Home
 

PROROCTVO PÁNA 3. FEBRUÁRA 2020: MESIÁŠ PRICHÁDZA, RUKA BOHA SA DOTKLA ĽAVEJ PROROCKEJ RUKY NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 3. Februára 2020
Sumarizácia:  

Je 13.50 hod. EAT ( východoafrického času ), PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci, vo veľmi mocnom rozhovore. Ja viem, že práve teraz prebiehajú veľké oslavy v Keni a vidíte, že prebudenie a súd BOHA vstúpili do národa v rovnakom čase.

Vidíme, že kobylky sa rozšírili do 13 krajín, ďalej Koronavírus, všetok tento mor sa rozšíril prehlásením toho, ktorý to s vami hovorí práve teraz, a je to tak ohromný čas v histórii Zeme, toto je nezmazateľný znak v živote Cirkvi. Tejto minulej noci požehnaní ľudia, PÁN hovoril ku mne veľmi ohromným spôsobom.

Ja viem, že oslavujeme veľkolepé navštívenie, mega OBLAK JEHOVAH, OBLAK, ktorý je BOH VŠEMOHÚCI. Tento OBLAK, ktorý vidíte a je to úžasné, pretože vietor HO netlačí, vietor neoddeľuje JEHO časti, akoby to vietor urobil normálnem oblaku, Je to tak ohromné!

Je to tak ohromné, neuveriteľný zázrak, keď sa pozriete na JEHO PRÍTOMNOSŤ PONAD STANOM, na NEHO, ktorého som povolal, aby prišiel dole z Neba ma navštíviť, aby vám ľudia potvrdil, že samozrejme je KRÁĽ kráľov a MESIÁŠ PRICHÁDZA. KRÁĽ spravodlivosti, PÁN, KRISTUS, JEŽIŠ Z NAZARETU teraz prichádza pre JEHO CIRKEV.

Tu pokračuje ohromná oslava, ale túto minulú noc, ako máme tieto oslavy, túto minulú noc PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom. A veľmi ohromným spôsobom a ja sa chcem s tým zdielať s vami teraz.

Túto minulú noc PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi šokujúcom spôsobom. Počas noci, pokiaľ som spal, vo sne, potom zrazu náhle SLÁVA PÁNA, OBLAK PÁNA prišiel a priblížil sa veľmi blízko ku mne s ohromnou SLÁVOU, tentokrát s BIELOU SLÁVOU, S BIELOU SLÁVOU OBLAKU, prišiel a stál predo mnou a potom hovoril s JEHO DVOMA PROROKMI A STÁL SOM PRED NÍM v obrovskom šoku a potom, pre nejaký dôvod som vystrel moju ľavú ruku na JEHO PRÍKAZ a potom JEHO RUKA sa dotkla mojej ľavej ruky. RUKA vyšla z OBLAKU a dotkla sa mojej ľavej ruky.

To je to, čo sa stalo minulej noci,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

požehnaní ľudia, MESIÁŠ, KRISTUS, JEŽIŠ Z NAZARETA, TEN, ktorý zomrel za hriechy všetkých ľudí, ON teraz prichádza pre JEHO nevestu. Nech sa všetky národy pripravia! Teraz je to absolútne jasné, že čas je na konci a znaky POSLOV, SVEDKOV ZO ZJAVENIA Jána 11, ktorí budú konať počas súženia a veľkého súženia sú teraz predložené otvorene pred vami, v začiatkoch predpôrodných bolestí, pred skutočnými pôrodnými bolesťami.

A znova, minulú noc požehnaní ľudia,  OBLAK BOHA stál predo mnou, toto je teraz pre dospelú Cirkev a ON bol Slávny, s Bielou SLÁVOU a potom, keď som natiahol moju ruku, ON mi prikázal, aby som to urobil, RUKA PÁNA vyšla z oblaku a dotkla sa mojej ľavej ruky.

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

BUĎTE SVÄTÍ, TODA SHALOM. 

Off 

3.2.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top