť a prešlo cez čiaru, keď svietila už oranžová, a PÁN začal brať JEHO DVOCH PROROKOV YAHWEH, ON nás zobral do Cirkví, katolíckych Cirkví a PÁN nám ukázal ľudí, ja som videl ľudí, ako uctievali v katolíckych Cirkvách v Mexiku, mali oblečené katolícke rúcha a ružence.

V jednom bode začala otvorene Služba, na otvorenom priestranstve, nejakým spôsobom zablokovali cestu, takže PÁN v týchto dvoch vozidlách nás uchovával, ľudia v týchto vozidlách si neboli vedomí, že sme v týchto vozidlách, ale bral nás z jedného miesta na iné a ukazoval nám katolícke Cirkvi a ako oni praktizujú modlárske uctievanie.

A potom PÁN BOH VŠEMOHÚCI mi nariadil, aby som vykročil dopredu a pozdvihol varovanie k národu Mexika, a aby som varoval Mexiko, že potrebujú

ČINIŤ POKÁNIE Z KATOLICIZMU!

Potom ma zobral všade po Mexiku. Potom ma PÁN požiadal, aby som vykročil dopredu a aby som varoval Mexiko, aby činili POKÁNIE! Aby národ Mexika činili pokánie a aby sa odvrátili od uctievania modlárstva. Dnes celé poobedie som trávil v Mexiku, celé poobedie som bol v Mexiku, cestoval som z jedného mesta do druhého. V týchto dvoch vozidlách. A potom som videl katolícke uctievanie, ako tam uctievajú modly, modlárske uctievania, väčšinou sa konali na uliciach, jedno z nich bolo vo vnútri, mohol som vidieť po mojej ľavej strane, dokonca som von videl nápis na lodi, ako bol napísaný oznam o tej omši.

Takže PÁN tu pozdvijue VAROVANIE, VEĽMI SERIÓZNE VAROVANIE k NÁRODU MEXIKO! Posledný krát, kedy som vás zasiahol, aby ste rozumeli tomu, že

PÁN JE VEĽMI SERIÓZNY V TEJTO ZÁLEŽITOSTI UCTIEVANIA!

MUSÍTE PRESTAŤ S UCTIEVANÍM MODLÁRSTVA!

A začnite uctievať samotného BOHA JEHOVAH! Uctievať PÁNA JEŽIŠA, nášho PÁNA A POŽEHNANÉHO SPASITEĽA, VEČNÉHO SPASITEĽA, ktorý prišiel, aby spasil ľudstvo. Aby ste uctievali Jehovah Elohim. Aby ste uctievali Jehovah Elhay, Elhayah, Elkana, Jehovah Elohe, Mounzi, PÁNA VŠEMOHÚCEHO, BOHA IZRAELA, JEHO samotného musíme uctievať.

A potom ma PÁN požiadal, aby som vyniesol súd nad Mexikom a potom som zodvihol moju ĽAVÚ PROROCKÚ RUKU A POUKÁZAL SOM S MOJIM ĽAVÝM PROROCKÝM PRSTOM A OPÝTAL SA MEXIKA:

DAJTE MI DÔVOD, PREČO BY SOM VÁS NEMAL SÚDIŤ? – vo sne.

Ja som sa opýtal Mexika túto rovnakú otázku, to je veľmi šokujúce! Rovnakú otázku som sa vás pýtal predtým, ako vás zasiahlo zemetrasenie, ako historický súd BOHA zasiahol Mexiko. Znova som sa opýtal Mexika: dajte mi dôvod, Mexiko, prečo JA by som vás nemal súdiť? PÁN ma požiadal, aby som vykročil dopredu a zasiahol ich so súdom BOHA!

Takže je tu vážny súd BOHA prichádzajúci proti katolicizmu! JE TU VEĽMI VÁZNY SÚD BOHA PRICHÁDZAJÚCI PROTI MODLÁRSKEMU UCTIEVANIU, UCTIEVANIU SÔCH! Uctievaniu “svätych v podobe sôch, veliké sochy si postavili v mestách!

