Home
 

PRI BOŽOM TRÓNE ODOVZDANÉ LISTY NA UZDRAVENIE NÁRODOV A MISIA V IZRAELI, 14. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 14. Decembra 2019

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, PÁN JEHOVAH ELOHIM, mocný, mocný BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou túto minulú noc v ranných hodinách, v novom dni dnes vo východo-africkom čase a v tom rozhovore požehnaní ľudia PÁN hovoril so mnou o slávnom príchode MESIÁŚA. O Slávnom príchode MESIÁŠA.

A v tom rozhovore PÁN JEHOVAH, ON ma zobral do SÁLY JEHO TRÓNU, ON ma zobral do Neba, iba pred niekoľkými hodinami som bol v Nebi, na mieste kde všetci z vás túžia jedného dňa skončiť, skončiť na tom mieste, všetci z Vás túžite vo vašich srdciach, že jedného dňa, keď nastane vytrhnutie Cirkvi, nájdete sami seba v Nebi, miesto, ktoré si vyžaduje množstvo príprav ako žijete tu na Zemi a pripravujete sa na ten deň.

Takže, PÁN JEHOVAH, ON ma zobral do JEHO NEBA dnes a PÁN ma zobral k TRÓNU, otvoril dvere k SÁLE JEHO TRÓNU v Nebi a potom som videl ruky PÁNA za TRÓNOM BOHA ako zobrali listy zo stromu života, listy, ktoré keď niekto zje bude žiť naveky a potom povedal: toto sú na uzdravenie národov a choď a priprav cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA.  A potom som si uvedomil, že som tu naspäť a potom som videl DVOCH OHROMNÝCH STAROVEKÝCH PROROKOV ako slúžia na tvári Zeme.

A v ďalšom rozhovore, s obsahom sa nebudem ešte zdielať v tejto hodine, ale malý úsek, s ktorým mi PÁN dovolil sa zdielať, v ďalšom rozhovore, keď PÁN hovoril so mnou o misii týchto DVOCH PROROKOV v Izraeli. V Izraeli, keď ten čas príde, aby som ich priviedol naspäť k PÁNOVI a HLASOM povedal: TY vieš, že pre TEBA, TY ostaneš až pokiaľ ukončíš misiu v Izraeli a pokiaľ sa vráti znova MESIÁŠ, HLASOM.

Takže toto je ohromný čas, požehnaní ľudia. Videl som tu v Keni dieťa, dievča, s chromými nohami, ktoré sa postavilo a začalo chodiť. Kisumu nie je uzdravujúca služba. Takže neprineste chorých do Kisumu, je to pokračovanie super slávneho ohromného výkladu SLOVA v Keni. Tí, ktorí chcú prísť z iných národov, tak vítajte, ale toto je Keňská národná konferencia. Uvedomil som si, že už množstvo ľudí poslalo letenky, takže bude zúčastnených mnoho národov. Toto bude pokračovanie Utawala 1 a Utawala 2, čistý VÝKLAD SLOVA. Rozsiahla expedícia v Biblii. Rozsiahla cesta v Písme. Zasiahnúť Cirkev, založiť korene Cirkvi V SLOVE.

Ale tu je uzdravujúca služba, ktorá sa stane, PÁN bude pokračovať dvíhať chromých tu a tam v národe a keď mi PÁN dovolí, začiatkom Nového Roku, pravdepodobne bude uzdravovacia služba s 87 štadiónmi, kde donesiete vašich chromých a potom prehlásim KRV JEŽIŠA a množstvo chromých sa postaví, množstvo slepých očí začne vidieť, hluchí počuť, chorí –  paralytici, mrzáci, poranenia miechy, chrbtice, ochorenia srdca, pečeň, leukémie, rakoviny, vysoký tlak krvi, cukrovka, nádory, zlomeniny kostí, mentálne ochorenia, hydrocephalus, tieto uzdravenia sa stanú.

Ale teraz, PÁN hovoril, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. Takže sa potrebujete pripraviť, neskoršie pomazanie je tu. A ako všetci viete už, ako ste už všetci dospeli “vo veku!” ( veku poznania, pozn.) teraz, môžete povedať, že neskoršia sláva a neskoršie pomazanie je striktne zakotvené a pevne stanovené na tom, ktorý to hovorí s vami.

Toto je prednostné právo BOHA. BOH nie je demokratický. ON nie je teologický. ON NEVEDIE TEOLOGICKÚ UNIVERZITU. Ale ON je zvrchovaný BOH a to je JEHO pole pôsobnosti vzhľadom k príprave cesty na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA ako si ON praje a ako je JEHO VÔĽA. 

