Home
 

KONFERENCIA PÁNA V MESTE KISUMU V KENI, 21. – 22. DECEMBRA 2019

PRESNE AKO PÁN PROROKOVAL PRED MÍTINGOM PÁNA V MESTE KISUMU, V KENI, PRIŠIEL SAMOTNÝ BOH OTEC V JEHO OBLAKU, ZOSTÚPIL NAD STÁN, KDE SLÚŽILI JEHO DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI ZO ZJAVENIA JÁNA 11, KTORÝM BOH DAL JEHO MOC A AUTORITU A TERAZ PRIPRAVUJU V NARODOCH SVATU CIRKEV PRE SLAVNY PRICHOD MESIÁŠA. KEĎ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI BOHA OHLASILI PRICHOD BOHA OTCA V JEHO OBLAKU, JEHO FYZICKÚ PRITOMNOST, OKAMŽITE SME UTEKALI VON ZO STANU AKO MOZETE VIDIEŤ NA VIDEU A PÁN NA NAS VYLIEVAL DAZĎ POZEHNANIA A MY SME OSLAVOVALI PÁNA, ŽE NAVŠTÍVIL JEHO ĽUD! AKÁ POŽEHNANÁ GENERÁCIA SME!

SLÁVA A VĎAKA PÁNOVI!

POSOLSTVÁ PÁNA SPOLU S INŠTRUKCIAMI PRE CIRKEV PÁNA SA PODOROBNE VYUČUJE NA OLTÁRI CIRKVI POKÁNIA A SVÄTOSTI

STE SRDEČNE VÍTANÍ
Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku SJ - KISUMUOBLAK1 252a3bc3-e5c8-45f5-a506-a83b7c55ad97 SAJ KONFER.-OBLAKOTCAKISUMU SJ - 2 - OBLAkOTCAKISUMUDECEMBER2019

8bade4f2-d25d-4d64-aeab-57ec4bf1f12e c0aeaec9-1300-4011-9742-cd24092ba449 (1) db86aa6c-f348-4f16-86e7-fd9a10e9d2a9

Off 

27.12.2019 This post was written by Categories: Prebudenecké stretnutia Comments are off for this post


Top