Home
 

PROROCTVO O GLOBÁLNOM HISTORICKOM HLADOMORE PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, PROROCTVO ZO DŇA 31. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 31. AUGUSTA 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou. Je tu veľký hladomor, ktorý prichádza na Zem, veľký globálny hladomor, ktorý prichádza na Zem, veľký hladomor prichádza na Zem, a Biblia hovorí, že bude hlad a zemetrasenia, keď čítate Matúša 24:7.

Takže ja dnes oznamujem národom Zeme a pred anjelmi v Nebi , že PÁN JEHOVAH hovoril so mnou a je tu veľmi veľký historický hladomor, ktorý prichádza na Zem. Ja vidím, že ľudia si nemôžu dovoliť kúpiť potraviny, dokonca aj tí, čo predávajú, nemajú dostatok potravy, aj keď ceny sú znížené, oni nie sú schopní si ich dovoliť.

Je tu obrovský globáĺny hladomor, ktorý prichádza na Zem, veľký hladomor prichádza na Zem.

BOH OTEC, PÁN BOH konečne hovoril so mnou o tomto hladomore, ktorý prichádza a ja vidím ako sa ľudia usilujú predať potraviny, ale aj keď znížia ceny, ľudia si ich nemôžu dovoliť.

Takže veľký hladomor prichádza na celý Svet a MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Všetci ľudia na Zemi potrebujú činiť pokánie a pripraviť sa na PRÍCHOD MESIÁŠA. PÁN ustanovil veľmi dôležitý štandard pre túto generáciu, pre generácie predtým, pre generáciu, ktorá príde, že

BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA.

Verte v evanjelium, prijmite JEŽIŠA A BUĎTE SVÄTÍ.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Ďakujem Vám.

Off 

31.8.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top