Home
 

ODPADNUTIE V CIRKVI časť 1.

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Keď túžite vstúpiť do Slávneho Kráľovstva Božieho potom ON hovorí: buďte si istí, že ste von z odpadnutia. Pretože nemá svoje miesto, stratilo svoje miesto, nemá svoje miesto, nemá miesto v Slávnom Kráľovstve Božom. Dnes chcem hovoriť o odpadnutí v cirkvi. Dôvod prečo učím o odpadnutí je ten, že je to veľmi dôležitý jav v cirkvi. Zistíte, že popri proroctvách stanovené na tento čas, proroctvá, ktoré nám dal PÁN JEŽIŠ o znakoch pred JEHO príchodom, zistíte, že odpadnutie bolo jedno z tých znakov. Správne ?

ON hovorí, že v dňoch pred JEHO príchodom bude ohromné odpadnutie v Cirkvi.

Keď sa pozriete do Biblie na Biblickú prorockú časovú os, nájdete dve veci, nájdete odpadnutie alebo prebudenie. Buď odpadnutie alebo prebudenie, pretože niekedy veľmi by som túžil, aby toto prebudenie vyčistilo odpadnutie, správne ? Ale keď čítam Bibliu zisťujem, že tam boli tie dva znaky. Boli veľmi jasne uvedené, aby definovali tento čas, HALLELUJAH.

Takže ja som tiež zistil neskôr, že buď môžete mať jedno, alebo druhé v cirkvi, buď zpustošenie alebo prebudenie. Inými slovami ON hovorí o ohromnom odpadnutí a potom v rovnakom čase hovorí o veľkom vyliatí Slávy. Ak to budete poznať, čo je odpadlíctvo, potom budete mať strach.

Teraz po prvé na úvode:

Dnes kresťania, ktorí veria v Bibliu sú konfrontovaní znepokojujúcou realitou v cirkvi. Týmto začneme, že dnes keď pôjdete tam vonku, zistíte, že kresťania, ktorí veria v Bibliu, ja myslím tých, ktorí veria Biblii, Slovu, zrazu náhle počas uctievania sa ocitnú v neuspokojivej realite v cirkvi. Ja hovorím vo vnútri.

Po druhé:

Diabol si našiel cestu, dostal sa do Božieho domu a nebol pokarhaný.

Diabol sa nejakým spôsobom dostal do cirkvi, ja hovorím o cirkvi KRISTOVEJ a z nejakého dôvodu, nejako zjavil sa a zdá sa, že je úplne bez pokarhania. HALLELUJAH.

Pretože silne verím, že dôvod prečo tu neznečisťuje, je ten pretože tu je pokarhaný. To je dôležité ! Dôvod, prečo vidíte hriech tam vonku, ženy chodia polonahé v cirkvi je pretože nikdy to nikto nepovažoval za dôležité , aby ich karhal. Najpodstatnejšie je, že ľudia prídu do cirkvi, pretože chcú ísť do Neba, správne ? Takže keď im pomôžete budú Vás vždy poslúchať.

Po tretie:

Zvody,

keď sa pozriete na odpadlíctvo, zvody sa zjavia ako nástroj výberu alebo zvody sa objavia ako najužitočnejší nástroj, ktoré si vybral nepriateľ, aby ich použil. Aby sa zameral na kresťanov, ktorí veria v Bibliu. Ja nehovorím o hocijakých druhoch kresťanov iba kresťanov, ktorí veria Biblii. Inými slovami ON hovorí, že počas tohto oznámenia musíme tiež zdôrazniť, že nepriateľ si vybral klamstvá, zvody ako nástroj, ktorý si vybral aby pustil túto agendu do cirkvi ako keby PÁN spôsobil, aby som prišiel a stál na tomto mieste a pozeral sa na cirkev, čo sa deje v cirkvi.

Hovorí, SYN človeka choď teraz a postav sa pred dvere chrámu a pozeraj čo sa tam deje a o tom tu budeme dnes hovoriť. Keď sa pozrel tam zistil, že oni sedeli s chrbtom otočení smerom k Oltáru a pozerali sa, zamerali sa smerom k dverám, k slnku a uctievali slnko. Keď tu stojím a pozerám, toto sú tie skutočnosti, ktoré som zistil a hovorí, že zvod je nástroj, ktorý si vybral a hovorí, že nepriateľ sa zjavuje v podstate oblečený v rúchu, správne ? Tieto veci sa dejú v dome a keď sa pozerám na kazateľnicu, rozširuje sa do cirkvi, toto je kľúčové.

