Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM GLOBÁLNOM HLADOMORE NA ZEM, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 7. MÁJA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 7. mája 2020
Sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci a to je to, s čím sa chcem s vami zdielať dnes, čo sa chystá zasiahnúť túto Zem, a požiadal ma, aby som prišiel k vám a hovoril ku vám, čo sa chystá zasiahnúť planétu Zem.

A v tom rozhovore, PÁN prináša ohromné súženie na tvár Zeme, je to pokračujúca situácia čo PÁN prináša na tvár Zeme. Ja vidím množstvo ľudí, vidím, ako ich PÁN berie z blahobytu tohto Sveta, vidím ako množsto ľudí sa snaží pracovať pre potravu, pracujú cez zablatenú vodu. Pozerajú sa kde si umyjú nohy, umyjú ich topánky, ako sa pokúšaju dostať do ich kancelárií.

Vozidlá ich niekedy vysadia v polovici cesty, a potom oni idú zvyšok vzdialenosti, to znamená, že si to nemôžu dovoliť, A ja vidím, že PÁN to robí po celej Zemi, Biblia píše, PÁN HOVORÍ, že prinesie zemetrasenia a hlad na rôznych miestach, a že tieto zemetrasenia a hlad bude znak, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Toto je tak ohromný čas v histórii Zeme, čas, ktorý dáva znamenie tejto generácii, aby pripravili cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. A PÁN plače k tejto generácii, aby si dávali pozor, všímali si, dbali pozorne na to, aby HO počúvali.

Ale ja vidím situáciu a moment, v tomto sne, kedy ľudia budú mať tri práce. Pracujú v troch prácach, aby zarobili na jedlo, takže súženie hodiny je tu. Takže ľudia majúc mnohé práce, aby mali na jedlo, musia pracovať na rôznych miestach. Ukončiť jednu prácu, potom utekať do druhej práce, ukončiť túto prácu a potom utekať do inej práce, strašný čas prichádza na Zem na znamenie, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA.  

Posolstvo je veľmi jasné, že MESIÁŠ PRICHÁDZA.

A PÁN vyhľadáva pozornosť tejto Zeme, pozornosť tejto generácie, PÁN berie preč pohodlie tohto Sveta. PÁN BOH otriasa pohodlím človeka na tejto Zemi, on s nimi otriasa, vyhľadáva ich pozornosť a berie preč ich pohodlie, ktoré spôsobilo, že ľudstvo, ľudia sú nadmieru spokojní, čo spôsobilo, že ľudia neodpovedajú na JEHO OZNÁMENIE.

PÁN berie preč pohodlie tohto sveta. Takže, ja vidím množstvo ľudí, vidím ich ako majú tri práce, ja ich vidím po celej zemi, po tvári tejto Zeme. Niektorí ľudia si idú vypožičať: “môžte mi požičat 100 korún, aby som prežil s mojou rodinou?”

PÁN ma zobral po celej Zemi, a hovoril tak ohromujúcim spôsobom. MESIÁŠ PRICHÁDZA. A pamätajte, že najväčšia ekonomická kríza, ktorá sa stane v súžení, a vo veľkom súžení, v knihe Zjavenia Jána 6:5-6: 5A keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz! A videl som a hľa, čierny kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke. 6A počul som hlas prostred štyroch živých bytostí, ktorý hovoril: Choinix pšenice za denár a tri choinixy jačmeňa za denár, a oleju a vínu neškoď!

Takže súženie prichádza, globálna ekonomická kríza prichádza na Zem, ja to hovorím znova a znova a znova už nejaký čas, od kedy som oznámil uvoľnenie čierneho jazdca na koni, ( Zjavenie Jána 6: 5-6 ), 23. a 24. augusta 2008. A videli ste vtedy globálnu ekonomicjkú krízu, ktorá pozdravila Zem a PÁN to používa, aby povedal ľudstvu, že ON je veľmi seriózny.

