Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚŽENÍ DO TALIANSKA, ZAHŔŇAJÚC DVE DOPRAVNÉ LIETADLÁ, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 24. AUGUSTA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 24. AUGUSTA 2020
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, BOH JEHOVAH hovoril so mnou tohto dňa, V tento deň so mnou Pán JEHOVA JAHWEH hovoril, v pondelok 24 augusta 2020 a v tejto konverzácii požehnaní ľudia, Pán ELOHIM, MOCNÝ BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou a preto som ja idem k vám, vo východo – africkom čase.
A v tejto konverzácii mi Pán ukázal Taliansko. V Taliansku nastane situácia. Vidím dve lietadlá, vyzerajú ako dopravné lietadlá a videl som jedno z nich, ako sa snaží vzlietnuť a po tomto vzlietnutí a potom vidím aj ďalšie lietadlo, ktoré prichádza v strede vzdušného priestoru.

A potom ma zobral do rovnakého Talianska, kde boli ľudia, boli donútení ostať v nahustenej situácii, kde stáli, bol tam malý útvar, Zostávajú v tímoch a nastala situácia súženia.
Znova vidím, že Boží súd prichádza do Talianska. MESSIAS prichádza. Pán ma vzal do Talianska. Vidím tam súženie, Pánov súd prichádza do Talianska. Pán žiada pokánie, aby národy sveta činili pokánie a pripravovali sa na príchod MESIÁŠA.

Čas vypršal. MESIÁŚ prichádza.


Jedného dňa sa zobudíte k faktu, že MESIÁŠ už prišiel a zobral Cirkev! A je to moja modlitba, aby ste patrili medzi číslo vzaté do Kráľovstva BOŽIEHO.

Biblia hovorí o svätosti a spravodlivosti, ktoré sú základnými normami BOHA, že všetci ľudia teraz musia prijať Ježiša Krista ako PÁNA A SPASITEĽA, znovuzrodiť sa správne, kráčať v spravodlivosti, byť svätý a evanjelizovať, robiť poverenie veľkého poslania, prácovať vo vinici, krmiť JEHO ovce, KRMIŤ vašich spoluslužobníkov.

Blahoslavený služobník, ktorý, keď príde PÁN a nájde ho, že robí presne toto, že krmi svojich spoluslužobníkov v hodine hladu.


Znova, ja vidím súženie, ktoré prichádza do Talianska. PÁN ma tam vzal. Bol som na palube lietadla a vzlietli sme na tomto lietadle, Lietadlo bolo ťahané dole, ťahané akoby sme boli stále na Zemi, a keď sme sa zdvihli, cez kopec sme mohli vidieť do údolia a tiež sme videli ďalšie lietadlo prichádzať našim smerom. Tiež bielej farby.

Potom ma PÁN vzal na miesto, kde sú ľudia. Ľudia boli na tomto mieste natesnaní. Zostali v malých jednotkách, a v týchto malých jednotkách bolo tam veľa súženia.
Takže je to BOŽÍ súd, ktorý prichádza do Talianska a PÁN žiada pokánie. Toto bude zahŕňať lietadlá. Vidím dve lietadlá.

MESIÁŠ prichádza. JEŽIŠ z Nazaretu prichádza po Svätú Cirkev. Nech každý činí pokánie, verí v evanjeliu a bude svätý.

V MOCNOM MENE JEŽIŠ, AMEN.

Off 

24.8.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top