Pretože keď budete môcť vnímať závažnosť odpadnutia a následkov odpadnutia potom nikdy viac nepôjdete do odpadnutia, dokonca budete proti tomu otvorene bojovať, vyberiete si boj proti odpadnutiu.

Teraz by som zdôraznil, aké závažné odpadnutie je. Sám PÁN JEŽIŠ tiež sa vyjadroval k tomuto javu, chcem sa toho trochu dotknúť, aby nám to dalo otvorené úvodné slovo, úvodné porozumenie. Dokonca aj ako sa PÁN na to pozerá, čo o tom hovorí a potom pôjdeme naspäť na časovú postupnosť.

Takže v Lukášovi 18: 7-8

7 A čo by Bôh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocou, hoc aj pri nich zhovieva?

Dovoľte mi pokračovať, bude ich odmietať, inými slovami ignorovať ich, HALLELUJAH,

8 Ba hovorím vám, že ich pomstí, a to skoro. Avšak keď prijde Syn človeka, či aj najde vieru na zemi?

Táto vdova neustále chodievala k zlému kráľovi, hľadala spravodlivosť. Ten kráľ bol zlý, nebál sa BOHA a nevážil si ľudí, rozumiete ? Takže táto vdova neustále chodievala k tomuto kráľovi, hľadala spravodlivosť. Prosím pomôž mi, ja neviem čo to bolo, možno pozemok, môj pozemok mi zobrali … Pozrite moji synovia, pozrite susedia v spravodlivosti, prosím pomôžte mi, dokiaľ tento kráľ povedal: OK, dosť je dosť, je teraz pomôžem k spravodlivosti tejto žene a on pomohol žene.

Takže PÁN JEŽIŠ Vám to prináša do pozornosti, hovorí: Keď zlý kráľ môže priniesť k spravodlivosti túto chudobnú vdovu o koľko viac Váš BOH ? Jeho milovaným, v skutočnosti ON ich volá vyvolenými, porozumeli ste ? Znamená Svätý, spravodlivý o koľko viac JEHOVA, spravodlivý BOH Izraela o koľko viac spravodlivosti ? Potom sa pýta pretože tu je celý rozhovor, ON hovorí, že príde čas, ON hovorí, keď pozerám na to, čo sa deje, keď pozerám na to čo sa deje v srdciach ľudí, istotne, istotne, istotne keď príde SYN človeka či nájde vieru ?

Rozumiete tomu všetkému ? Ja toto používam, aby som definoval odpadnutie, uvidíme hlbokú definíciu – odpadnutie. Odpadnutie je odpadnutie od viery, ale počúvajte druhé. Po druhé hovorí, že odpadnutie je odpadnutie od skutočnej viery, hovorí skutočnej viery. HALLELUJAH. Takže sám PÁN videl, čo sa stane tento čas v cirkvi a vo svete.

ON nariekal, ON povedal, woow, keď sa vrátim, nájdem tu niekoho s vierou ?

Pozostalou vierou ? Zotrvajú ? HALLELUJAH. Toto by Vám malo pomôcť porozumieť aký seriózny je tento jav odpadnutia pred PÁNOM. Odpoveď na túto otázku je jasne negatívna. Nájde ON tu niekoho s vierou ? Znamená ON nenájde ! Sám PÁN nariekal nad odpadnutím týchto dní, keď videl sklony srdca ľudí, ON plakal ohľadom viery v posledných dňoch. Keď sa pozriete na jav odpadnutia dnes ako sa sám seba propaguje v cirkvi, cirkvi KRISTOVEJ, na kazateľnici, na Oltári BOHA JEHOVA potom zistíte, že nepriateľ používa nasledujúce. Pozrite sa na toto teraz. Som povedal rúcho, správne ?

Oblečený v rúchu klamstva stojí na kazateľnici a to rozširuje, kŕmi tým ľudí toto dáva ľuďom, ale teraz sa pozrite na toto. Nepriateľ ide ďalej, aby vytvoril pre seba pastorov. On pokračuje ďalej a vytvorí pre seba pastorov. Práve teraz už môžete vidieť, že nepriateľ vytvoril pre seba kazateľov, ktorí stoja na kazateľnici a oni sú špičkoví rečníci, oni sú veľmi bystrí v ich reči, nádherní rečníci. Keď ich počúvate, poviete si „wooow“ . Skutočne s tým súhlasíte, ak ich počúvate bez toho, aby ste si to prešetrili potom si poviete: „toto je jeden od Boha“ Ja prichádzam k tým bodom, chcem spomenúť, títo ľudia oblečení v rúchu sú:

po prvé: špičkoví rečníci ,

po druhé: špičkoví klamári ,

po tretie: vynikajúci zvodcovia.

