Home
 

NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA O UZDRAVENÍ ENOCHA A PREBUDENÍ, 10. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 10. Decembra 2019

Off 

13.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top