Home
 

Konferencia Pastorov v Kamerúne, 1. časť, február 2014

Vízia svadby Baránkovej – v tej vízii, Pán hovorí o posolstve, v tom posolstve nám dáva konkrétne inštrukcie, ktoré sa týkajú svadobného rúcha.

Svadobného rúcha, ktoré by cirkvi dnes mali mať oblečené. O tom rúchu čítame v Zjavení Jána v 19. kapitole a vidíme, že toto rúcho je spravodlivosť v cirkvi. Toto je ohromujúce, pretože práve toto chýba v cirkvách práve teraz. Pretože ON hovorí, že v tejto hodine, cirkev by mala mať oblečené rúcho spravodlivosti a keď sa pozriete na stav cirkvi dnes, to je to, čo dnes chýba cirkvám. Vy si budete vedieť oceniť toto posolstvo, závažnosť tohto rozhovoru, tento rozhovor prichádza v kritickej dobe cirkvi. Môžem sa s Vami zdielať, že som chodil po celej zemi, Pán ma poslal po celej zemi, aby som pripravil cirkev Kristovu pre slávny príchod Mesiáša. A na tej ceste ja som bol ohromený jednou vecou. Pánove kritéria vyžadujú spravodlivosť v tomto čase, kvôli času, potom zistíte že toto najviac chýba cirkvám. A toto môže povedať pastorom a vedúcim v cirkvi, koľko veľa práce potrebujeme urobiť, aby sme boli schopní dosiahnuť kritériá Pánove. A v tom rozhovore včera, som povedal, že cirkev musí centralizovať úlohu Ducha Svätého, pretože iba Duch Svätý má autoritu a silu, má schopnosti a spôsobilosť, aby pripravil Nevestu Baránkovu / cirkev Kristovu. A keď sa pozriete dnes na cirkev v USA, vidíte že je to odpadlická cirkev, vidíte, že odpadlíctvo požiera cirkev. Oni teraz vyučujú evanjelium telesnosti. Pre mňa je to ohromujúce, že nikto z nich ak pozeráte na TV, a iné.., nik z nich nieje schopný sa postaviť a povedať: Hei!, zastavme to, čas je na konci, toto je zlé!“ Nikto sa nemôže postaviť. Oni sú všetci falošní proroci. Pán so mnou hovoril o cirkvi. O falošných apoštolov a niektorí z nich, Pán mi hovoril o nich majú súkromné lietadlá, keď mi Pán hovoril o nich, a ja som im poslal správu od Pána, ja sa pamätám na jeden sen, keď ma Pán zobral pred nich, a ON povedal, sláva Božia bola po mojej pravej strane a potom ON hovoril z oblaku a povedal: “ povedz im: poďme pripraviť cirkev pre Krista, dovoľte pripraviť cirkev pre Krista.“ Ja som bol veľmi šťastný. Takže ja som v tom sne odišiel a povedal som im to. A ja sa pamätám, že keď to oni počuli, v tom sne, oni sa pozreli a potom sa pozerali smerom preč… a potom som pochopil, že oni to odmietli… ale prichádzala táto otázka: AKO Môžete byť služobníci KRISTOVI a keď správa o spravodlivosti prichádza, dovoľte mi to zopakovať: AKO MOŽETE BYŤ SLUŽOBNÍCI KRISTOVI A KEĎ SPRÁVA O POKÁNÍ PRICHÁDZA, TAK JU ODMIETNETE. AKO MOŽTE? Dokonca aj sám Pán JEŽIŠ prišiel a učil: ČINTE POKÁNIE, ČIŇTE POKÁNIE, ČIŇTE POKÁNIE, pretože sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. KRV JEŽIŠA KRISTA NA KALVÁRII JE POKÁNIE. AKO môžete byť služobníci Kristovi a odmietnuť pokánie? Pokánie znamená odísť od hriechu / hriechov.

preklad obsahu začiatku posolstva..

 

Off 

9.1.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top