Home
 

PÁN POVEDAL HLASOM: POŽEHNANÍ SÚ TÍ, KTORÍ SÚ V TOMTO ZBORE, POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 21. JANUÁRA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 21. Januára 2020
Sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, ohromný BOH Izraela, Stvoriteľ všetkých národov, STVORITEĽ Neba a Zeme, ON, ktorý zoberie ľudí do Neba a tiež TEN, ktorý zoberie ľudí do pekla, tých, ktorí HO neposlúchajú a tí, ktorí HO vydierajú, očierňujú, ON ich zoberie do pekla.

A tí, ktorí HO milujú a poslúchajú HO, ON ich prinesie do JEHO večného Kráľovstva pokoja. ON, ktorý si vybral Jeruzalem, keď HLAS PÁNA hovoril so mnou a ON pozdvihol mesto Jeruzalem nad všetky mestá na Zemi,  a ON povedal: ÁNO, JERUZALEM JE CENTROM NA ZEMI. To je ON, ktorý hovoril so mnou túto minulú noc, dnes ráno, v noci smerom k ránu. Je to tak ohromný, tak krásny čas v histórii Cirkvi.

A ON povedal hlasom niekoľkokrát, hlasom, niekoľkokrát, bez prestávky, pokračujúcoi počas noci a ON povedal: POŽEHNANÍ SÚ TÍ, KTORÍ SÚ V TOMTO ZBORE ( Zbor Pokánia a svätosti, pozn. )  Znova, ON opakoval: POŽEHNANÍ SÚ TÍ, KTORÍ SÚ V TOMTO ZBORE.

A potom mi ukázal požehnania PÁNA, ktoré vylial do tohto Zboru, JEHO VLASTNÉHO ZBORU. Ako my vy všetci vieme, ako celá Zem vie, že toto je Zbor samotného PÁNA YAHWEH, ON sám naviguje tento JEHO ZBOR. Celú noc, ON hovoril o tom, ako požehnaní sú tí, ktorí sú v tomto Zbore. Požehnaní sú tí, ktorí sú v tomto Zbore. Ohromný čas požehnaní ľudia.

Inými slovami povedané, je to veľmi očividné teraz, kde každý by mal byť, tí, ktorí túžia vstúpiť do večnosti.

A nesnaží sa o tom dohadovať sa teraz s kýmkoľvek, debatovať, porovnávať v tejto záležitosti, súťažia s vami v tejto záležitosti. Zvrchovanosť BOHA VLÁDNE a prevláda nado všetkým!  

Ale prečo, požehnaní ľudia sa zdieľa PÁN s tým úžasným nadpisom z Neba, že ako požehnaní sú tí, ktorí sú v tomto Zbore, a teraz, ako hovoríme, sú ľudia, ktorí zverejnili ich nahrávky, zverejnili nahrávky teraz na whatsapp, video nahrávky OBLAKU BOHA, ako ON prišiel nad vrchol stanu, kde slúžili JEHO NAJVÄČŠÍ PROROCI. 

Práve teraz máme 9 videí, tie nahrávky prichádzajú teraz a je tma nahraté, ako OBLAK BOHA prišiel, a zosadol nad stan, požehnaní ľudia! Je to ohromné, neuveriteľný moment v histórii Cirkvi. A ja som tak rozradostený, že ja ani neviem, ako mám ku vám viac hovoriť, toto je zavŕšenie kresťanskej viery. A pamätám sa vo sne, ON hovoril, že toto je konečné, záverečné navštívenie.

ON povedal, že sú veľmi požehnaní tí, ktorí sú v JEHO ZBORE, a ON tiež spomenul HLASOM, že toto je záverečné navštívenie, vo sne v noci. HLASOM. Ale ako drahocenné, požehnaní ľudia, práve teraz prišli nahrávky, vidíte ako OBLAK BOHA prišiel, JEHOVAH MÔJ PRIATEĽ, JEHOVAH ELOHIM, MÔJ PRIATEĽ, ktorý hovoril HLASOM iba pred niekoľkými hodinami, približne pred 8 – 9 hodinami. ON hovoril ku mne HLASOM.

Aké úžasné! Požehnaní ľudia, aký požehnaný čas, JEHOVAH, MÔJ PRIATEĽ, JEHOVAH ELOHIM, MÔPRIATEĽ, ktorý hovoril so mnou približne pred 10 hodinami, iba pred niekoľkými hodinami, HLASOM. Vidíte teraz, ako ľudia zverejňujú nahrávky, nahrávky kedy zostúpil YAHWEH. Ako OBLAK prichádza, na videu. Ako prichádza a zostupuje na stán. Je to všade na whatsappe. Je to mocná platforma pre evanjelizáciu. Je to všade teraz.

Takže prijali sme nahrávky, je to mocný, mocný čas, je to zavŕšenie, toto je najväčšie vyvrcholenie v histórii Cirkvi. Toto je moment teraz, keď nábožesntvo kríža je teraz plne ustanovené. Toto je moment, kedy pravdiví PROROCI PÁNA, kedykolvek hovorili na Zemi, boli teraz zapečatení SAMOTNÝM OTCOM! Samotným majiteľom Neba.

