Home
 

NIKTO NEMÔŽE IGNOROVAŤ PROROKA HOSPODINOVHO A VSTÚPIŤ !!!

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Tam je veľký zmätok v cirkvi, BOH nikdy nie je irelevantný ( nekoná bez cieľa, bez zámeru ). On ma nemôže poslať a potom Vy si poviete: „Nie, Ja vstúpim bez Neho“ Rozumiete tejto časti ? To je veľmi rozhodujúca časť. Znamená,

Vy nikdy viac nemôžete ignorovať Proroka HOSPODINOVHO,

rozumiete mi ? Takže nemôžete povedať nechaj ma, Ja chcem ísť k nemu priamo ( k BOHU, pozn. ). Nikdy by ste nezistili, aké správy On priniesol. A keď prijmete správu, … oh, On nám povedal, aby sme sa pripravili, MESIÁŠ prichádza.

MESIÁŠ PRICHÁDZA !

takže, pôjdete a poviete: „ ľudia niekto tu prichádza “.  Emisár, posol a On hovorí: Teraz sa potrebujeme pripraviť na príchod MESIÁŠA. Takže akékoľvek je Naše uctievanie, teraz sa musíme pripravovať, akékoľvek sú naše chvály, naše kresťanské kroky, naša Bohoslužba, čokoľvek teraz, od chvíle, kedy posol prišiel, teraz všetko bude naladené na správy HOSPODINA.

Pamätajte, keď idete do Neba, keď túžite po tom, aby ste išli do Neba, idete do Neba, kde je Jeho odosielateľ. Takže Vy nemôžete povedať: Ja ho chcem ignorovať, … Potom prečo by ho HOSPODIN poslal ? Skutočne ! Prečo by HOSPODIN poslal Proroka a potom Vy si poviete: „ nie, Ja nebudem toho počúvať …“. HOSPODIN Vás bude počuť, ako hovoríte taký posmech. Inými slovami by ste povedali: PANE, Ty si sa mýlil, my ho nepotrebujeme.

Posol, keď On prichádza,On nesie list, ten list nie je Jeho list !

Ten list prichádza od Jeho odosielateľa !

On nemôže zmeniť ani jedno písmeno, ani jedno slovo ! On stále, keď ide čítať, On to bude čítať, doručí tak, ako je napísané a to cirkev potrebuje porozumieť. BOH nikdy nekoná bez zámeru, ako hovoríte, že On poslal Proroka bez zámeru.

PROROK POSLANÝ OD BOHA OTCA VŠEMOHÚCEHO, PODĽA ZASĽÚBENIA BIBLIE

Zakaždým, keď BOH pošle Proroka do krajiny, a pošle Ho, aby varoval ľudí pred ich hriechmi, inými slovami, On posiela Jeho slová. To nie je Prorok, to je dôvod, prečo som im povedal v televízií, povedal som im, že ak je tu niečo na mne, čo sa Vám nepáči, odstráňte ma !

Odstráňte ma a len venujte pozornosť tomu, čo hovorím !

Je pravda, že sa stali tieto veci ? Poďme činiť pokánie ! Nezahŕňajte ma tam, stačí sa pozrieť na obsah slova. Boli sexuálne hriechy v cirkvách ? Keď odpoveď znie áno, poďme činiť pokánie ! Zabudnite na mňa, pretože mnohokrát ma zoberie preč, On ma zoberie preč, na tom už nezáleží viac a keď BOH … prečo hľadal Achab ELIÁŠA ?

BOH zvyčajne prinesie slovo a keď nevidí pokánie, On odstráni Proroka preč.

BOH má rovnaký štýl ! Rovnaké spôsoby ! On sa nezmenil ! On si vezme Jeho … odstránením. Inými slovami povedané, On zoberie preč Jeho slovo, beriem si preč moje slovo a moje požehnanie. Takže budú trpieť plnou cenou pri súde.

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

3.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top