MODLÁRSKE UCTIEVANIE!

PÁN teraz znova prichádza, ON ukázal JEHO DVOM PROROKOM, aby čelili proti modlárskemu uctievaniu na Zemi.

Vidíte ako čelili modlárskemu uctievaniu v Haiti, v Čile, v Peru, v Nepále, v Japonsku, v Číne, v Taiwane, a po celej Zemi.

Keď neviete vedúcu misiu týchto tu DVOCH PROROKOV, je to, aby zvhrli modlárske uctievanie!

Pozrite sa na ich znaky v Biblii. Čitajte CELÝ STARÝ ZÁKON! Čo oni vtedy robili? Takže PÁN varoval Mexiko! Takže dnes v noci ja varujem národ MEXIKA!

PÁN ŽIADA MEXIKO, ABY ČINILI POKÁNIE!

Činte pokánie Mexiko a odvráďte sa od modlárskeho uctievania. Dnes poobede, celé poobedie som bol v Mexiku. DVAJA PROROCI cestovali v dvoch vozidlách. Jedn bol vo vozidle vpredu a jeden vo vozidle vzadu.

V jednom bode jedno vozidlo zabočilo do ľava a druhé zmeškalo odbočku, takže urobilo U – otočku aby sa navrátilo naspäť a prešlo čiaru keď už bola oranžová, len oranžová. Zmenila sa zo zelenej, bola iba oranžová a potom do nej rýchlo vbehla. A teraz sa ototčilo, aby sme sledovali ľavú odbočku, ktorú sme minuli…..

A potom mi PÁN ukázal, ako uctievajú na uliciach. Modlárske uctievanie. V uliciach Mexika. Takže

ČIŇTE POKÁNIE MEXIKO!

SÚD BOHA PRICHÁDZA K VÁM MEXIKO!

JA VÁS ZASIAHNEM S HNEVOM BOHA AŽ POKIAĽ BUDETE ČINIŤ POKÁNIE!

VY MUSÍTE ČINIŤ POKÁNIE!

MEXIKO A MEXIČANIA MUSIA ČINIŤ POKÁNIE Z MODLÁRSKEHO UCTIEVANIE A KATOLICIZMU! Toto uctievanie sväteho michala,.. a kohokolvek sväteho koho,… uctievanie panny Marie, uctievanie Mexickeho krista,… teraz PÁN PREDKLADÁ VAROVANIE PRED MEXIKO!

Ja vás idem zasiahnúť a národy keď uvidia, čo vám urobím, kvôli modlárskemu uctievaniu, oni sa budú triasť a báť BOHA! A navrátia sa k PÁNOVI!

KEĎ NEBUIDETE ČINIŤ POKÁNIE, JA VÁS ZASIAHNEM MEXIKO!

A národy, ktoré budú pozerať a uvidia, čo som vám urobil, oni sa budú báť BOHA YAHWEH. A navrátia sa k JEŽIŠOVI v plači a v náreku. Keď uvidia, čo som vám urobil Mexiko!

Potom som videl vrtuľnik, ako začal rotovať mino kontroly! Padal na zem a vybuchol na zemi! Ja som bol v Mexiku, takže ja som tiež utekal o môj život. A potom, ja som videl pláž, bola to rieka, vyzerá to ako rieka, ktorá vyschla.

JA VÁS ZASIAHNEM MEXIKO!

ČIŇTE POKÁNIE!

HNEV BOHA PRICHÁDZA K VÁM!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRÁVE TERAZ MÁ PÁN NULOVÚ TOLERANCIU K HRIECHU!

ČINTE POKÁNIE MEXIKO!

Keď ste nevideli, čo DVAJA PROROCI PÁNA práve urobili v Keni, čelili rodine so šiestimi chromými! A pozdvihli štyroch z nich!

