Home
 

PROROCTVO O NAJVÄČŠOM HISTORICKOM NAVŠTÍVENÍ BOHA OTCA V JEHO BIELOM HUSTOM SLÁVNOM OBLAKU NA MÍTINGU, PROROCTVO DŇA 7. MARCA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 7. Marca 2021
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, PÁN ARMÁDY V NEBI, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou minulú noc: tejto noci PÁN hovoril so mnou takým ohromným spôsobom.

Ja som videl velmi veľmi veliké navštívenie, veľmi nezvyčajné navštívenie, JA som videl BOHA, videl som OBLAK BOHA, ako prišiel v JEHO OHROMNOM OBLAKU, veľmi bielom, SUPER SLÁVNOM OBLAKU a ja som bol na mítingu, a keď PÁN si bol vedomý, že JA som na tom mítingu, že DVAJA PROROCI BOHA YAHWHEH sú tam, potom ON sa rozhodol prísť na ten míting v OHROMNOM SLÁVNOM BIELOM OBLAKU SLÁVY BOHA YAHWEH A ON PRIŠIEL K JEHO SLUŽOBNÍKOM A ON obklopil JEHO SLUŽOBNÍKOV v BIELOM OBLAKU, HUSTOM OBLAKU, úplne ma obklopil a potom ON prešiel na Oltár a prešiel vedľa.


Ja neviem, aký je to míting, ale vidím PÁNA, túto minulú noc JA som videl HOSPODINA ZÁSTUPOV, JA SOM VIDEL BOHA OTCA, ON ma navštívil veľmi ohromným spôsobom, v hustom, ČISTOM BIELOM, ŽIARIACOM SLÁVNOM OBLAKU BOHA a keď si bol istý, že DVAJA PROROCI BOHA YAHWEH boli na mítingu, potom prišiel v HUSTOM OBLAKU a obklopil JEHO DVOCH PROROKOV VEČNOSTI pred očami všetkých ľudí, v HUSTOM ŽIARIACOM BIELOM OBLAKU.

A potom ON prekročil vpredu na mítingu a prešiel pomimo. A išiel smerom k NEBU. Takže toto je ohromný čas,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Nech všetci ľudia činia pokánie, všetky národy činia pokánie, čas vypršal. JA som videl MESIÁŠA prichádzať pre Cirkev, JA som HO videl brať SVÄTÚ, SLÁVNU, SPRAVODLIVÚ CIRKEV, Cirkev, ktorá má strach z Boha, Cirkev, ktorá nevydiera, ale má zbožnú úctu k PÁNOVI, Cirkev, ľudia nie s tvrdými srdciami, s tvrdými, neposlušnými srdciami, tvrdohlavými, neústupčivými srdciami, ktorí sú neslušní pred PÁNOM. NIE!

Ja som HO videl, ako berie ľudí iba s mäkkými srdciami, s citlivými, láskyplnými srdciami, ľudí so zbožnou úctou a strachom z BOHA.

Znova, túto minulú noc PÁN BOH OTEC ma navštívil, veľmi ohromným spôsobom, veľmi historickým spôsobom. JA som videl PÁNA, JA SOM VIDEL HOSPODINA ZÁSTUPOV túto minulú noc a ON PRIŠIEL V HUSTOM, ŽIARIACOM BIELOM OBLAKU SLÁVY S VEĽKOLEPOSŤOU.

A keď si bol istý,. že JEHO DVAJA PROROCI prišli na míting, potom ON prišiel a obklopil ich. ON nás totálne pokryl, úplne ma pokryl, a potom ON prešiel mítingom cez záastupy ludí.

Ja neviem, aké stretnutie to je, ale

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Tí, ktorí sú múdri, sa pripravia v svätosti, odvráťte sa od všetkých hriechov,

KRÁĽOVSTVO NEBA JE BLÍZKO!

Večnosť je veľmi dlhý čas. Keď nevstúpite do Neba, vstúpite do pekla. Pamätáte sa, že ja som videl večný stav, videl som ľudí vstúpiť, ktorí majú strach z BOHA, niesu proti týmto DVOM PROROKOM, JA som ich videl vstupovať do KRÁĽOVSTVA SLÁVY. Ja som ich videl, ako vstupujú do večného stavu, do NOVÉHO JERUZALEMA BOHA. Do BOŽIEHO MESTA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

ČI NEHOVORIL PÁN S TOUTO GENERÁCIOU?

Toda shalom, toda rabah, erez tov.

Off 

7.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top