Home
 

PROROCTVO O NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, AKO SÚDIA NÁRODY VO VÍNNOM LISE, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 17. SEPTEMBRA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 17. Septembra 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, MOCNÝ A SVÄTÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH – MEKODDISHKEM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou tejto minulej noci vo veľmi, veľmi ohromnom rozhovore, vo veľmi mocnom rozhovore, vo veľmi dlhom rozhovore, celú noc až pravdepodobne do desiatej hodiny rána dnes, veľmi dlhý rozhovor.

Znova, PÁN, MOCNÝ BOH IZRAELA, SVÄTÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELI, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZáSTUPOV, PÁN, VELITEĽ ARMÁDY NEBA, VOJVODCA NEBESKEJ ARMÁDY, ON hovoril so mnou tejto minulej noci, veľmi ohromujúcim a veľmi mocným spôsobom, a vo veľmi dlhom rozhovore, pravdepodobne v jednom z najdlhších rozhovorov, aký mal s JEHO DVOMA SLUŽOBNÍKMI.

A v tomto rozhovore tejto noci PÁN JEHOVAH, SÁM BOH OTEC, ON ma zobral na miesto, tu na Zemi a potom, s JEHO RUKOU, ON zobral hrozno, ON zobral hrozno, ktoré bolo dozreté a ON umiestnil hrozno do jednej z JEHO ruky a ON otvoril jednu z nich a ja môžem vidieť, ako je dozreté a ON ich umiestnil do vínneho lisu a potom ja som ich začal rozbíjať a drviť. A ich džús striekal na mňa, moje oblečenie sa stalo úplne červené.

Ja som mal biele oblečenie, super slávne biele oblečenie a moje oblečenie sa stalo úplne červené s množstvom džúsu z hrozna, ktoré striekalo na mňa. A čím viac som drtil, tým viac ON pridával, čím viac som ich drtil, tým viac ON vylieval.

A potom, ON napísal, ON napísal veľkými písmenami a napísal:

TY SÚDIŠ NÁRODY!

TY SÚDIŠ NÁRODY PRÁVE TERAZ!

ON to napísal predo mnou na oblohe, že: TY SÚDIŠ NÁRODY PRÁVE TERAZ! A potom ON vylial viac dozretého hrozna a potom som ich drtil a potom som bol celý pokrytý červeným.

A potom tretia časť, ako ma zobral a kráčal so mnou po Zemi, tam bolo množstvo trosiek, kdekoľvek som sa dostal. Množstvo trosiek, budovy sa rúcali dole, kdekoľvek som sa dostal, budovy padali dole, rúcali sa dole, súdil sexuálne hriechy na plážach, súdil modlárske uctievanie, nemorálnosti, homosexualitu, lesby, a ako som chodil, bolo tam množstvo trosiek, zničil som celú Zem.

Keď som sa pozrel naspäť, ja som zničil celú Zem. to bolo nepríjemné, neobývateľné, neúnosné. A tiež ma zobral na miesto, kde bola žena v nemorálnosti, ona varila nejaké potraviny, ja neviem, či ich predávala, alebo dávala ľuďom, to sú potraviny, ktoré sú obetované tiež, a ľudia ich jedli a potom mačka, mačka tiež jedla tieto potraviny. Tam boli tiež nejaké mačky, to sú zlí duchovia, samozrejme, vo sne.

Takže, keď som kráčal po Zemi, budovy sa rúcali, rúcali sa a množstvo trosiek tam bolo, ja som zničil celú Zem. Keď som sa pozrel naspäť, ja som zničil celú Zem.

A potom ON napísal na oblohu: TY SÚDIŠ NÁRODY PRÁVE TERAZ!

ON takto napísal veľkými písmenami na oblohu. A potom tam bolo množstvo džúsu z vínneho lisu. Z hrozna, ktoré striekalo na mňa. Džús striekal na mňa, striekal, na moje slávne, super slávne biele rúcho.

Celú noc a hlasom, písal a tiež hovoril a povedal: TY ICH SÚDIŠ! Ty ich súdiš pre nemorálnosti! Pre uctievanie modiel! Pre sexuálne hriechy! Pre klamstvá, falošných prorokov a pre všetko!

Celú noc! Najdlhší rozhovor vôbec! V skutočnosti, až do 10 hodiny dnes ráno. A ja tu čítam z knihy Izaiáša 63:2

Prečo je tvoje rúcho červené a prečo tvoj odev ako odev toho, ktorý šliape v lise? 3 Čereň som šliapal, sám, a nebolo nikoho so mnou z národov; pošliapal som ich vo svojom hneve a zdeptal som ich vo svojej prchlivosti, až ich krv striekala na môj odev, a zapľuhavil som všetko svoje rúcho.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Buďte svätí! Zóna, do ktorej vstupujeme teraz, je smrteľná zóna! Pretože teraz, PÁN konečne predstavil JEHO SLUŽOBNÍKOV A VEDÚCEHO SLUŽOBNÍKA ELIJÁŠA. Teraz ON predstavil POSLOV.

Teraz, PÁN dal dnes UPOZORNENIE, že kde my vstupujeme je červená zóna, MESIÁŠ PRICHÁDZA! ČINTE POKÁNIE! PRIJMITE PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA! Odvráťte sa od sexuálnych hriechov, od homosexulity, lesbizmu, LGBT ktoré vidíte, že Američania oslavujú, Európania oslavujú, Austrálčania oslavujú.

Odvráťte sa od toho! Činte pokánie a prijmite KRISTA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! VYTRHNUTIE CIRKVI JE BLÍZKO!

My vstupujeme do červenej zóny, môj odev je postriekaný. Nechajte ma čítať znova pre vás, Izaiáš 63:

2 Prečo je tvoje rúcho červené a prečo tvoj odev ako odev toho, ktorý šliape v lise? 3 Čereň som šliapal, sám, a nebolo nikoho so mnou z národov; pošliapal som ich vo svojom hneve a zdeptal som ich vo svojej prchlivosti, až ich krv striekala na môj odev, a zapľuhavil som všetko svoje rúcho.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA!

BUĎTE SVÄTÍ!

CIRKEV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH, ja vás varujem! Ja som videl, ako PÁN zasiahol túto krajinu obrovským spôsobom. BOH OTEC SAMOTNÝ! ON ma tam poslal a zasiahol národ veľmi šokujúcim spôsobom. Nikdy som to tak nevidel, to bolo bezprostredne priamo od BOHA OTCA samotného. ON prišiel tiež.

Európa, činte pokánie! Afrika, Nigéria, ja vás varujem! Južná Afrika, ja vás varujem! Austrália, ja vás varujem! Ázia, vaša ľahostajnosť, seba uspokojenie, ja vás varujem!

JA VÁS VARUJEM, NÁRODY ZEME!

JE TO NEBEZPEČNÉ TU PRED NAMI!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

NEHOVORIL PÁN S TOUTO GENERÁCIOU?

A BUDETE VEDIEŤ, ŽE ÚSTA PÁNA, ŽE ON HOVORIL!

Toda Shalom.

Off 

18.9.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top