Home
 

VYJADRENIE NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV KU SÚČASNEJ SITUÁCII NA ZEMI, NUTNOSŤ POKÁNIA!, 18. MAREC 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
a 18. Marca 2020,
Sumarizácia: 

V rozprávaní o tom, čo PÁN teraz predložil na tvár Zeme, videli sme veľmi jasne, ako som hovoril s vami ľudia, pred niekoľkými rokmi, že som bol PRED TRÓNOM BOHA, pred UMIESTNENÍM TRÓNOM BOHA. Ja si myslím, že niektorí ľudia nerozumeli, niektorí ľudia dokonca mali otázky a boli udivení.

A ja som videl uvoľnenie štyroch jazdcov, štyroch jazdcov zo Zjavenia Jána. A teraz vidíte strach a teror, ktorý je uvoľnený na tvár Zeme, to je to, čo vidíte napísané v Biblii. To je to, čo z tohto vychádza. Je to ohromný čas, je to veľmi šokujúci čas, kedy PÁN konečne hľadá pozornosť, ON povedal, že bude vyhľadávať pozornosť obyvateľov Zeme, či sa vám to páči, alebo nie.  

Táto generácia potrebuje porozumieť a vedieť, že je to PÁN, ktorý ich stvoril. Takže toto je veľmi, veľmi seriózny čas, v histórii Cirkvi. Pretože vidíte správy, vidíte NewYork, oznámili, že behom 48 hodín uzatvoria obyvateľstvo v “Big Apple” – tak prezývajú NewYork, to je mesto, ktoré nikdy nespí. Pretože prípadov pribúda, prebiehaju varovania, že obyvatelstvo New Yorku bude uzamknuté. Ale aj všetky iné miesta, aj tu v Keni, v Tanzánii, všade. Ale dokonca horšie zasiahlo Európu. Pozrite sa čo sa deje v Madride. Vojaci sú na uliciach. Chodia všade, zastavujú ľudí a pýtajú sa ich: kde idete?

Hrôza, teror zo smrti, ktorý bol uvoľnený, PÁN hľadá týmto pozornosť obyvateľov Zeme a toto nie je sladká láskyplná pieseň, vy ste si možno mysleli že to bude laskyplná sladká pieseň hraná na dobrom nástroji. PÁN hovorí ku národom.  

Vyzerá to, že ustanovil, že nepovolí, neustúpi, až pokiaľ nebudú počúvať týchto tu DVOCH PROROKOV. A nechem hovoriť o budúcnosti čo vidím. Ja chcem veriť, že ľudia budú činiť pokánie.

Pretože ja sa pamätám, keď som išiel na živo do rádia a dal som proroctvo keď ľudia sa báli otvárať okná, zatvárali ich okná, pretože boli infikovaní vetrom. Vietor to priniesol a nasakoval vzduch všade. Takže je tu teror, ľudia sa desia, PÁN ma tam už dal, ja už som žil v týchto budúcich dňoch. Ale oni tiež vydierali, očierňovali.

PÁN dvíha chromých, BOŽIA SLÁVA PRICHÁDZA DOLE CEZ SLNKO, a zostupuje nad moju hlavu, aby PÁN poukázal pred celou Zemou, že: TOTO JE ON! CHOĎTE K NEMU! ON JE SPOJENÝ S NEBOM! ON JE TAM ZHORA! ON VÁS BUDE VIESŤ, DÁ VÁM INŠTRUKCIE, ABY STE PRIŠLI A ABY STE MOHLI VSTÚPIŤ DO NEBA.

Ale postmodernizmus, pohodlie tohto Sveta, ľudstvo je tak pohodlné, oni sú uspokojení a ignorujú PÁNA. Pozrite sa na Písmo, ktoré som čítal dnes v noci ( v predošlom proroctve, pozn. ) Každé ráno, ja vstávam veľmi skoro, veľmi skoro vstávam a hovorím k vám, Biblia hovorí, že skoro za rána posielam MOJICH Prorokov ku vám. A zatvárate vaše uši pred NIMI. Neposlúchali ste, nevenovali ste pozornosť, nepodriadili ste sa.