POTOM BUDETE VEDIEŤ, ŽE PÁN, ON JE BOH!

Keď ste nevideli desivé veci, ktoré robili v Keni, tak potom sa choďte pozrieť na sociálne média a choďte a čiňte pokánie! PÁN vás zasiahne! PÁN nás teraz priniesol ku vám ku konfrontácii Mexiko! Kvôli modlárskemu uctievaniu! Uctievaniu “santa muerte” na uliciach!

Ja som videl HNEV BOHA prichádzať, ja naťahujem moju ruku, moju ĽAVÚ PROROCKÚ RUKU a naťahujem môj ĽAVÝ PROROCKÝ PRST a videl som, ako vás PÁN zasahuje v najväčšom historickom spôsobe a národy, ktoré budú počuť, oni sa budú báť BOHA YAHWEH.

Oni sa budú triasť a padnú dole, čelom dole na ich brucho a budú plakať k PÁNOVI. A oni uvidia, čo vám urobím, hovorí HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH SABBAOTH.

ČIŇTE POKÁNIE MEXIKO!

A NECH VŠETKY NÁRODY, KTORÉ SÚ ZAPLETENÉ DO MODLÁRSKEHO UCTIEVANIA, NECH ČINIA POKÁNIE!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

NÁRODY TERAZ MUSIA ČINIŤ POKÁNIE!

PÁN BOH VŠEMOHÚCI, NÁŠ VEČNÝ BOH, ELOHEINU OLAM, ON PRIKÁZAL POKÁNIE MEXIKU!

A VŠETKY NÁRODY KTORÉ UCTIEVANJÚ MODLÁRSTVO!

JA VÁS ZASIAHNEM! AŽ POKAĽ VŠETKY NÁRODY, KEĎ UVIDIA MEXIKO ZASIAHNUTÉ DVOMA PROROKMI BOHA YAHWEH, ONI SA BUDÚ BÁŤ BOHA YAHWEH, PADNÚ NA ICH BRUCHÁ, BUDÚ PLAKAŤ A NAVRÁTIA SA K PÁNOVI!

MUSÍTE PRESTAŤ UCTIEVAŤ SATANA V MEXIKU! UCTIEVANIE SATANAŠA!

ČIŇTE POKÁNIE MEXIKO!

MEXIKO ODVRÁŤTE SA OD UCTIEVANIA SATANA!

PRESTAŇTE uctievať santa muerte! Odvráťte sa od uctievania smrti! Anjela smrti!

JA VÁS ZASIAHNEM MEXIKO!

Keď vy neviete, kto ku vám hovorí, tak sa pozrite, čo som urobil Nigérii! A je to stále prebiehajúci príbeh. Keď Nigéria sa pokúsila ma vydierať a pritom nevedeli, že samotný BOH YAHWEH hovoril ku nim! Pozrite sa čo som urobil Nigérii a je to stále prebiehajúci súd. Prebiehajúci súd, aktívny proces, aktívna operácia práca PÁNA tam prebieha až doteraz.

JA VÁS ZASIAHNEM MEXIKO!

ČIŇTE POKÁNIE Z UCTIEVANIA SATANA!

ČIŇTE POKÁNIE z uctievania santa muerte”!

ČIŇTE POKÁNIE Z KATOLICIZMU MEXIKO!

DAJTE MI DÔVOD, PREČO BY SOM VÁS NEMAL ZASIAHNÚŤ?

DAJTE MI DÔVOD MEXIKO, PREČO BY SOM VÁS NEMAL SÚDIŤ?

DAJTE MI DÔVOD!

A BUDETE VEDIEŤ, ŽE ÚSTA BOHA YAHWEH HOVORILI!

A PRE KEŇU, NECH KAŽDÝ VSTANE A OSLAVUJE!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

TODA SHALOM

Off 

22.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top