Takže buďte svätí požehnaní ľudia, činte pokánie a odvráťte sa od hriechov, buďte spravodliví, činte pokánie a odvráťte sa od sexuálnej nemorálnosti, sexuálneho chtíča, toto je najväčší hriech, ktorý pohlcuje generáciu, sexuálny chtíč, sexuálny hriech, sexuálna perverzia.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

PÁN PRICHÁDZA súdiť Svet. A PÁN BUDE SÚDIŤ SVET požehnaní ľudia. Prichádza súdiť hriechy, takže si buďte istí, že činíte pokánie a že ste na strane PÁNA. Že keď hnev PÁNA príde na Zem, aby ste boli v bezpečí Neba.

Odstráňte ľudskú filozofiu a ľudskú teológiu, toto nikdy nepostavilo na nohy chromého! Môžete vidieť, že PÁN to zahodil do smetia. Ľudská filozofia nikdy nezatriasla vesmírom na jedinom slove, ani na ľudskej teológii, NIKDY. DUCH SVÄTÝ JE NAJVYŠŠÍ UČITEĽ. A JEHO CESTY SÚ ROZDIELNÉ. Takže buďte poslušní HLASU PÁNA, činte pokánie a odvráťte sa od hriechov. A buďte svätí, pretože bez svätosti nikto neuvidí PÁNA. Ja to zopakujem: NIKTO NEUVIDÍ PÁNA BEZ SVÄTOSTI”.

Svätosť je nezmenšiteľné merítko BOHA pre vstup do večnosti. Je to najdôležitejší chrakteristický znak BOHA od večnosti po večnosť cez tieto dni. BOH JE SVÄTÝ, TOTO SA NEZMENILO. Odvráťte sa od klamstiev, falošných prorokov,  falošných apoštolov, prijmite evanjelium požehnaní ľudia,

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

JEŽIŠ KRISTUS Z NAZARETA PRICHÁDZA.

A znova, dovoľte mi to zopakovať, ON ma zobral do Neba dnes a videl som DVOCH PROROKOV PÁNA pred PÁNOM BOHOM VŠEMOHÚCIM, BOHOM YAHWEH, ON otvoril dvere do Neba, do JEHO SÁLY TRÓNY, NAJSVÄTEJŠIEHO MIESTA, a keď som tam chodil s PÁNOM, ON chodil za SÁLOU TRÓNU a JEHO ruky odtrhli svieže listy zo stromu života, listy, ktoré prinášajú uzdravenia národom, a umiestnil ichdo mojej ruky a potom začali kvitnúť. A keď som sa pozrel dole, videl som DVOCH PROROKOV ako slúžia. A ON povedal: tie sú pre uzdravenia národov a tak choď a priprav CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A potom som videl chromé dieťa, dievčatko, chromé na zemi, ktoré sa postavilo a začalo chodiť. Tiež vidím mladého chlapca, ktorý sa postaví a začne chodiť, ktorý sa postaví a začne chodiť, vzhľadom na to, akú autoritu majú DVAJA PROROCI PÁNA. Ako ONI DVAJA sú prítomní v tomto národe. Nie je tu žiaden limit v pomazaní, ktorý im dal PÁN. Nie je tu limit, nieje tu časť obmedzenia, časové obmädzenie.

A potom, toho času mal PÁN rozhovor pred JEHO TRÓNOM o misii v Izraeli. ON dával inštrukcie týmto DVOM PROROKOM – PRE VÁS, VY BUDETE VYKONÁVA´T MISIU V IZRAELI AŽ POKIAĽ MESIÁŠ PRÍDE, naspäť do Jeruzalema a potom sa navrátite tu naspäť.

MESIÁŠ PRICHÁDZA PRIRPAVTE CESTU BUĎTE SVÄTÍ Cirkev ktorú som videl vstupovať je SVÄTÁ CIRKEV. Ja som nevidel žiadneho hrišníka, alebo vydierača, a mimochodom, PÁN mi ukázal všetkých, čo vydierajú, ako oni ostali na Zemi. To bolo udivujúce keď ON mi ukázal vydieračov a ON mi povedal: POZRI, ONI NEVSTÚPILI DO SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOHA! Oni prežívali utrpenie a muky, končiaci v pekle.  

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Ďakujem vám.

PRIPRAVTE CESTU

 

***

VYDIERANIE – význam slova :
vydierať – násilne žiadať – vymáhať
Vydieranie: … s úmyslom získať,
… konanie, ktoré núti iného konať proti jeho vôli za účelom odcudzenia alebo vydierania, nútenie použiť hrozbu odhaľujúcu pravdivé alebo NEPRAVDIVÉ IMFORMÁCIE O OSOBE, pokiaľ nie sú splnené určité požiadavky, akékoľvek vydieranie alebo zastrašovanie najmä hrozbou vystavenia jednotlivca získaniu výhody, ktorá je zvyčajne finančná, ev. iná… hrozba odhalenia trápnych, nepravdivých informácií o inej osobe…
Zámer vydierača: VLASTNÝ ZISK vydierača a príčina STRATY, UJMY, POŠKODENIA pre vydieraného.

Off 

14.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top