Home
 

KEĎ SÁM PÁN PRERUŠÍ VÁŠ SPÔSOB ŽIVOTA, …

Z BOHOSLUŽBY DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Pokiaľ zvážime, že tu je pred nami peklo, a že je tu Nebo pred nami a tiež keď zvážime, že tu pred nami je posledný súd BOHA a vzhľadom na to, že Zem a Nebesia ako sú dnes budú zničené, potom JEŽIŠ prichádza a prerušuje ich program.

Moje ovce počujú môj hlas, Ja ich poznám oni ma nasledujú.

To sú ľudia, ktorých program bol prerušený JEŽIŠOM. Ich priority sa zmenili, opustili dve lode plné rýb, pretože PÁN im povedal:

Jeremiáš 29:11

11 Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.

Lebo Ja poznám plány, ktoré mám pre Vás, vyhlasuje zvrchovaný PÁN, YAHWEH, HOSPODIN zástupov, plány, aby ste prosperovali a nie aby Vám škodili. Plány, ktoré Vám dajú nádej a budúcnosť. Potom na mňa zavoláte, prídete, budete sa ku mne modliť a Ja Vás budem počúvať. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať s celým Vaším srdcom a nájdete ma, hovorí YAHWEH, HOSPODIN zástupov.

PÁN hovorí, že On, ktorý pozná Vašu budúcnosť, možno ste si nastavili svoj život po svojom ako títo mladí muži v mori Kineret ( Galilejské, pozn. ), nastavili si svoj život, svoju cestu predávať ryby a potom JEŽIŠ prišiel a prerušil ich a povedal im: Ja mám plán pre Vás, lepší plán. Vieme, že Jeremiáš to povedal po tom, čo ľudia odišli do exilu a on videl vdovy, siroty, ľudí trpiacich v krajine. Spôsobilo, že napísal knihu Plač Jeremiáša. Nemali nádej a potom im povedal: netrápte sa, pretože PÁN má plán pre Vás.

To isté Písmo hovorí k Vám, k cirkvi. Vy, ktorí ste naladení a ktorí nie ste znovuzrodení. Vy, ktorí ste boli povolaní BOHOM denne, a Vy odmietate povolanie On hovorí: Ja viem, že ste bankár, viem, že ste právnik, viem, že ste lekár, viem, že ste domáca manželka…

Ja viem, že ste farmárom, ale Ja poznám plány, ktoré mám s Vami. Sú lepšie ako tie, ktoré máte Vy. Ja som Váš STVORITEĽ ! Vy lekári, právnici, farmári, učitelia, mnohokrát ste boli povolaní, ale ste povedali: Nie, Ja som zaneprázdnený.

On hovorí: NIE ! Ja poznám lepší plán pre Teba !

Pretože tu je pred nami Nebo, tu je pred nami peklo, tu je posledný súd. Táto Zem bude zničená, vytrhnutie cirkvi je tu pred nami a nemusíte povedať, že ste neboli na teologickej fakulte. Nikto nás tam nezobral, a On napísal pre nás Písmo vo sne, v noci Písmo vo sne. Napísal pre nás Písmo vo sne a tak si nemôžete povedať sám pre seba, že ste neboli na teologickej fakulte. Nepodkopávajte sa !

On sa nepozerá na Vašu spôsobilosť. Vaša dostupnosť je pre Neho kľúčová, iba aby ste boli dostupní a keď On môže použiť jednoduchých ľudí, pamätáte sa na Abraháma ? On bol modlárskym uctievačom. Modlár, ale pozrite sa, keď bol dostupný , čo s ním BOH mohol urobiť. Jednoduchí ľudia, rybári. Potom všetci, táto generácia, ktorá je technicky zdatná… Pozrite sa na Noeho. Pozrite sa ako ho BOH použil, aby zachránil generáciu, aby z neho vyšli ďalšie generácie takže PÁN hovorí v 

1 Korinťanom 1:26

26 Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených.

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

3.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top