Pozrite sa teraz na celú Zem, ako zastavili celú Zem títo DVAJA PROROCI. ONI sú to, ktorí dali proroctvo ( 1. December 2015, pozn. – nájdete na youtube Repent Slovakia ) a zverejnili to na verejnom priestranstve ( youtube, webe , pozn. ) Takže každý mal šancu to vidieť a zároveň to bolo vysielané na živona tomto rádiu.

Takže toto je ohromný čas, konečne národy budú musieť činiť pokánie. Budú musieť prísť k týmto tu DVOM PROROKOM, ale nebudú na dosah, pretože Svet je uzatvorený. Každý národ uzatvoril ich hranice. Keňa uzatvorila hranice všetkým krajinám, ktoré majú vírus. Takže ani nemôžete prísť ku mne. Nemôžete ku mne prísť a konzultovať o PÁNOVI viac. Toto je neuveriteľný moment. A toto sme vedeli už dlhší čas, že to prichádza.

PÁN prosil,

naliehal na obyvateľov Zeme veľmi dlhý čas.

Používal týchto DVOCH PROROKOV MNOHO ROKOV!

Ale každá Cirkev, každý vedúci Cirkvi, každý človek sa znížil ku vydieraniu, očierňovaniu. Ako môžete vydierať niekoho, ku komu príde OBLAK SAMOTNÉHO BOHA? Pozrite sa na webovú stránku www.jesusislordradio.info ( môžete niečo z návštev PÁNA BOHA A JEHO SLÁVY vidieť nižšie, pozn. )

ON káže, v Centrálnom Parku a prišla pani, predtým chromá, mala oblečený červený sveter,  časť nohy jej bolo pridané a chodila, PÁN jej uzdravil nohu a posilnil, oslavovali sme toto uzdravenie, a potom OBLAK BOHA prišiel dole ako pilier, a pokryl HO priamo pred televíziou.

AKO POTOM MÔŽETE VYDIERAŤ, OČIERŇOVAT TÚTO OSOBU??!  MALI BY STE MAŤ VAROVNÉ SIGNÁLY a ja tu čítam moju Bibliu! to je šokujúce! NIE ste pozorní, ostražití a zrazu náhle sú tam DVAJA. DVAJA TAM CHODIA. Sú tam DVAJA PROROCI a jeden z nich je vyšší. 

Obyvatelia Zeme vedeli, že to prichádza. ONI dali proroctvo o zamorení kobylkami pred BOHOM YAHWEH A YAHWEH prišiel, ako to ON urobil v starom zákone, a vy ste neboli vydesení? Aaaj! Aké otupené sú vaše srdcia. Ja som tak šokovaný, že vy nieste znepokojení!

SLÁVA PÁNA PRICHÁDZA V BIELOM PILIERI Z NEBA CEZ SLNKO, USADILA SA NA MOJEJ HLAVE AKO SOM SLÚŽIL A počúval som svedectvá uzdravených ľudí, ktorí chodili, chromí chodili, hluchí počuli, nemí hovorili, slepí videli, nádory sa vysušili, rakoviny sa vysušili, a vy ste si natáčali pilier BOHA NAD MOJOU HLAVOU, na živo!  

A pritom nie ste vydesení, nečinili ste pokánie ešte! Každý vedel, že to prichádza! Pozrite sa, ako smrť zasiahla Zem. A teraz nemôžete prísť z vašich národov, dokonca ani Senior Pastori z Ameriky, z Európy, ani keď chcete tu prísť, nemôžete. Nemôžete tu prísť ku mne a stretnúť ma, pretože každý národ, ktorý má tento vírus, nemôže tu prísť práve teraz.

Každý vedel už dlhý čas, že to prichádza.