Používajú najlepšie vzory, takže keď ich nebudete prešetrovať, budete si myslieť, že to je ono, že tento človek má pravdu a že chcete robiť tiež to isté. Ale keď sa pozriete do evanjelia podľa Lukáša 18. Kapitoly, ktorú sme práve čítali, verše 7-8. Potom čo tu vidíte je veľmi jasné. Pán hovorí o období upadajúcej viery, nájde Syn človeka nejakú vieru keď príde ? HALLELUJAH. ON nám to naznačil, ON hovoril, že bude obdobie upadajúcej viery a nemorálnosti.

Matúš 24: 12-13

12 A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; 13 ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený.

Ja teraz spájam tieto verše z Matúša 24. Kapitoly, verše 12 – 13 ja to spájam k Lukášovi 18. Kapitoly malo by to byť od verša 1., ale sme si zobrali verše 7-8. Prečo toto spájam ? Pretože vidíte, že PÁN to oznámil, ON stál a predpovedal to o tomto čase teraz, kde sa nachádzame, pred JEHO príchodom a počujete HO, túto otázku, ktorú sa opýtal:

avšak keď príde SYN človeka, či aj nájde vieru na zemi ?

A vidíme, že odpoveď je nie. Ale vec, zásadná vec je toto, ON videl dopredu, inými slovami tento čas a ON hovoril v tomto Písme, toto prehlásenie bolo povedané, že toto obdobie bude charakteristické upadajúcou vierou, upadajúcou morálkou a potom keď teraz čítate Matúš 24, čo skutočne prehlasuje tento stanovený čas, potom ON hovorí: Kvôli nárastu hriešnosti, neprávosti, Hallelujah, ľudia budú zvedení, vidíme veľmi jasne, že PÁN JEŽIŠ nám oznamuje túto tému od Lukáša 18. Kapitoly, verše 7-8 a teraz Matúš 24. Kapitoly, verše 12-13. ON vtedy vysvetľoval čas, čo je terajší čas. Klamstvá, zvody, ktoré budú pohlcovať v Dome. Ak počúvate veľmi pozorne tieto slová PÁNA, bude tam nejaká ? … ( viera ) vidíte to ? ON nám ukázal prostredie, pozadie vdovy, ktorá sa pozerá po spravodlivosti a potom, pozrite sa na to začínate rozumieť, že PÁN tiež podčiarkol fakt, že nebude iba úpadok morálky, úpadok viery, ako som povedal, ale aj persekúcia. Poďme čítať z Matúša 25:5 predtým, než budem čítať iné z Písma v tomto oznámení

Matúš 25: 5

5 A keď neprichádzal ženích, podriemaly všetky a pospaly.

Ale toto sme čítali predtým, správne ? Ja som stále hovoril, že cirkev práve teraz je v Matúšovi 25:5. Ja som to stále hovoril, že ? Ale práve teraz, keď sa pozriete veľmi pozorne, cirkev je v Matúšovi 25: 5 a 6

6 Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu vústrety! 7 Vtedy vstaly všetky tie panny a ozdobily svoje lampy.

Pretože verš hovorí, že povstal krik, to znamená, že oznámenie prišlo. Ja som videl svadobné prstene. Ja som videl Božie hodiny. Ja som videl ako nevesta vstúpila. ON hovorí keď hovorí o upadajúcej viere, ktorá prichádza a tiež naznačuje, že keď príde naspäť, iba na viere v PÁNA JEŽIŠA KRISTA bude záležať, pretože sme čítali v Písme: On hovorí o tých, ktorí ostanú pevní a zotrvajú a budú zotrvávať vo viere do konca. Toto je správa, práve tam kto ostane pevný a zotrvá do konca, to znamená, že tam bude persekúcia a potom teraz Matúš 25:5 počuješ Ho ako hovorí ? On hovorí, že sa stali ospalí a podriemali. A v inom Písme tiež, že príde k Vám niekto, kto si bude hovoriť, že je Mesiáš a bude Vám klamať. ON videl tieto veci. Mesiáš videl tieto veci. ON videl, že v tomto čase bude ohromné odpadnutie od skutočnej viery.

