Home
 

ZNAKY DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA BOHA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., ZNAKY A ZÁZRAKY POSLEDNÝCH ČASOV, ČASOV POSLEDNEJ ZASĽÚBENEJ SLÁVY

Zjavenie Jána 11 kap.4Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme.  Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem každou ranou koľkokoľvek ráz by chceli.

Matúš 13:17 Lebo amen  vám hovorím, že mnohí proroci a spravedliví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli.

Lukáš 10: 24 Lebo hovorím vám, že mnohí proroci a kráľovia chceli vidieť, čo vy vidíte, a nevideli, a počuť, čo vy čujete, a nepočuli.

Všimnite si tieto ŠPECIÁLNE BODY, ZNAKY: 

1.  NAPLNENÉ PROROCTVO – PÁN ukázal vo videní v Apríli 2004 JEHO DVOM PROROKOM zmeny vedenia vo vláde v Izraeli, opakované zmeny vo vedení predsedu vlády Benjamína Nenanjahu – UDALOSTI VEDÚCE K PRÍCHODU MESIÁŠA – proroctvo naplnené

2.  PÁN ZJAVIL VIDENIE DVOCH SLÁVNYCH SVADOBNÝCH PRSTEŇOV NA OBLOHE:

SVADBA BARÁNKA BOŽIEHO, VÍZIA DVOCH SVADOBNÝCH PRSTEŇOV, VEĽKÝ PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

3. PÁN ZJAVIL SLÁVNE SCHODY VEČNOSTI:

PREČO HOSPODIN SPUSTIL SCHODY Z NEBA?, 1. časť, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 24. JÚN 2018

4. PÁN ZJAVIL JEHO DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM NOVÝ JERUZALEM 

5. DVAJA PROROCI PÁNA ZAVOLALI DOLE BOHA OTCA A BOH OTEC ZOSTÚPIL DOLE K NIM

6. NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZASIAHLI KEŇU S VÁŽNYM ZAMORENÍM KOBYLIEK – BIBLICKÝ SÚD:


7. DVAJA PROROCI PÁNA ZASIAHLI ZEM S VÍRUSOM ZIKA KEĎ BOLI V RIA DE JANER V BRAZÍLII:

PROROCTVO OZNÁMENÉ 21. a 22. MARCA 2014 A NAPLNENÉ V MÁJI 2015:

8. ONI ZASIAHLI ZEM S VÍRUSOM EBOLA A VIDELI VÁŽNE SÚŽENIE, KEĎ EBOLA PRIŠLA A ZASIAHLA NÁRODY,

PROROCTVO: 8. OKTÓBRA 2012 a NAPLNENÉ VO FEBRUÁRI 2014: 

9. DVAJA PROROCI BOHA ZASIAHLI ZEM S CORONA VÍRUSOM A PRINIESLI CELOGLOBÁLNE SÚŽENIE, ICH SLOVÁ SÚ ZACHYTENÉ CELOGLOBÁLNE, PROROCTVO OZNÁMENÉ V DECEMBRI 2015:

10. ONI ZASIAHLI ZEM TEMNOTOU, KEĎ PRIKÁZALI SLNKU, ABY NEVYDALO SVETLO: 

https://www.youtube.com/watch?v=q2ekpOb8BkM

11. DVAJA PROROCI PÁNA BOHA ZASIAHLI ZEM S VÁŽNYMI ZEMETRASENIAMI, PROROCTVÁ A NAPLNENÉ PROROCTVÁ NÁJDETE NA WEBE: 

– HAITI – zomrelo takmer 300 000 ľudí
-CHILE – masívne zemetrasenie, ktoré zmenilo zemskú os a skrátilo čas
– MEXIKO
– NEPAL a otriasli najvyššou horou Everest na Zemi
– PERU a zatriasli masívnou horou Ánd! – tiahnu sa od severu na juh cez celú Južnú Ameriku, od Venezuely až po Patagóniu. Andy sú asi 7 000 km dlhé a až 500 km široké a ich priemerná výška je asi 4 000 m

12. ZASIAHLI KARIBIK S OBROVSKÝMI HURIKÁNMI 

13. ZODVIHLI CHROMÝCH ZO ZEME A UZDRAVILI MNOHO OCHORENÍ BEZ TOHO, ABY OPUSTILI SVOJU REZIDENCIU, POSTAVILI CHROMÝCH VO FÍNSKU, POBREŽÍ SLONOVINY A V MNOHÝCH INÝCH NÁRODOCH,…  

ICH slová nemajú žiadne priestorové obmedzenia.

SO VŠETKÝM TÝMTO SPOLU SA ZDÁ, ŽE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA JE VEĽMI BLÍZKO.  

Kedykoľvek MEGA MEGA PROROCI BOHA  YAHWEH OZNAMUJÚ PROROCTVÁ, STÁLE NÁM NA KONCI OZNAMUJÚ, ŽE KEĎ UVIDÍME, ŽE SA TO STANE, VTEDY BY SME MALI VEDIEŤ, ŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA… 

S láskavým dovolením JESUS IS LORD RADIO

PRIPRAVTE CESTU

ČIŇTE POKÁNIE

MESIÁŠ PRICHÁDZA 

A na záver:

Príchod MESIÁŠA je viazané na Hebrejskú kultúru:  

https://www.repentslovakia.com/?p=3189

1743691_580582558697084_1552932791_n CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI 

 

Off 

3.2.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top