Home
 

Proces rastu kresťana, časť 2

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Chcem aby ste porozumeli, že BOH Vás nemôže použiť, ani Vás prijať takých akí ste, keď ste sa nezbavili všetkých vecí zo sveta, ON Vás nemôže použiť. Nech to bude veľmi jasné, tu je proces rastu a Vy môžete rásť tým, že sa učíte, rastiete, učíte sa a rastiete. Ale keď Vy prídete zo sveta, keď veci zo sveta sú stále pripojené k Vášmu srdcu a keď jedna strana Vášho srdca príjme PÁNA a s druhou stranou držíte iné veci, to znamená, že ste neprijali PÁNA. To je dôvod prečo Vám to prinášam dnes.

Takže chcem aby ste na konci preskúšali sami seba, skutočne som sa zbavil vecí zo sveta ? Je veľa tých vecí, nebudeme to tu preberať, klebetenie, klamstvá, klebetenie po telefóne, uštipačné zlé reči za chrbtom… Toto sú základné malé veci, ktoré poškvrňujú kresťanov, klamať, hovoriť zlé za chrbtom, robiť tieto veci, hovoriť o všetkých týchto malých veciach, čo sa stalo, tieto veci patria BOHU. Toto je dôvod prečo tým prechádzame dnes. Pozrite sa na inštrukcie, ktoré boli dané Mojžišovi, hovorí, že oni sa majú umyť, uctievať BOHA nie je sranda.

Boli ste povolaní ako kresťania, boli ste povolaní, aby ste HO hlbšie uctievali. Toto je spoločenstvo, ktoré máme s BOHOM, to je miesto kde sídli. Uctievanie je miesto kde ON je. Boli ste stvorení, aby ste uctievali BOHA. Neexistuje žiadna cesta, ako by ste mohli uctievať žiarlivého BOHA, keď časť z Vás sa stále prispôsobuje svetu. Pavol k nim hovoril a povedal, že príde čas, kedy bude potrebná dokonalosť Svätých, teraz je ten čas. Musíme si byť istí, že preskúšame sami seba, pozrieme sa na seba, bol som zdokonalený ?

Keď je tu niečo, čoho sa potrebujete zbaviť, zbavte sa teraz.

To je dôvod prečo Vás k tomu vediem dnes. ON dáva špecifické inštrukcie, dokonca predpis a keď budete čítať ďalej, nebudeme toto teraz čítať, lebo chcem čítať veľa z PÍSMA dnes. Keď čítate ďalej ON hovorí, že nikto nikdy nepoužil tento predpis, predpis ako sa majú očistiť predtým, než pôjdu do prítomnosti Božej. To je posvätný predpis. Nemôžete mať falošný predpis. Nemôžete robiť toto isté na inom OLTÁRI, povedané inými slovami, tu je jeden predpis navrhnutý BOHOM, kde hovorí o všetkých týchto veciach, zober kassie päťsto v šekle Svätyne a olivového oleja mieru hín, nech si vyčistia svoje ruky predtým, než prídu k Najsvätejšiemu musíš ich posvätiť, aby mohli byť Najsvätejší.

Počúvajte ma. Najsvätejší, pretože slúžite NAJSVĀTEJŠIEMU BOHU, keď Vy ste prišli z vonku dnes, keď ste prišli uctievať BOHA dnes. Uvažovali ste, že ste prišli uctievať Najsvätejšieho BOHA ? To je miesto kde cirkev zlyhala, pretože cirkev nepripravila SVĀTÝCH pre uctievanie. Oni prišli do cirkvi ako zvyčajne, vstúpili dnu a vyšli von. Vidíte ? Ale dnes Vám tu idem predstaviť stav, aby ste porozumeli, že my slúžime Najsvätejšiemu BOHU.

Nemôžete iba vstúpiť dnu a odísť von, musíte sa pripraviť. Ak táto cirkev bude rozdielna v tomto národe, ak táto cirkev v Keni bude rozdielna a zmení iné cirkvi potom perfektnosť nevesty musí začať odtiaľ. Takže sa poďme pozrieť naspäť, na malé veci, čo diabol používa, aby Vám spôsobil chaos. Ja som začal tým, že som Vám hovoril z Písma, aby ste nemohli ísť naspäť. To znamená, že keď táto cirkev bude použitá KRISTOM, táto cirkev musí byť naplnená perfektnou vôľou BOŽOU a to je rovnaký BOH, ktorý sa nezmenil.