Jakob 5: 8-9

8 Pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov. 9 Nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi!

Pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, rovnaká správa prichádza, stáť pevne a vytrvať, buďte trpezliví a stojte pevne (z angl. prekladu Biblie) pretože PÁNOV príchod je blízko. ON stále hovorí o rovnakej veci. ON hovorí o odpadnutí od viery ale v priebehu začínate rozumieť, že hovorí, že to sú tí, ktorí ostanú pevní a zotrvajú, zotrvajú do konca. Toto sa pokúšam priniesť von, pretože ON sa opýtal, keď príde SYN človeka nájde ON niekoho tu skutočne s vierou ? stále zotrvávať ? A odpoveď je rozhodne NIE. Spôsob, akým sa opýtal, odpoveď musí byť nie. Prečo ? Kvôli týmto veciam. Iba niekoľkí budú schopní ostať pevní a zotrvať.

Marek 13: 13

13 A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený.

Takže správu, ktorú priniesol je, aby sme ostali pevní až do konca. Človek sa narodil pre uctievania, začneme týmto. Všetci ľudia sa narodili prečo ? Aby uctievali, to znamená, aby mali vieru v niečo.

Človek bol stvorený, aby uctieval a mal vieru v Pána.

Ale keď máte nedostatok, keď odpadnete od tejto skutočnej viery v nedostatku tejto viery v BOHA, tam je prázdnota, ktorá normálne zotrváva, pretrváva v dušiach ľudí. Hovorím o mužoch a ženách, a táto prázdnota požaduje, že aspoň niečo uctievate. Začína požadovať aspoň v niečo musíte mať vieru. Buď veríte v skutočného BOHA, ktorý je náš PÁN JEŽIŠ alebo pozrite na to teraz keď si zavriete oči potom si začnete predstavovať, teraz si začnete predstavovať nejaké veci oo, teraz vidíte … Začínate si predstavovať a to sa stane povera potom začnete veriť inému. Počúvajte toto teraz čo PÁN tu hovoril je veľké, že keď oni nebudú mať vieru v JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA, potom budú veriť inému. To je dôvod, prečo preberáme odpadnutie cirkvi, veriť inému, choďte a doma čítajte tiež

2 Timotej 2: 8-13

8 Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa môjho evanjelia, 9 v ktorom trpím a znášam zlé až po putá jako zločinec, ale slovo Božie nie je poviazané. 10 Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kristu Ježišovi, s večnou slávou. 11 Verné je slovo: Lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť; 12 ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak zaprieme, aj on nás zaprie; 13 ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť.

A ďalej list Židom 10: 35-39

35 Tedy neodhoďte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu. 36 Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie. 37 Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prijsť, prijde a nebude meškať. 38 A spravedlivý bude žiť z viery. A keby sa utiahol, nemá v ňom záľuby moja duša. 39 Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali, do zahynutia, ale ľudia viery dobyť dušu.

Kedy začalo odpadnutie ? Odpadnutie začalo v NEBI, keď satan neposlúchol BOHA. Počujete ma ? Odpadnutie začalo v Kráľovstve BOŽOM v NEBI, keď satan zrazu náhle sa vzbúril proti BOHU. Čo sa stalo odvtedy, zostane ako prísna lekcia, ako napomenutie k dnešnej cirkvi, pokarhať cirkev dnes, varovať cirkev o nebezpečenstve ublíženia si pri odpadnutí. Odpadnutie začalo v NEBI, keď satan, nepriateľ vzbúril sa proti BOHU a následok tohto činu pred trónom BOŽÍM v Kráľovstve BOŽOM by mal zostať ako trvalé varovanie pre cirkvi, ako platforma. Nebezpečenstvo odpadnutia a teda následky a nulová tolerancia, akou sa NEBO pozerá na odpadnutie.

Zjavenie Jána 12. Kapitola, verš 7:

7 A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli.

Závažný konflikt, závažný zápas, závažný boj a spor, čo jednoznačne hovorí, že kedykoľvek sa ukáže odpadnutie, kedykoľvek tento jav, ktorý sa volá odpadnutie povstávajú nebezpečné tváre v cirkvi, ukazujú sa v Kráľovstve Božom, armáda Božia, ľudia Boží, sú povolaní do vážneho boja. Máte sa pustiť do vážneho boja až dokiaľ nezneutralizujete diabla, dokiaľ nezlikvidujete nebezpečenstvo. Ide o zlikvidovanie, znamená zničiť všetko okolo toho, aby nemohlo znova povstať, rozumiete kde cirkev robila chyby ? Nebolo to myslené na neustále riešenie, netráp sa, riešim to … Netráp sa , daj mi to a ja to vyriešim a náhle si uvedomíte, že Vaše ruky sú pomliaždené.

