Home
 

PROROCTVO O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA, 30. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 30. Decembra 2019
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, 22.19 hod. EAT ( východo – afrického času ), PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN, MOCNÝ STVORITEĽ, TEN, ktorého ste videli navštíviť v Kisumu minulého týžňa, OHROMNÝ BOH IZRAELA, Môj jeden jediný priateľ, JEHOVAH SABBAOTH, PÁN ARMÁDY, ARMÁDY NEBA, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON, ktorý zničil Sodomu a Gomoru vzhľadom na hriešnosť, homosexualitu, sexuálne hriechy a perverzie, TEN, ktorý zničil celú Zem počas čias Noeho so záplavami, ON, rovnaký, ktorý navštívil s JEHO hrozným OBLAKOM, keď ma navštívil minulého týždňa v Kisumu, ON zničil celú Zem, ON MÁ KAPACITU ZNIČIŤ CELÚ ZEM! Vzhľadom k hriechom! Vzhľadom ku hriechom a k nedbanlivosti, vydieraniu, očierňovaniu.

Vydieraniu, očierňovaniu k NEMU, a k JEHO SLUŽOBNÍKOM spôsobom, ako to robili k Noemu,  tento ohromný BOH Izraela, ten, ktorý súdil Izrael a poslal naspäť do Babylonu, naspäť do otroctva, naspäť do otroctva do Babylonu, keď HO nepočúvali. ON, ktorý si vybral Jeruzalem ako centrum Zeme, ON, o ktorom písala Biblia,

v 1 Kronik. 29:11 Tvoja je, ó, Hospodine, velebnosť i hrdinská moc i sláva i víťazstvo i veličenstvo, áno všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, ó, Hospodine, kráľovstvo, a ty si vyvýšený všetkému za hlavu. Toto je BOH, ktorého ste videli ako ma navštívil v meste Kisumu. ( nižšie na foto, pozn. ), navštívil JEHO NAJOHROMNEJŠÍCH, A NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV  minulý týždeň v meste Kisumu, na veľkolepom výklade BOŽIEHO SLOVA 2019.

Off 

31.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top