ON má rovnaké inštrukcie, toto sú inštrukcie, ktoré dal v Starom Zákone a stále sú až dodnes. Iba teraz krv JEŽIŠA je použitá na to, aby Vás vyčistila, to už nie je voda. Teraz iba namiesto používania vody je to krv JEŽIŠA, ktorá Vás čistí, posväcuje Vás a nie je žiadna iná formula, ktorá by bola porovnateľná s krvou JEŽIŠA.

Iba krv JEŽIŠA Vás môže oslobodiť,

ale otázka znie, krv JEŽIŠA skutočne vyčistila každé vlákno Vášho bytia ? Dovoľte mi Vás prekvapiť, ako pokračujeme keď sú určité veci vo Vás, ktoré robíte a Vaše vedomie Vám hovorí: „nemyslím si že toto je správne“ BOH Vás nevyčistil. Počujete ma ? Keď sú nejaké veci, ktoré robíte ako kresťania, ktoré viete, že sú zlé, potom ste sa neznovuzrodili. Pretože časť keď sme sa znovuzrodili je transformácia zo smrti do života, očistenie sa z hriechov na kompletné posvätenie sa pre BOHA, tam nie je stredná cesta, nie. Buď stále rastiete ako kresťania, ale všetka Vaša myseľ, Vaše srdce, Vaša duša patrí Bohu a dosahujete jednu slávu za druhou. Ale tu nie je polovičná cesta, navracanie sa k hriechu, Biblia nám to povedala. Biblia nám hovorí, že nemôžeme ísť naspäť. V 2. Petrovi dokonca hovorí, že by bolo lepšie nepoznať cestu spravodlivosti, najhoršie pre hriešnikov. Počúvajte čo hovorí v liste:

Židom 10:26 a nižšie:

26 Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy, 27 ale jakési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. 28 Keď niekto pohŕdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svedkov, 29 a o koľko, domnievam sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, kto zašliapal Syna Božieho a krv smluvy, ktorou bol posvätený, povážil za obecnú a Duchu milosti urobil potupu?! 30 Lebo známe toho, ktorý povedal: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán. A zase: Pán bude súdiť svoj ľud. 31 Strašné je upadnúť do rúk živého Boha.

Hovorí, že to je ako zobrať krv JEŽIŠA, umyť sa a potom to dať dole a zašliapať pod nohy. To je konečná obeť, nemôžete to zašliapať pod nohy. A cirkev na tomto území nie je úspešná v tejto misii, prečo ? Pretože cirkev nepovedala deťom Božím ako má ísť skrze celý tento proces. Proces až do konca zostávajú deťmi, to je dôvod, prečo sa navracajú naspäť k hriechom. To znamená, že keď oni začínajú s procesom, o ktorom povedal BOH Mojžišovi, aby previedol jeho ľudí skrze tento proces oni sa očistili z polovice a čo oni robili, oni sa dotýkali SVĀTOSTÁNKU a iných vecí s nesvätými rukami. To je to čo cirkev urobila, pretože ON hovorí s Najsvätejšími rukami teraz, mali by ste sa dotýkať týchto vecí tu ? Poďme pokračovať aby ste porozumeli, kde mierime. Poďme do:

Ezechiel 36:

27 A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.

Dnes budeme hovoriť, skrze čo potrebujete ísť ako cirkev, aby ste boli v plnom procese Pánovom, aby ste sa nemohli navrátiť naspäť k hriechu. Cez aký proces potrebujú ísť cirkvi ?

Prečo sa cirkev navracia naspäť k hriechu ?

Kde cirkev zlyhala ? HALLELUJAH. Počúvajte čo tu hovorí. V podstate, keď začínate kráčať s KRISTOM pamätajte, že iba krv JEŽIŠA, nič iné, iba krv JEŽIŠA, ktorá vlastne spasí, tým začnem a po druhé Vás očistí, umyje Vás, ale tu je práca DUCHA SVĀTÉHO v tom procese. Takže najdôležitejší aspekt v znovuzrodení kresťanov je prijatie DUCHA SVĀTÉHO, takže keď neprijmete DUCHA SVĀTÉHO od BOHA, potom nemôžete kráčať ako kresťania. To je dôvod prečo a kde Cirkev zlyhala,

pretože sme neprijali DUCHA SVĀTÉHO.

My sme urobili technické prehlásenie, keď sme sa stali kresťania a ostali sme tam a stali sa deťmi navždy a potom zlyhali, išli naspäť k hriechu. Toto by sa nemalo stať od dnes, verš 25. , iba niekoľko veršov z Písma a potom pôjdeme do inej časti Písma, hovorí, že Vás pokropí, to je ako Vás dostane von z tohto sveta:

Ezechiel 36:

25 A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí; od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím.

ON hovorí k Vám. Ja chcem aby ste si predstavili, aby ste mali predstavu, ako idete von z hriechu, von zo sveta, prijali PÁNA a začali kráčať s PÁNOM. Pamätáte ako ste boli vonku, pamätáte na veci, ktoré Vám boli hovorené von ? Hovoril som Vám o oblečení, ktoré sme mali, minisukne, ktoré špinia, ktoré ste videli, vidíte tie veci ? Nečistý jazyk, ktorým ste hovorili pri telefonovaní. Boli ste špinaví, vlastne ďakujte BOHU za milosť,

ďakujte BOHU za krv JEŽIŠA.