Znamená, že my musíme nekompromisne bojovať proti odpadnutiu v momente, akonáhle sa objaví.

Hovorí, že satan a jeho anjeli išli späť, wow. Hlásajú o Kráľovstve Božom, to znamená, že trvajú na tom, že im to patrí. Oni nebojujú v pekle, oni prichádzajú bojovať do Kráľovstva Božieho, do centra kde je trón. Nárokujú si,

Zjavenie Jána 12: 8

8 Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi.

A nebol dostatočne silný (ang.preklad Biblie) Nikdy on nebol dosť silný, to je správne on išiel naspäť, on nebol dostatočne silný a toto by Vám malo pomôcť ako cirkvi, že kedykoľvek sa odpadnutie ukáže, akokoľvek nebezpečné, mali by ste tu porozumieť základným princípom, že on nie je dostatočne silný, vo verši 8. Hovorí on nebol dostatočne silný a stratil miesto v Nebi. Povedal som následky, ktoré sú kruté z tohto druhu rebélie v Kráľovstve BOŽOM, keď sa zjaví odpadnutie následky, ktoré vidíme a boli vyhodení von, vidíte, stratili miesto v NEBI. Následky by mali ostať ako trvalá lekcia pre cirkev nikdy neskúšajte, nikdy to neprijímajte, prosím zneškodnite, zničte. Zničte, pretože hovorí, že nemá miesto v Kráľovstve BOŽOM.

Zjavenie Jána 12: 9

9 A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.

Toto by mala byť trvalá lekcia pre cirkev, pretože ON hovorí, že nemá miesto v Kráľovstve BOŽOM. To je dôvod prečo Ten, ktorý ma poslal na to, aby som karhal hriechy a každý národ na Zemi vždy hovoria, prosím môže ON poslať JEHO PROROKA, aby nás pokarhal ? Prečo ? Pretože nemá miesto, teraz už rozumiete prečo karhám ? A ja stále karhám, ako som začal včera, HALLELUJAH. Ale toto je veľmi úžasné, pretože potom rozumiete závažnosť odpadnutia. Následky by Vás mali naučiť, že je nulová tolerancia pre odpadnutie, následky, toto som myslel.

Zjavenie Jána 12: 10

10 A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je svrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

Odpadnutie začalo v NEBI a okamžite bol vymrštený ( satan ) von z NEBA, vyhodený na Zem násilným spôsobom, rozumiete ? A NEBO bolo vyčistené od odpadnutia. Ak túžite vstúpiť do Slávneho Kráľovstva BOŽIEHO potom ON hovorí buďte si istí, že ste preč od odpadnutia. Pretože nemá miesto, stratil miesto, nemá miesto, kto sa toho drží nemá miesto, stratil miesto, nemá to miesto v Slávnom Kráľovstve BOŽOM. Druhé miesto, ďalšie miesto, kde sa ukázalo odpadnutie v rajskej záhrade Eden v záhrade Eden všetci sa pamätáme, čo sa tam stalo, správne ? Takže ON hovorí: Odpadnutie ako skutočnosť sa objavilo v záhrade Eden keď Eva urobila chybu a prijala satanove slová, ona urobila obrovskú chybu a samozrejme to prinieslo následky, vidíte prišla smrť.

Genezis 3: 4-6

4 A had povedal žene: Istotne nezomriete. 5 Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. 6 A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.

Istotne nezomriete, had povedal žene, to sú slová satana. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam… znamená, že prvý hriech, prvý vstup bola žiadosť, žiadosť očí a tiež žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vidíte začiatok odpadnutia ? Toto bolo v záhrade, keď on bol vyhodený odtiaľ, potom rozpad sa znovu vynoril a v tomto zbore ja som hovoril veľmi jasne o Enochovi a evanjeliu Enocha a povedal som, že PÁN použil Enocha, aby znova potvrdil, znovu zdôraznil, že ten pôvodný plán A v záhrade Eden mal pôvodne fungovať. Inými slovami, funguje to pretože je to JEHO plán, keby Adam a Eva žili v spravodlivosti, v poslušnosti s Ním, vidíte v

Genezis 3:8

8 Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja.

V chládku dňa vidíte stopy PÁNA, oni počuli PÁNA kráčať. PÁN kráčal s nimi v chládku dňa. ON kráčal s nimi, keď oni neboli ešte neposlušní, takže PÁN zamýšľal, že keď človek bude žiť v spravodlivosti na ceste spravodlivosti potom tam nebude smrť. Smrť nemala miesto v pôvodnom pláne, ale keď človek zlyhal, smrť prišla, odpadnutie prišlo.

