Home
 

PROROCTVO O DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA YAHWEH ZNOVA V KONTAKTE S JAZDCAMI NA ČERVENOM A PLAVOM KONI ZO ZJAVENIA 6 KAP, 17. MAREC 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
a 17. Marca 2020,
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne predošlého dňa, minulej noci, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne o súčasnej situácii na Zemi. A v tomto mimoriadnom rozhovore PÁN JEHOVAH priniesol jazda na plavom koni, znova mal s nim kontakt ten, ktorí to hovorí s vami dnes, a tiež navyše ON priniesol jazdca na červenom koni, ktorý tiež bol v kontakte s tým, ktorý to teraz s vami hovorí.

Je to úžasné, že ZBOR toho,  ( ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI, pozn. ), ktorý to teraz hovorí s vami, je označený na štyroch jazdcov zo Zjavenia Jána 6 kap.

Ale PÁN tu hovorí, že v knihe Proroka Jeremiáša 35:15-16 A A posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov vstávajúc skoro za rána a posielajúc znova a znova a hovorím: Nože sa navráťte každý od svojej zlej cesty a robte tak, aby boly vaše skutky dobré, a nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili, a bývajte v zemi, ktorú som dal vám i vašim otcom, ale nenaklonili ste svojho ucha ani nepočúvate na mňa.

Znamená, že keď PROROK BOHA, ČO ZNAMENÁ SÁM BOH HOVORÍ KU VÁM, – A posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov vstávajúc skoro za rána a posielajúc znova a znova a hovorím: Nože sa navráťte každý od svojej zlej cesty a robte tak, aby boly vaše skutky dobré, a nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili, a bývajte v zemi, ktorú som dal vám i vašim otcom, ale nenaklonili ste svojho ucha ani nepočúvate na mňa.

A NEPODRIALI STE SA MI – VEĽKÉ MI. Takže, požehnaní ľudia, PÁN mi ukázal strašnú epidémiu, ktorá zasahuje teraz Zem, ktorú TÍTO DVAJA PROROCI K VÁM priniesli, priniesli ku národom Sveta, kvôli zanedbaniu pozornosti ( čo PÁN HOVORÍ SKRZE JEHO DVOCH PROROKOV, pozn. ) a kvôli tomu, že ľudia nečinia pokánie v rámci krajín, v časti národov.

Takže znova, túto minulú noc mi PÁN dovolil znova mať kontakt s týmito dvoma jazdcami, s jazdcom na červenom koni a potom plavý kôň. Môžete vidieť, že oni pracujú.

MESIÁŠ PRICHÁDZA. MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Tak skoro ako národy sa podriadia tomuto HLASU a odvrátia sa od vydierania, očierňovania…. teraz tí, ktorí vydierajú, očierňujú týchto DVOCH PROROKOV, tak teraz môžete vidieť, koho ste sa dotýkali,…  pretože PÁN hovorí, že ste sa nenavrátili ku MNE, nesúhlasili ste so MNOU. Vy ste sa nepodriadili, nepočúvali ste MA, neposlúchali ste MA.

Takže toto je hodina, kedy PÁN povoláva národy na Zemi ku pokánia, pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA. Teraz vám PÁN dáva dôkaz, národom Zeme, že kto presne je majiteľom Zeme.

Kto stvoril túto ZEM a kto vlastní túto ZEM. 

PÁN žiada každého, aby prijal evanejlium, aby veril v evanjelium, prijal PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASTEĽA, ( modlitba nižšie, pozn. ) a aby ste sa pokrstili úplným ponorením sa do vody ako bol JEŽIŠ a vyšli von z vody, čo znamená symbol duchovnej smrti a vzkriesenia, čím prešiel PÁN JEŽIŠ, MESIÁŠ, aby ste sa mohli odvrátiť od zlých ciest a hriechov, aby ste boli svätí.

Ináč s vami skončí, inak s vami skončí! Vy teraz môžete vidieť, ako PÁN začal zjavovať a identifikovať JEHO PROROKOV PRED VAMI A JE TO ABSOLÚTNE VELMI DESIVÉ! Je to veľmi smrteľné.

Takže teraz národy musia činiť pokánie! Činiť pokánie a odvrátiť sa od hriechov. A odvrátiť sa zo zlomyseľnosti, hriešnosti, vydierania, od ohovárání, hanobení. Tí ktorí ste vydierali, očierňovali, môžete povedať, aké skutky ste prekročili…. teraz ste prekročili do oblasti, kde nie ste vykúpiteľní! Pretože teraz viete, koho ste sa dotýkali, koho ste vydierali, očierňovali.

PÁN povoláva národy Zeme – pozrite sa na vaše správy, čo sa deje, pozrite sa na mapu Sveta, zakreslený červenou, týmito PROROKMI, ktorí to hovoria teraz s vami a ONI hovoria – ČIŇTE POKÁNIE, ČIŇTE POKÁNIE A ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV. Verte evanjelium a prijmite PÁNA JEŽIŠA AKO VÁŠHO OSOBNÉHO PÁNA A SPASITEĽA A BUĎTE SVÄTÍ, ODVRÁŤTE SA OD SEXUÁLNYCH HRIECHOV, SEXUÁLNYCH CHTÍČOV, KLAMSTIEV, SEXUÁLNYCH PERVERZIÍ, FALOŠNÝCH PROROKOV, FALOŠNÝCH APOŠTOLOV – odvráťte sa od nich!

A navráťte sa ku evanjeliu kríža a ku krížu, ku evanjeliu svätosti, ku starému drsnému drevenému krížu na Kalvárii.  

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Ja som videl ako ľudia kolabujú na ulici, padali, kolabovali, skolabovali a zomierali,

PROSÍM ČIŇTE POKÁNIE!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toda shalom

SJ - SALVATIONPRAYER(1)

 

 

Off 

18.3.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top