Home
 

PROROCTVO PÁNA O STAVE BEZPRÁVIA PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, PROROCTVO ZO DŇA 25. APRÍLA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 25. APRÍLA 2020
Sumarizácia: 

Túto minulú noc hovoril so mnou PÁN o tom, čo prichádza na Zem.

Ja vidím násilníkov. V prvom rade bude chaos, zmätok, pokiaľ ide o uplatnenie zákona, presadzovanie právnych predpisov po celom svete sa musí pripraviť. Oni sa potrebujú pripraviť na to, čo prichádza na Zem, políciu, pretože tam je stav bezprávia, ktoré prichádza na Zem.

Ja som to videl minulú noc. PÁN ma tam už zobral dopredu a ja som žil v tej budúcnosti. Je tam niekto, kto prišiel a žil na pozemku niekoho, na pôde a vykopal piesok, bol to stavebný piesok pre konštrukciu, prišiel s traktorom a vykopal množstvo piesku a odviezol preč.

Piesok pre budovanie. A on zhromažďoval ten piesok. A potom prišiel majiteľ pozemku a opýtal sa: ” on skutočne zobral piesok odtiaľ? On to naberal odtiaľ? ” Potom nasledoval boj a vybrali zbrane. Spôsobom, akým bojovali, vyzeralo to že nemajú v zbraniach náboje. Takže oni sa bili navzájom so zbraňami, nebudú si môcť dovoliť náboje. Bili sa a používali zbrane ako palice. A jeden schmatol hodinky toho druhého.

Takže neporiadok, chaos prichádza.

STAV BEZZÁKONNOSTI UŽ PRICHÁDZA.

TO JE DÔVOD, prečo PAPARA PARA PAPA PAPAAAAAAAA je dobrá správa.

Vy spravodliví, vy idete domov do KRÁĽOVSTVA SLÁVY. Do bezpečnosti Neba, do večného pokoja. HALLELUJAH! 

 

 

Off 

26.4.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top