Inak ON je veľmi ďaleko od Vás, separovaný od hriechov, boli ste špinaví v JEHO očiach. Teraz Vás doniesol tu a skrze krv JEŽIŠA, teraz Vás chce zobrať skrze proces, aby ON Vás mohol urobiť perfektnými a urobiť z Vás nevestu, aby Vás mohol prijať, aby ste mali spoločenstvo s ním, aby ku Vám mohol hovoriť, aby Vás miloval, aby Vás mohol priniesť na miesto, kde 24 starci vždy hovoria:

„SVĀTÝ, SVĀTÝ, SVĀTÝ“

SVĀTÉ je JEHO MENO, SVĀTÝ anjeli spievajú aký SVĀTÝ ON je a Vy idete zo špinavých hriechov. Poďme sa pozrieť skrze čo Vás chce tu prevádzať. ON hovorí, že Vás pokropí čistou vodou a budete čistí a vyčistím Vás od všetkej Vašej nečistoty a od všetkých Vašich modiel a dám Vám nové srdce. To je tá nádoba, o ktorej som Vám hovoril na začiatku, keď hovoril, že urobí nádobu na uctievanie. To je Vaše srdce. Ja Vám hovorím, že keď chodíte ako kresťania, je to viac o Vašom srdci než o rozume. To je Vaše srdce, ktoré si vybral ako nádobu na uctievanie. To je Vaše srdce, ktoré Ho prijalo. To je Vaše srdce, ako služobníka Božieho, ktoré chce byť ako srdce KRISTA. To je Vaše srdce kresťana, ktoré chce byť ako srdce KRISTA, aby ľudia videli srdce KRISTA vo Vás. ON tu hovorí:

„Ja Vám dám nové srdce“

a dám Vám nového DUCHA, to je DUCH SVĀTÝ od BOHA, vidíte o čom tu hovorím ? To je miesto kde mierime, ako sa človek môže dostať k tomu bodu, keď prijme DUCHA SVĀTÉHO ? Toto je presne to čo cirkvi nehovorili. Toto je presne to čo Pavol hovoril, keď Pavol otvoril cirkev a on išiel späť k ním im hovoriť. On išiel naspäť do cirkvi, myslím, že to bolo v Galácii, alebo niekde a on sa ich opýtal:

„ od kedy ste prijali PÁNA, ako ste prijali DUCHA SVĀTÉHO od BOHA ? “

A oni mu povedali: „my sme ani nepočuli, že je DUCH SVĀTÝ. Ako sme ho mohli prijať, keď sme ani nepočuli, že je DUCH SVĀTÝ ?“ A to je rovnaká otázka pre cirkev v Keni. Vy ste tu cirkev, ktorej tu teraz hovorím. Od kedy ste prijali KRISTA, preskúšali ste sami seba, či ste skutočne prijali DUCHA SVĀTÉHO ? Pretože toto je zasľúbenie, ktoré dal a hovorí, že:

to je iba DUCH SVĀTÝ, ktorý Vás vedie ku všetkej pravde.

To je iba DUCH SVĀTÝ, ktorý je Váš radca, to je iba DUCH SVĀTÝ, ktorý Vás vedie, aby ste žili podľa nariadenia, podľa zákona, podľa Nového zákona, ktorý je ustanovený pre Vás. Veľa krát hovorím o Novom zákone, hovoril som Vám, že Starý zákon hovorí, ako som Vám povedal v liste Židom:

List Židom 10:

26 Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy, 27 ale jakési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. 28 Keď niekto pohŕdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svedkov, 29 a o koľko, domnievam sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, kto zašliapal Syna Božieho a krv smluvy, ktorou bol posvätený, povážil za obecnú a Duchu milosti urobil potupu?! 30 Lebo známe toho, ktorý povedal: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán. A zase: Pán bude súdiť svoj ľud. 31 Strašné je upadnúť do rúk živého Boha.