ONI teraz boli opečiatkovaní a zapečatení! Samotným OTCOM, vlastníkom NEBA. Toto sú chvíle, ktoré prišli: „Nie, nie! tam títo niesú  hriešnici na Zemi! ON ich prišiel ich obhájiť!

Aké mocné, aké silné! Aké ohromné! Toto je úžasná hodina požehnaní ľudia, OBLAK BOH nahratý na videách, na 9 videách! Môžete vidieť, ako ľudia nahrali. Úžasné, úžasné, z rôznych uhlov ako sa ON približoval k Stanu, kde JEHO NAJVÄČŠÍ PROROCI, ktorí to hovoria s vami teraz slúžili. Keď PROROCI PÁNA slúžili tam vo vnútri Stanu, keď slúžili tejto generácii.

Toto je tak veľké! Prečo? Pretože začíname oslavy TERAZ! JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH SABBAOTH bol nahratý na video! Na videu bol nahratý, ako ON prichádza k JEHO MEGA PROROKOM, ktorí MU slúžili a zavolali HO. Aký čas v Cirkvi! Aký čas na Zemi! Aký čas v histórii vesmíru!

A včera, rozhovor, s ktorým som sa nezdieľal s vami, včera sedel na JEHO TRÓNE, ON mi dal vedieť, že sedel na JEHO TRÓNE, a potom anjeli, ktorí boli okolo NEHO a ON povedal: JA MÁM ÚLOHU A JE TO NÁROČNÁ PRÁCA, a ľudia boli zhromaždení okolo NEHO, ANJELI boli zhromaždení okolo NEHO. A ja som vedel úlohu, keď ON povedal, že je to o súboji proti antikristovi a falošnom prorokovi. Je to o strete antikrista a falošného proroka.

Nejako ja som vykročil dopredu a povedal som: PANE, TO SOM JA! TO SOM JA! TO SOM JA! A ON povedal: áno, samozrejme, to si TY. A potom sa dotkol JEHO DVOCH PROROKOV a povedal: choďte a vykonajte to. Dal nám inštrukcie, ktoré tu nemôžem zdielať. Potom ďalšia časť, šelma na mňa zaútočila. Veľmi divokým spôsobom, mimochodom, veľmi zdrvujúcim spôsobom. Zaútočil na mňa, potom som uchopil jeho ústa, mal ich niekoľko, ja som pochytil jedny z nich a začal som trhať, tam nebol boj. Takže keď MESIÁŠ príde, ON ich zabije s JEHO DYCHOM. Zaiste, tam nebude boj. BOH je väčší.

Ale teraz, ON hovorí, že požehnaní sú tí, ktorí sú v tomto Zbore. A ON mi dal vedieť, že sú veľmi požehnaní. A vidíte, dnes, ľudia nahrali BOHA JEHOVAH, SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH JIHRE, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH SIDKENU, JEHOVAH SHAMMA, JEHOVAH ELOHIM prichádza ku stanu, videá sú teraz všade, to je mocné! požehnaní ľudia.  Oslavy teraz musia prepuknúť naveky! Naveky a navždy! HALLELUJAH!

Toto je vyvrcholenie kresťanskej viery! Toto je zápal, zanietenie a teraz vidíte, že prší pod OBLAKOM! Ale keď sa pozriete na OBLAK, OBLAK je suchý, bez dažďa, ale keď prišiel ponad Stán, pršalo iba okolo stanu, a my sme tam tancovali, oslavovali BOHA JEHOVAH. A my sme tam oslavovali: MY SME MALI PRAVDU!!! MY SME MALI PRAVDU, keď sme počúvali týchto DVOCH MEGA PROROKOV! My sme mali pravdu, keď sme nasledovali týchto DVOCH PROROKOV! Jeden vo fyzickej forme, jeden v duchovnej forme, zdvojení.

Ako šelma, ktorá príde, bude zdvojená. Jedna vzkriesená z mora z ranou hlavy a ďalšia príde zo Zeme. Ako šelmy, s ktorými sa stretnú.

MY SME MALI PRAVDU, ŽE SME NASLEDOVALI POKÁNIE! MY SME MALI PRAVDU, ŽE SME NASLEDOVALI SPRAVODLIVOSŤ! MY SME MALI PRAVDU, ŽE SME ZMENILI NAŠE CESTY, ŽE SME SA ZAČALI OBLIEKAŤ SVÄTO! ŽE SME SA SEPAROVALI OD ODPADNUTEJ CIRKVI, OD ODPADNUTÝCH CIRKVÍ! MY SME MALI PRAVDU!

VIDEO NAHRÁVKY PRÁVE PRIŠLI, HALLELUJAAH!!!! Vidíte OBLAK BOHA prichádzať nad stan, dokonca aj vtákov tam vidíte ako lietajú. Vidíte, ako vtáci lietajú vpredu pred kamerou, ľudia oslavujú, ľudia oslavujú aj ako kázanie pokračuje počas osláv! V momente keď prišiel, ON dovolil ľuďom, aby HO nahrali! A prijali sme ďalšiu nahrávku z USA, keď OBLAK OTCA prišiel a sme utekali vom zo stanu, OBLAK prišiel a ľudia utekali von. To je tak dramatické, to je tak mocné! Hallelujah! Keď som povedal, poďme von a oslavujme, keď JEHOVAH prišiel ponad Stan, ľudia utekali von, mocný moment v Cirkvi! Veľmi slávna hodina V Cirkvi.

