Home
 

PROROCTVO – NAJSTRAŠNEJŠÍ MOR PRICHÁDZA NA ZEM A PRICHÁDZAJÚCA VEĽKOLEPÁ UZDRAVUJÚCA SLUŽBA, 29. JANUÁR 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 29. Januára 2020
Sumarizácia:  

Nuž, požehnaní ľudia, Hospodin JEHOVAH so mnou včera v noci hovoril. PÁN JEHOVAH ELOHIM,  večný Stvoriteľ, Stvoriteľ Neba a zeme. MOCNÝ BOH IZRAELA, PÁN HOSPODIN JEHOVAH SABBAOTH.

Včera v noci so mnou hovoril a chcel by som sa s vami veľmi krátko podeliť s rozhovorom. V tejto konverzácii číslo 1 prichádza na Zem veľmi vážny mor, choroba. Je tu veľmi, veľmi závažné ochorenie, ktoré prichádza na Zem na vrchole toho, čo vidíte, čo sa deje na povrchu Zeme, a toto, ktoré prichádza, bude veľmi ťažké, pretože to, čo urobí, v podstate bude blokovať všetkých na Zemeguli. 

Nikto na Zemi sa nebude môcť hýbať. Je to veľmi smutná situácia. Je to veľmi hrozný teror. Celá Zem je terorizovaná a táto choroba sa prejavuje pľuzgierami, bude mať pľuzgiere. Pľuzgiere vyzerajú skôr ako Ebola, ale ku koncu, keď tieto vredy prichádzajú, v strede oka pluzgierov dôjde k zlomu, k stmavnutiu, trochu to nahnije, trochu zhnije a stmavne, na Zemi to bude veľmi ťažké. Bude to mimoriadne ťažké na povrchu Zeme.

Je tu veľmi závažné ochorenie, pravdepodobne najťažšie, čo som kedy videl, hovorí PÁN. Existuje veľmi vážna choroba, ktorá prichádza na Zem, na povrch Zeme a ja som videl, videl som dokonca aj povrch Zeme, teror. 

Všetci boli zamknutí vo svojich domoch v strachu a kvílení, plači a plaču kvôli hrôze z nákazlivosti tejto choroby a hrozivosti, devastácie a pustošenia, pustošivej sily tejto choroby. Je to mor, ktorý sa na Zemi nikdy nevidel. Takže neviem, či je to verzia Eboly, ale jej prejav – veľa vredov po celom tele a nakazí množstvo ľudí, najväčší počet. 

Takže to bude veľmi hrozný čas, ktorý tu bude pred nami a tak stritkne na základe slov môjho jazyka, opäť vyhlasujem, že teraz bude hrozný mor charakterizovaný vredami – sú to vredy, veľa vredov na povrchu tela, ako je Ebola a na povrchu tých vredov, ktoré sú plné hnisu, na povrchu je oko vredu a oko stmavne a je to druh hniloby a má zápach, neuveriteľný smrad. A tak, keď máte také vredy, musíte ležať na posteli, keď vstanete, celá koža zostane na posteli. Prichádza to na tvár Zeme a videl som to. 

Striktne na základe slov môjho jazyka, teraz sa to stane Zemi a tak to bude veľmi dôležitý čas, keď bude musieť každý jednotlivec potvrdiť vykúpenie PÁNA, Spásu JEŽIŠA KRISTA, pretože časy sú zlé, časy sú teraz veľmi zlé, pretože vidíte, že PÁN je vo veľmi silnej kaskáde, aby odhalil TOHO, ktorý s vami hovorí. Vidíte, že OBLAK BOHA HO navštívil, OBLAK, ktorý navštevoval iba Proroka Starého zákona na vrchu Sinaj, a vidíte, že ON zasiahol teraz Zem s kobylkami. 

Autorita a moc, ktorá bola vykonávaná iba v Starom zákone, a teraz môžete vidieť, že ON zasiahol Zem morom temnoty, udalosťou, ktorá bola vykonaná iba v Starom zákone. A teraz môžete vidieť, že ON zasiahol Zem vírusom Corona, slovo od slova, veľmi desivým spôsobom, strašne na základe striktných slov JEHO jazyka.

Ale prichádza ďalší mor, veľmi závažný mor. Prináša vredy po celom povrchu tela a keď vredy prichádzajú, sú extrémne infekčné, je to najinfekčnejšie, extrémne infekčné a vidím pôdu, pôdu, takže neviem, či tieto pľuzgiere budú tiež na pôde. Nuž nejako, je to možno neuveriteľne infekčné. 

Vidím pôdu, na základe nariadenia strašných striktných slov môjho jazyka, som videl dokonca aj zem, pôdu. Vyzerá to, že keď kráčate po pôde, môžete tiež dostať, neviem, ako sa nakazíte, ale je to taký hrozný okamih, najstrašnejší okamih na Zemi, ktorý je horší ako teror. Teror, ktorý uvoľňuje, je horší ako terorizmus, ktorý ste videli na Zemi a ľudia sú v strachu zamknutí vo svojich domoch. 

Je tam strach. Ani pracovníci, zdravotnícki pracovníci, to nedokážu zvládnuť. Nedokážu to zvládnuť, pretože sa nakazia. Mimoriadne nákazlivé. Najviac nákazlivé zo všetkých v dejinách Zeme – od narodenia Zeme. Tento mor, striktne založený na slovách môjho jazyka, teraz zasiahne Zem a to sú začiatky pôrodných bolesti, aby ste sa vy, ľudia mohli pripraviť na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. Národy Zeme, vy, ľudia, ktorí kráčajú na tvári Zeme, národy Zeme, aby mohol pripraviť cestu, svätú cestu, pomazanú cestu na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A v druhom rozhovore ma PÁN vzal do svojej SÁLY TRÓNU a ON mi dal obrovské listy stromu života a neuveriteľne rozkvItli do obrovskej záhrady v mojich rukách. A potom som videl DVOCH MEGA PROROKOV PÁNA, ako slúžia, MEGA UZDRAVOVACIA SLUŽBA na tvári Zeme, tu. 

Prichádza teda uzdravovacia služba, o ktorej PÁN opakovane hovoril a pomazanie je astronomické, nikdy nevidené od vzniku Biblie. A tak to sú časy, v ktorých sme.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Nech tí, ktorí sú múdri, prijmu JEŽIŠA, POKRSTIA SA a kráčajú vo svätosti, absolútnej svätosti, odvráťte sa od hriechov a majte srdce pokánia a buďte pokorní pred Hospodinom a prísne dodržiavajte pokyny, inštrukcie z úst HOSPODINOVÝCH.

HLAS HOSPODINA, ktorý v súčasnosti naviguje Cirkev po tvári Zeme smerom k svojej večnosti v Nebi. MESIÁŠ PRICHÁDZA a je známe, že keď sa všetky tieto veci stanú, je známe, že NAJVÄČŠÍ, NAJMOCNEJŠÍ STAROVEKÍ PROROCI A STRAŠNÍ PROROCI PÁNA tu kráčali, po tvári tejto Zeme.

Toda 

Off 

30.1.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top