Toto je nedbanlivosť, neposlušnosť!

Ja som bol mnohokrát v Taliansku, takmer 5 krát, pochodil som veľa miest tam, V regio Emilia, v Palerme, bol som v Španielsku, pozrite sa na situáciu v Madride. Oni dali vojakov na ulicu. Ja som bol v Barcelone a povedal som im: ČINTE POKÁNIE! Dokonca som mal rozhovor v rádiu. Bol som v Brazílii, všetko, čo sa mi dostalo bolo vydieranie, očierňovanie. Ako sa môžete odvážiť vydierať niekoho keď takto k vám príde?

Zrazu náhle ONI SÚ DVAJA. ZRAZU NáHLE POVOLAJÚ BOHA YAHWEH A YAHWEH príde nad stán. Pilier SLÁVY BOHA prichádza z Neba A BOH HOVORÍ. Pozrite sa, k tým by ste mali ísť, ONI SÚ TÍ, KTORÝCH VÁM BIBLIA ZASĽÚBILA, A PRIPRAVUJÚ CESTU PRE MESIÁŠA.

Ako môžete byť tak zaneprázdnení, v Los Ageles, v Chicagu, v Mineapolis, v Coloredu, v Toronte v Kanade, v Montreali, Helsinki, a vy ste tak zaneprázdnení, Štokholm, vy ste tak zaneprázdnení, ako môžete byť tak zaneprázdnení? Keď je tu taký POSOL??  NEVIDELI STE TAKÉHO NA TVÁRI ZEME PREDTÝM. Teraz sa pozrite ako ONI zasiahli Zem!

Teraz každý musí činiť pokánie, aby PÁN mohol zakročiť.

BOH NIE JE VTIP!!!

BOH NEŽARTUJE!!! EEIII! ČO SA DEJE? Kde je problém?

Teraz sa pozrite, mrtve tela, zasiahnuté v Taliansku. Pozrite sa na Španielsko, na New York, viac ako 1 200 prípadov. Pozrite sa na celú mapu Sveta, je označená červenou! MESIÁŠ PRICHÁDZA, DOBRÁ SPRÁVY Z LÁSKY.

ČINME POKÁNIE, BUĎME SVÄTÍ, MASIÁŠ PRICHÁDZA A PÁN PRINIESOL DOBROTU EVANJELIA KU VÁM, TÝM, ŽE DVÍHA CHROMÝCH, OTVÁRAL SPLEPÉ OČI V JEHO VLASTNEJ PRITOMNOSTI, VYLIEČIL HLUCHÉ UŠI, VYLIEČIL HIV, teraz sú už v škole, niektorí z nich sú teraz už učitelia. Boli totálne hluchí! V škole pre hluchých. A teraz sú vyštudovaní a teraz sú z nich učitelia. Čo ste potom porozumeli??

Pozrite sa teraz na Európu. Po prvý krát Európa zatvára ich dvere. Nech národy činia pokánie.

NÁRODY MUSIA ČIŇIŤ POKÁNIE!

PÁN vytrvalo prinášal plavého koňa, aby som sa ním stretol, pretože misia prebieha. Čakajte a uvidíte, aké posolstvo vám dám v túto prichádzajúcu nedeľu. Potom budete rozumieť tomu, že národy musia činiť pokánie. Istotne musia činiť pokánie! Každý musí činiť pokánie! A navrátiť sa ku JEŽIŠOVI! SAMOTNÉMU! NEEXISTUJE ŽIADNA INÁ CESTA. ĽUDIA MUSIA ČINIŤ POKÁNIE A NAVRÁTIŤ SA KU SVÄTOSTI.

Dokonca aj Cirkvi teraz, musíte činiť pokánie.

NEHOVORIL PÁN S TOUTO GENERÁCIOU??

NEHOVORIL PÁN S VAMI?

Toda Shalom 


 

1743691_580582558697084_1552932791_n

Off 

18.3.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top