Home
 

NAJMOCNEJŠÍ PROROCI ZO ZJAVENIA JÁNA 11 V RÁDIU

SLOVÁ BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 31. Decembra 2019
Sumarizácia:

Toto sú veľmi veľmi šokujúce svedectvá, { ľudia, ktorí boli v Kisumu na Mitingu PANA volajú do rádia a opisujú, ako videli prichádzať OBROVITÝ OBLAK BOHA v obrovskej rýchlosti, pozn. ) 

Množstvo, množstvo ľudí videlo, ako PÁN JEHOVAH prichádza na míting, to je veľmi, veľmi šokujúci čas. Je to veľmi šokujúca udalosť. Je to neuveriteľné! Totálne neuveriteľné! Že ľudia videli prichádzať PÁNA na míting, to je úplne nemysliteľné, požehnaní ľudia, veľmi šokujúce, veľmi neuveriteľný moment, kedy Cirkev sedí na pokraji večnosti, je to veľmi jasné, je to veľmi jasné každému, že Cirkev sedí na križovatke.

Teraz je to evidentné každému, že Cirkev sedí na pokraji večnosti. PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, SILNÝ STVORITEĽ, JEHOVAH SAMOEXISTUJÚCI BOH, JEHOVAH ADONAI, MAJSTER, JEHOVAH ELOHIM, PÁN BOH, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, HROZNÝ BOH YAHWEH, VELITEĽ NEBESKEJ ARMÁDY, PÁN BOH, PRAOTEC IZRAELA, ABRAHAMA A JAKOBA, BOH DOMU PÁNA, BOH MECHADISCHEN, BOH SPRAVODLIVOSTI, BOH ARMÁDY NEBA, MAJESTÁTU, BOH NEBA, BOH STVORENIA A VESMÍRU, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, prišiel dole a navštívil DOM PÁNA a ako počujete svedectvá, je to veľmi šokujúce!

Keď ON prišiel, bol na druhej strane jazera, – mesto Kisumu leží pri najväčšom jazere Afriky, jazere Victória – a ON je väčší ako jazero, väčší ako mesto, väčší ako Zem a priblížil sa k miestu Mítingu, eeei! A ľudia utekali, kričali na druhej strane cesty a utekali! Kričali a utekali! To je ohromujúca vec! Teraz každý bude rozumieť závažnosti týchto DVOCH PROROKOV!  Aby ste sa báli a desili pred JEHO DVOMA PROROKMI. A aby ste sa podriali úplne pod ICH inštrukcie. Aby ste mohli vidieť večnosť. To je varovanie pre tých, ktorí sa nepodriaďujú!

Pozrite, čo sa stalo, keď prišiel, ľudia utekali. A pozrite na ich oblečenie, vyzerajú ako z iného naboženstva, ale oni utekali keď videli HOSPODINA ZÁSTUPOV. Utekali, triasli sa a bežali k stanu. Ooooj, aká neuveriteľná hodina v Cirkvi.

Keď to starozákonní Proroci videli, oni plakali a hovorili: O PANE, daj nám šancu, aby sme mohli žiť a vidieť toto. Ako oni túžili žiť a vidieť toto. Toto je veľmi, veľmi šokujúci čas požehnaní ľudia, a jediná cesta teraz je pokánie. Teraz, ktokoľvek sa nepripraví, teraz viete následky. STVORITEĽ Neba Môže prísť, prejsť cestou, kde JEHO DVAJA PROROCI slúžia, ľudia utekajú, .. wooow! Nech PÁN pomôže tejto generácii, nech vás vaša múdrosť nesklame! 

Off 

31.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top