Takže začínate rozumieť, že následok odpadnutia je smrť.

Toto nie je špás, keď vidíte tieto veci, že niekto prichádza do cirkvi a klame, to nie je žart. Následok týchto vecí je smrť. Keď vidíte niekoho prichádzať do cirkvi v krátkych minisukniach, a zdvíhajú nohy pred pastormi toto nie je špás. Následok tohto úpadku je smrť. Oni obliekajú deti zábavne, do úzkych nohavíc, krátkych sukní. Toto čo robia deťom, následok je smrť. Keď plán A zlyhal potom vidíte, že použil Enocha, aby dokázal, že človek zlyhal, pretože teraz keď si prečítate

Genezis 5:21-24

21 A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema. 22 A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. 24 A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh.

Vidíte verš 25 a ďalej, vidíte, že Enoch kráčal s BOHOM tak ako Adam chodil s BOHOM, ale preto, že Enoch bol poslušný spravodlivosti PÁNOVEJ Enoch žil večne a v skutočnosti hovorí, že Enoch kráčal s BOHOM a nebolo ho viac. Znamená, že bol vytrhnutý, zobratý do NEBA. Tam nebola smrť, smrť neprichádzala do úvahy, to nebolo v pláne. Dôsledky odpadnutia sú smrť, smrť vedúca do pekla. Satan odkedy používa odpadnutie, aby zničil svedectvo veriacich lebo svet sa nestará a nerozlišuje medzi skutočnými veriacimi a falošnými veriacimi.

Diabol zistil, že tieto nástroje, tento prostriedok odpadnutia je tak kľúčový pre neho, taký cenný, že ho to vedie aby to používal. Aby zbavil účinku, aby cirkev zoslábla.

Svedectvo cirkvi vyradené z činnosti diablom, keď diabol priniesol odpadnutie do cirkvi, prečo ? Svet sa všeobecne nepozerá tak, že …ooh táto cirkev padla, to musí byť iste zlá cirkev… Ok, tak sa poďme pozrieť po správnej cirkvi… nie, oni stále píšu na papier CIRKEV. Cirkev zlyhala, pastori hrešili, oni nikdy nepovedali, že sú zlí pastori, pastori, ktorí odpadli, nikdy to nepovedali, nikdy… Ak kresťania, nasledovatelia KRISTA, samotní kresťania nie sú schopní rozoznať, ktorá je dobrá a ktorá je zlá cirkev a oni stále chodia do cirkvi, kde je klam, zvod, atď… bez toho, aby rozpoznali, že tu na tejto druhej strane HIV ochorenie bolo uzdravené z krvi, na reč prorockého jazyka ako je tento, HALLELUJAH. Počúvajte teraz toto: ak oni nie sú schopní ani vidieť nie… toto ma zoberie do pekla, pretože BIBLIA hovorí, že „Ja budem súdiť aj pastora aj ovce“ Tak dlho ako sedíte pod tým vyučovaním, ste sa stretli v inom mene… ooh, áno v rozdielnej štruktúre, áno.

ON hovorí, že keď kresťania nemôžu rozpoznať aby prestali chodiť do chorej cirkvi na tomto svete a prišli sem teda ako očakávate, že svet aby bol schopný povedať, ktorá je správna cirkev, a ktorá je zlá ?

Takže diabol zneužíva tento veľký priestor, že svet nebude schopný povedať, že táto cirkev je správna… Zapríčiňuje odpadlíctvo v jednej cirkvi a potom ide po všetkých cirkvách, aby to urobil… Svedkovia a svedectvá v cirkvi sa strácajú, zmenšujú. Najlepšia cesta ako riešiť problém odpadnutia v cirkvi príde predovšetkým jasne definovaním, čo vlastne je odpadnutie. Definícia odpadnutia: odpadnutie pochádza z gréckeho slova „epostasia“ čo v podstate znamená:

Po prvé:

Vzdor proti ustanovenej autorite, hovoril som Vám, že keď to pre Vás budem definovať potom sa budete báť a budete utekať preč. Odpadnutie, stále sme pri čísle jedna, znamená, naznačuje odpor proti ustanovenej autorite Božej.

Po druhé:

Odpadnutie teda znamená, vzbúra proti PÁNOVI

Po tretie:

rebélia proti PÁNOVI

Po štvrté:

Odpadnutie potom sa stáva stavom, v ktorom veriaci, veriaci kresťania sú otvorene vo vzbure proti JEŽIŠOVI KRISTOVI, PÁNOVI rovnako odpadnutie je definované ako opustenie skutočnej viery v JEŽIŠA KRISTA. Opustenie skutočnej viery v JEŽIŠA KRISTA.