Nech sa teraz každý pripraví na Kráľovstvo Božie! A keď vidí ľudí, ktorých postavil v Keni, je to oceán ľudí!  Každé mesto bolo zaplavené, oceán ľudí. Sme nevedli, že Cirkev je tak veľká. Každé mesto sa zúčastnilo, nech každý národ sa zúčastní tohto prebudenia. Plače, aby som sa mohol dostať do Latinskej Ameriky. HALLELUJAH! To je mocné! To je ohromné! Oni sa nahrali JEHOVAH AKO PRICHáDZAL KU STANU NA VIDEO.

Toto je veľmi veľké! Vidíte, ako tam vtáci lietajú, na oblohe. A vidíte, že tam neprší, tam nepršalo, nie! Tam nebol dážď! Ale ponad Stanom a okolo Stanu ON vylial dážď! ON tam vylial dážď. A my sme tam tancovali. Ale oni natočili video PRED PÁNOM! Keď PÁN dal inštrukcie JEHO DVOM PROROKOM, aby povedali ľuďom, aby utekali von spod stanu predtým, ako začalo pršať! Je to tak mocné! Hallelujah! Poďme oslavovať večne! Takže ja prehlasujem oslavy začínajúc dnes. My budeme oslavovať YAHWEH.

Veľmi mocná hodina v CIRKVI požehnaní ľudia! Aký moment a PÁN hovoril HLASOM tejto noci, ON HOVORIL HLASOM a POVEDAL: POŽEHNANÍ SÚ TÍ ĽUDIA, KTORÍ SÚ V TOMTO ZBORE ( v Cirkvi ) V ZBORE PÁNA, SAMOTNÉHO JEHOVAH. A tiež HLASOM POVEDAL: TOTO JE KONEČNÁ NÁVŠTEVA. Áno, samozrejme je, SÁM BOH OTEC!

Takže kde sa budú vydierači, očierňovači skrývať? Nech ČINIA POKÁNIE!!! A nech utekajú ku MEGA PROROKOM PRE ODPUSTENIE. Toto je mocná hodina v Cirkvi. Hrozná hodina v Cirkvi, prekrásny moment v Cirkvi!, Hallelujah! Nech vás PÁN žehná, ako oslavujete vo vašich Cirkvách,

HALLELUJAH! JEŽIŠ PRICHÁDZA! Buďte svätí!

              BOH OTEC prišiel, aby pomohol Cirkvi!

ON PRIŠIEL, ABY DAL PEČAŤ OSVEDČENIA na JEHO DVOCH PROROKOV.

ÁNO, JEDEN Z NICH JE MOJŽIŠ, ÁNO, JEDEN Z NICH JE ELIÁŠ!  

ÁNO, TO SÚ TÍ, KTORÝCH SOM POSLAL! ÁNO, ONI SÚ POSLI,

ÁNO, ONI SÚ TÍ ZO ZJAVENIA 11.

ÁNO, ONI SÚ TÍ, KTORÍ BUDÚ BOJOVAŤ PROTI ANTIKRISTOVI!

ÁNO, ONI PRIPRAVUJÚ CESTU!

ÁNO, ONI SÚ ANJELI SPRAVODLIVOSTI! EEEEI!!!

ČOKOĽVEK A KEDYKOĽVEK POVEDALI, JEHOVAH PRIŠIEL, V ROKU 2019!

HALLELUJAH! ALILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIIIIIIIII 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

******

PS: drahí návštevníci,

NA OHROMNOM HISTORICKOM NAVŠTÍVENÍ PÁNA,  22. decembra 2019 prebiehalo všetko presne tak, ako hovoria v tomto posolstve PÁNA JEHO DVAJA PROROCI PÁNA. Vydávam pravde svedectvo, že je to PRAVDA a keď prišiel OBLAK BOHA OTCA, povolali nás PROROCI BOHA, ABY SME BEHALI VON ZO STÁNU A SAMOTNÝ BOH OTEC VYLIAL NA NÁS HUSTÝ POZDNÝ DÁŽĎ, OBROVSKÉ POMAZANIE A MY SME DOSŤ DLHO TANCOVALI A TEŠILI SA POD OBLAKOM SAMOTNÉHO BOHA OTCA. Aká požehnaná generácia sme! 

Pokiaľ sa túžite pripojiť a zúčastňovať sa priprav na PRÍCHOD MESIÁŠA, vyučovaní, osláv, prosím kontaktujte, volajte, píšte: 

Kontakt:  Senior Pastor Anna Priateľová
Národný Koordinátor Zboru Pokánia a Svätosti na Slovensku

Email: repentslovakia@gmail.com
Tel. číslo: 0948 288 495

SJ - OBLAK BOHA 77

 

 

 

Off 

21.1.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top