Hovorí keď niekto klame, potrebujete dvoch, alebo troch svedkov, ktorí tvrdia, že „ ja som ho videl, on klame“ ja som ho počul a on zomrel a ešte Nový zákon hovorí, HALLELUJAH, že keď iba pomýšľate na klamstvo, už klamete. Keď zatúžite po žene, už ste spáchali cudzoložstvo, toto je Nový zákon, ako môžete takto žiť ? Tu je jediná cesta, ako môžete takto žiť, podľa toho, ako BOH Vás povolal, aby ste žili ako vidíte v 

Matúšovi v 5. Kapitole,

budeme čítať neskôr. Keď prijmete DUCHA SVĀTÉHO, iba DUCH SVĀTÝ od BOHA Vás môže viesť a ochrániť Vás a oslobodiť Vás od zákona. Oslobodiť Vás od zákona, nebudete sa viac trápiť s tým zákonom, pretože Vás bude viesť, chrániť, ukáže, čo máte povedať, ako to povedať, všetky tieto veci iba DUCH SVĀTÝ to môže urobiť. To je dôvod prečo tu hovorí, dám Vám nové srdce a dám Vám nového DUCHA do toho srdca a keď čítate ďalej, hovorí, že odstráni kamenné srdce, pozrite sa na to, HALLELUJAH.

V Ezechielovi, v kap. 36 hovorí:

dám Vám nové srdce a dám do Vás nového DUCHA tento DUCH je DUCH SVĀTÝ. Tento DUCH je rozdielny od ducha tohto sveta. Keď kráčate ako kresťania a riadite sa duchom, ktorého ste mali vo svete, to znamená, že ste neprijali DUCHA SVĀTÉHO od BOHA. To je nový DUCH, DUCH SVĀTÝ, ktorého by kresťania mali prijať a keď tento nový DUCH príde tak sa naplní PÍSMO, všetko čo je tam napísané o Vás. Stanete sa novým stvorením, inými slovami sa Vaše cesty zmenia, to je to čo som hovoril v 

Jeremiášovi v 18. Kapitole,

ja Vás zlomím, zničím Vás. Zlomím Vás a urobím novú nádobu podľa vôle potom Vás môžem použiť. Ja Vám dám moju správu, potom budete niesť  správu, ktorú má PÁN. Potom môžete hovoriť svetlo do života, môžete byť veľvyslanec pre KRISTA.

V 2.Korinťanom hovorí,

že sa stanete veľvyslancom KRISTA, pretože teraz nesiete správu od KRISTA. Ale ON Vám ju nemôže dať, keď stále vykonávate zákony tohto sveta, je to veľmi náročné dostať sa von z toho zákona. Vďaka BOHU za krv JEŽIŠA a prácu DUCHA SVĀTÉHO. Vďaka BOHU, že DUCH SVĀTÝ nepočúva zákon prírody, fyzikálny zákon, pretože fyzikálnym zákonom je to matematická nemožnosť napríklad pre niekoho, kto je závislí na alkohole a zrazu náhle je oslobodený, oslobodený náhle, to je nemožné. V skutočnosti to nie je možné, niekto kto bol slepý, teraz jeho oči vidia. Svet to nemôže vysvetliť svetským zákonom, je to kompletná transformácia. Povolanie byť kresťanom je najserióznejšie povolanie , ktoré cirkev v Keni pozná, je to veľmi seriózne povolanie, to je kompletná smrť. To je smrť byť kresťanom, to znamená, že ste boli povolaní aby ste zomreli.

Zomrieť s KRISTOM, byť vzkriesení s KRISTOM.

A krst je symbolický, je to fyzické znázornenie smrti a vzkriesenia s KRISTOM. Teraz som prekvapený, že cirkev v Keni niekedy nekrstila. KRST je časť tohto procesu, o ktorom hovorím a cirkev v Keni nekrstila.

KRST je fyzické znázornenie smrti a vzkriesenia, to je SVĀTÉ povolanie.

PÁN Vás povoláva k vzkrieseniu, to je dôvod, prečo Vám BIBLIA hovorí, že máme byť závislí na JEHO zasľúbeniach, na NEHO, ktorý vzkriesil JEŽIŠA z mŕtvych, a ktorý nás vzkriesi z mŕtvych. Poďme sa pozrieť čo robí vo vašich srdciach. ON hovorí vo verši 26., dám Vám nové srdce a nového DUCHA do Vás, to je Vaše srdce, HALLELUJAH, a odstránim od Vás kamenné srdce.

Ezechiel 36:

26 A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.

Prečo hovorí kamenné srdce ? Poďme sa na to dnes zamerať. To je veľmi základné vyučovanie dnes prečo ? Prečo je dôležité pre BOHA, že máte toto vyučovanie ? Pretože je čas zmeniť Vašu pozíciu kresťanov, aby ste boli vyčistení.

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

4.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top