Ja stále pracujem na tom gréckom slove „epostasia“ (odpadnutie). Koreň tohto slova znamená odpadnutie, nemôžete to nájsť, až pokiaľ nezistíte, že čo to je, potom to riešite, však ? Odpadnutie sa z tohto dôvodu stáva porušenie viery, porušenie bezpečnosti, porušenie bezpečnosti viery. Porušiť to, ísť proti tomu, a odrezať to preč… zničiť to. Odpadnutie sa tiež stáva vzbúra proti ustanovenej autorite pravdivého evanjelia kríža, vzbúra proti ustanovenej autorite pravdivého evanjelia kríža. Niekto sa môže vzbúriť proti tomu ?

Ste sa vzbúrili proti krížu, vzbúrili proti ustanovenej autorite proti krížu JEŽIŠA, kde budete utekať ?

Keď sa vzbúrite proti tomu ? Odpadnutie sa potom stane zlyhaním od skutočného uctievania JEŽIŠA KRISTA ako PÁNA – zlyhanie. ON teraz hovorí, že odpadnutie sa teraz stalo zlyhaním, ja som zlyhal. Keď sa pôjdete pozrieť do slovníka a nájdete čo to znamená zlyhanie budete sa báť. ON nehovorí, že sa pomaly vytratíte. Vzbura proti vernosti to je zlyhanie, opustenie viery v JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. Vy to opustíte, dezertujete, dezercia znamená a armádnej terminológií, oni si nemyslia, že ste iba išli domov. V armáde si budú myslieť, že ste sa pridali k nepriateľom s tajomstvom takže to znamená, že ste sa pridali k nepriateľom.

Odpadnutie sa stáva vzdor, odpor, fáza otvoreného odporu voči skutočnej viere v JEŽIŠA KRISTA.

Stupeň otvoreného odporu proti skutočnej viere v JEŽIŠA KRISTA. Stupeň otvoreného odporu, otvoreného odporu proti JEŽIŠOVI KRISTOVI PÁNOVI. Takže ako vstúpite do NEBA ? Odpadnutie tiež znamená vzbura, neposlušnosť alebo najextrémnejšia a najvyššia forma nepodriadenosti. Najvyššia forma nepodriadenosti autorite JEŽIŠA KRISTA, PÁNA. Rozumiete čo Vám hovorím ? Teraz rozumiete, že ? Vidíte, že sa pokúšam to ukončiť rýchlo, aby som naštartoval loď, toto je iba úvod, keď toto je úvod, čo je potom vo vnútri, že ? ON hovorí, sa deje povstanie, pamätáte, že sme spomenuli vzbúru, neposlušnosť, inými slovami výraz z najvyššieho rádu stavu nepodriadenosti autorite JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. Odpadnutie tiež hovorí o vzbure, to je rebélia. Odpadnutie tiež znamená vzdať sa. Odpadnutie tiež zahrňuje zrieknutie sa pre niekoho, keď sa otvorene zrieka JEŽIŠA KRISTA ako PÁNA.

Odpadnutie v podstate znamená opustiť vieru v JEŽIŠA KRISTA.

Odpadnutie zahŕňa situáciu, kedy niekto zapiera JEŽIŠA ako PÁNA. Situácia, kedy niekto stojí a otvorene zapiera JEŽIŠA KRISTA ako PÁNA, ide sa pozerať za iným Pánom. Odpadnutie sa tiež môže vzťahovať keď sa niekto rozhodne doslovne vyradiť, zanechať, odísť, odmietnúť a vyhýbať sa skutočnej viere v JEŽIŠA KRISTA. Odpadnutie sa tiež vzťahuje na zrušenie alebo odvolanie, zrušenie oddanosti, vernosti k autorite BOHA JEHOVA, BOHU VŠEMOHÚCEMU. Odpadnutie môže byť tiež charakterizované ako situácia, kedy niekto zavrhne KRV a KRÍŽ JEŽIŠA na Kalvárii. Odpadnutie môže byť tiež opísané ako anulovanie viery v JEŽIŠA, vyhlásenie za neplatné. Odpadnutie z tohto dôvodu je stav, kedy sa niekto pokúša popierať evanjelium JEŽIŠA, popierať, vyvracať čo znamená zmeniť, zvrátiť s cieľom bojovať proti odpadnutiu. Kresťania musia, veľkým MUSIA rozumieť nasledujúcemu:

Po prvé:

hranice kresťanského životného štýlu ako je napísané v BIBLII musíte vedieť aby ste mohli proti tomu bojovať. Musíte najprv vedieť definíciu hraníc, nad tento rámec nemôžte ísť, nad tento nemôžte, iba tu by ste mali kráčať.

