Home
 

BOŽIA MOC NA JEHO NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, PROROCTVO DŇA 3. JANUÁRA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 3. Januára 2020
Sumarizácia: 

PÁN mi dnes ukázal, ON ma zobral o niekoľko dní alebo týždňov predomnou, dopredu         v čase a ukázal mi, že prídem na miesto a ja som videl, že keď prídem na to miesto, ja som normálne kráčal na miesto stretnúť nejakých ľudí, Pastorov, Biskupov, neviem či iba všeobecne Cirkev, alebo iba Pastorov a Biskupov a potom, na tom mieste ja prikážem Nebu, aby sa otvorilo a masívny dážď DUCHA SVÄTÉHO sa vyleje dole, masívny. 

Vyleje sa masívne pomazanie, ako sláva, dážď slávy. Ale predtým, predtým, ako sa to stalo, z dôvodu návštevy, ktorá sa konala v meste Kisumu, kedy sám PÁN SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV prišiel dole z Neba spolu s Nebeským doprovodom a Nebeským zástupom a TROJICOU BOHA, to je návšteva, ktorá sa konala v Kisumu.                                                          ( 21. – 22. december 2019, pozn. )

Keď sa ľudia pokúšali ku mne priblížiť, každý kolabolval, napravo a naľavo, naľavo, napravo, vpredu, vzadu, keď som sa pokúšal hovoriť s ľuďmi, oni kolabovali. To bolo masívne, masívne, masívne, masívne, najviac historické pomazanie, najväčšia historická prítomnosť BOHA kedykoľvek vôbec ľudia chodili po Zemi, ľudia kolabovali, to bolo šokujúce.

Niektorí kolabovali na schodoch a išli opatrne, niektorých ste mohli vidieť, ako išli na nižšie schody, ľudia kolabovali, pokúšali sa prísť ku mne a hovoriť so mnou, kolabovali, to bolo neúnosné. Ako oni prichádzali hovoriť ku mne, oni kolabovali. Keď boli 1 až 2 metre predo mnou, oni kolabovali. Niektorí v 5 m vzdialenosti, padli na trávu, boli dole, … Je to veľmi šokujúca situácia, ktorá sa diala v Kisumu.

Je to veľmi šokujúca udalosť, ktorá sa diala na tvári zeme, je to hrozná situácia, ktorú PÁN urobil v DOME PÁNA, V TELE KRISTOVOM. To bolo nemožné nadviazať kontakt s ľuďmi.

Ako ľudia prichádzali, oni kolabovali, pred prítomnosťou a mocou a autoritou BOHA, ktorá bola nado mnou, to bol aneúnosná, ľudská bytosť by to nemohla uniesť. Ľudia kolabovali, sťahoval som stoličky, ako ľudia okolo kolabovali, všade, kolabovali na stoly, to bol veľmi šokujúci moment. Veľmi, veľmi šokujúca hodina. Potom som stál na ľavej strane, na pravo, ľudia padali dole, niektorí zo schodoch, to bol tak šokujúci moment, bežal som tam a ako som išiel týmto pomôcť, ľudia tiež kolabovali na druhej strane.

Nebolo možné nadviazať kontakt s ľudskými bytosťami, so smrteľnými ľuďmi. Čo PÁN urobil v Kisumu. Čo PÁN urobil na tvári Zeme. Čo ON urobil v DOME PÁNA, požehnaní ľudia. V DOME JEHOVAH, v Cirkvi KRISTOVEJ. Čo OBLAK BOHA urobil s týmito DVOMA PROROKMI, keď ON ich navštívil. Nebolo možné sa dostať do kontaktu s ľuďmi. MOC BOHA, ktorej sú držiteľmi, v ich prítomnosti, ľudia kolabovali, oni sa pokúšali prísť ku mne a hovoriť so mnou, ale kolabovali na ceste, ja som bol šokovaný.

Šiel som doprava a doľava, pokúšal som sa pomáhať ľuďom, ktorí kolabovali, neuveriteľný moment v Cirkvi.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

NESKORŠIE POMAZANIE JE TU.

Neskoršia sláva je tu.  KRÁĽ PRICHÁDZA. POSLI, ktorí pripravujÚ cestu, vyzerá to, že PÁN ICH začína predstavovať Svetu.  Nepoznáte týchto Prorokov, v USA hovoríte, ale zatiaľ ste nič nevideli, ešte nič neviete!, to znamená, že PÁN predstaví JEHO DVOCH PROROKOV veľmi šokujúcim spôsobom. Najhroznejším spôsobom vôbec.

Ale každý vie, že po Kisumu sa hra zmenila.

MESIÁŠ PRICHÁDZA. 

Toda shalom. Shalom haverim. Toda. Baruch hashem.´

Off 

3.1.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top