ON je absolútne VEĽMI SERIÓZNY, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA. ON je veľmi serózny, prichádza veľké súženie potom, keď Svätá Cirkev bude zobratá preč. PÁN BOH VŠEMOHÚCI hovorí k tejto generácii veľmi šokujúcim spôsobom, žiada vaše duše. ON hľadá JEHO poslucháčov. ON kričí ku vám, aby ste HO počúvali a našli bezpečie.

Toto je ohromujúci čas v histórii Zeme, túto minulúnoc mi znova PÁN ukázal Zem, a ON mi ukázal seriózny nedostatok, ktorý pohlcuje Zem, strašný nedostatok, mravnú skazenosť, chudobu, nezamestnanosť, ekonomickú krízu, hladomor, vyhladovanie a hlad, ktoré prichádzajú zasiahnúť Zem. MESIÁŠ PRICHÁDZA. ON mi nepovedal, kedy sa to stane, či to bude po vytrhnutí Cirkvi, alebonie, aly my vieme, že PÁN je tak rýchly, aby naplnil slová JEHO TÝCHTO DVOCH PROROKOV.

Takže pre tých z Vás, ktorý ste sa podriadili, poslúchali, zúčastňovali sa TOHTO HLASU PÁNA, pre vás, ja vás žehnám s vašou províziou, ochranou a bezpečnosťou, pokrývam vás s mocnou, najslávnejšou KRVOU JEŽIŠA. Aby ste boli v bezpečí, aby vás BOH uchoval, ustanovil svedectvo JEHO VYVOLENÝCH.

Aby ste boli tí, ktorí majú transparent na čele na svedectvo, že áno, samozrejme, BOH učinil rozdiel medzi tými, ktorých pokryl KRVOU a medzi tými, ktorí niesú. MESIÁŠ PRICHÁDZA. Ja vidím náročný čas tu pred nami. Od kedy som oznámil proroctvo o vypustení jazdca na čiernom koni, v meste Nakuru ( v Keni, pozn. ) na veľkom stretnutí, 24. a 25. augusta 2008, v sobotu a v nedeľu. A pamätáte, že tri týždne po tomto oznámení globálna finančná burza sa zrútila.

PÁN hovoril o nedostatku potravy, hladomore, hladovaní, suchu, nezamestnanosti, ekonomickej kríze, ktoré prichádzajú na Zem. Už som videl jazdca na plavom koni, proroctvá o ochoreniach, chorobách, chorobách, prichádzajúce na Zem, 29. júla 2009. Proroctvo o Ebole som dal, proroctvo o víruse Zika v Brazílii, ktoré som dal, a teraz proroctvo o Koronavíruse, vidíte, ako devastuje Zem, nedostatok masiek, rukavíc, materiálu, celoglobálne, v USA, v Európe. MESIÁŠ PRICHÁDZA. Pamätáte, že som prišiel do vašich národov a naliehavo žiadal, aby ste činili pokánie, ale teraz PÁN žiada týmto spôsobom. PRIPRAVTE CESTU, BUĎTE SVÄTÍ. PRIJMITE JEŽIŠA, BUĎTE ZNOVUZRODENÍ. ODVR´QAŤTE SA OD MODLÁRSKYCH NÁBOŽENSTIEV A VŠETKÝCH OSTATNÝCH NÁBOŽENSTIEV, VERTE V EVANJELIU, ČINTE POKÁNIE A PRIJMITE JEŽIŠA. ČAS VYPRŠAL. MESIÁŠ PRICHÁDZA. KRÁLOVSTVO BOŽIE JE BLÍZKO.

Nech vás PÁN žehná, ďakujem vám, todah. 

 

Zbor Pokánia a Svätosti na Slovensku 1743691_580582558697084_1552932791_n

 

SJ - 77 SALVATIONPRAYER(1)

Off 

8.5.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top