Po druhé:

rôzne druhy odpadnutia.

Po tretie:

črty, ktoré charakterizujú odpadnutie.

Po štvrté:

doktríny odpadnutia, inými slovami náuky, to je náuka, náuka o odpadnutí.

Po piate:

učitelia odpadnutia, inými slovami, musíte tomu rozumieť, aby ste mohli bojovať proti tomu, aby ste ich zablokovali, aby ste bojovali proti nim.

Keď rozumiete čo BIBLIA hovorí o oblečení, o učení, o jedle, o pôste, o pití. PÁN sa opýtal, ako ja Vás vidím ako chodíte, keď príde SYN človeka, nájde nejakú vieru na Zemi ? Poďme sa pozrieť na formy odpadnutia. Formy odpadnutia od skutočnej viery, inými slovami , odpadnutie od pravdivej náuky SVĀTEJ BIBLIE. Odpadnutie od pravdivej náuky SVĀTEJ BIBLIE to je odpadnutie od skutočnej viery, odpadnutie od skutočných doktrín zo SVĀTEJ BIBLIE ku falošnému vyučovaniu, ktoré vyhlasuje o sebe, že je „pravdivé“… v úvodzovkách… Falošné vyučovanie, ktoré sa prehlasuje za „pravdivé“ v úvodzovkách… Pravdivá definícia odpadnutia, toto je stav kedy niekto, normálny človek, ktorý príjme PÁNA a potom zrazu náhle jednoducho sa vzdá a vstúpi do inej viery. Ide k inej náuke a k inému vyučovaniu, niekto, kto skutočne prišiel a chce KRISTA.

Matúš 24: 1-5

1 Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. 2 Ale Ježiš odpovedal a riekol im: Či nevidíte všetkého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? 4 A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! 5 Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých.

Vidíte odpadnutie ? hľaďte aby Vás niekto nezviedol ! Vidíte, že PÁN hovorí, že iný druh vyučovania príde, rozumiete tomu ? Toto je jedna forma odpadnutia, kedy sa človek podriadi inému vyučovaniu, inému druhu vyučovania, inej viere, to je to čo chcete počuť. Aké ohromné, hovorí, že iný druh vyučovania príde a zvedie mnohých. Pozrite čo tu hovorí o tomto odpadnutí, ktoré bude znakom príchodu MESIÁŠA v týchto dňoch. ON hovorí, že keď príde toto vyučovanie, príde to od iného, iného… všetci ho poznáte, že ?  ON hovorí, že keď príde od iného, bude predstierať, že je KRISTUS, ale nie je a ľudia, ktorí sa podriadia, vidíte v tých všetkých veľkých mestách, cirkvách tu. Ľudia, ktorí sa podriadia týmto vyučovaniam, oni sa v podstate podriadia inému… diablovi. Nie je stredná cesta v odpadnutí.

Rímanom 6: 12

12 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach

Stále sme pri prvej forme odpadnutia. Podriadenie sa falošnému vyučovaniu, hriech bude mať nadvládu nad vláknami vo Vašom tele, mysľou a dušou a potom musíte poslúchať. Pretože my vieme, že jedného musíme poslúchať. Eva a Adam keď boli pod týmto vyučovaním tak mali realizovať tieto slová v ich životoch. Odpadnutie je hriech.

2 Tesaloničanom 2: 3

3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,

Tu hovorí PÁN o dvoch veciach. Po prvé o vytrhnutí cirkvi a po druhé o konci veku. HALLELUJAH. Pretože ON tu hovorí o zjavení antikrista a zjavenie antikrista, my všetci vieme sa stane iba vtedy, keď cirkev bude zobratá, prečo ? Pretože hovorí, že duch antikrista je už tu, ale nebude zjavený, pokiaľ ten, ktorý ho drží bude zobratý, aby potom mohol byť zjavený. A my vieme, že ten ktorý ho drží je DUCH SVĀTÝ. My vieme, že svätá cirkev ako táto tu, je Svätý chrám DUCHA SVĀTÉHO. Keď bude vytrhnutie, Svätý chrám bude zobratý preč a výnimočný čas DUCHA SVĀTÉHO bude ukončený. Výnimočný čas milosti bude ukončený, rozruch začína…

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

17.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top