Home
 

PROROCTVO O DNI, KEDY NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA PRIKÁŽU SLNKU, ABY NESVIETILO, 8. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 8. Decembra 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, ja viem, že ste práve vyšli von z vašej Cirkvi z nedeľnej BOHOSLUŽBY, niektorí ste iba teraz skončili vašu BOHOSLUŽBU, iba chcem prerušiť vašu BOHOSLUŽBU na záver vašej BOHOSLUŽBY dnes, s týmto veľmi dôležitým rozhovorom, ktorý mal PÁN so mnou dnes.

Ja som videl DVOCH PROROKOV PÁNA ako stoja pred HOSPODINOM CELEJ ZEME dnes, vo veľmi, veľmi ohromnom sne a potom mi PÁN prikázal, aby som prikázal slnku, aby bolo pokryté pokrývkou temnoty.

Takže ja som stál a hovoril som slnku ako mi PÁN PRIKÁZAL a potom pokrývka temnoty pokrývala tvár slnka. Neviem ako dlho, či niekoľko sekúnd, alebo minút, alebo hodín, alebo dní, túto informáciu ešte nemám.

Znova, ja som prikázal slnku, aby nevydal jeho svetlo Zemi a prikázal som, aby hustá temná pokrývka pokryla slnko. Môžem vidieť, ako okamžite SLNKO POSLÚCHLO, keď slnko bolo úplne pokryté, ja môžem vidieť trošku obrysy slnka. Trochu obrys, ale bolo úplne pokryté ako keby niekto pokryl pokrývkou z tmavej kože kozy.  

Teraz, striktne na slovách môjho jazyka dnes, znova – striktne na slovách môjho jazyka dnes, ja teraz PRIKAZUJEM SLNKU, aby zastavilo vydávať JEHO SVETLO vo veľmi špeciálnom dni, ktorý pritiahne pozornosť celej Zeme, pozornosť celého ľudstva, k tomu faktu, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. MESIÁŠ, JEŽIŠ Z NATZARETA, SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ, ON, KTORÝ ZOMREL NA KRÍŽI NA KALVÁRII, NA KRÍŽI, zomrel medzi dvoma zločincami, zlodejmi a bol vzrkiesený, ON PRICHÁDZHA NASPÄŤ.

A teraz, keď sa to stane, by malo zapríčiniť strach, malo by to zapríčiniť, že ľudia na Svete sa budú báť PÁNA. Aby bol obnovený strach z BOHA v životoch ľudí. Znova, dnes ja som prikázal slnku, aby sa zatmelo. Ja neviem, ako dlho bude slnko zatmené, ale ja vidím obrysy, obrysy slnka po tom, ako slnko poslúchlo a prestalo svietiť jeho svetlom. Ja vidím obrysy, iba málo z obrysu pozostáva. Neviem ako dlho.

Ale teraz striktne na slovách môjho jazyka, slová týchto ohromných PROROKOV, JEDEN V SLÁVNOM NESMRTEĽNOM DUCHOVNOM TELE A DRUHÝ VO FYZICKEJ OBLASTI, meniaci pozíciu, striktne na slovách môjho jazyka, JA TERAZ PRIKAZUJEM SLNKU, ABY NEVYDALO SVETLO v určitý špeciálny deň, aby zaujal pozornosť tohto sveta, tohto systému hyenizmu, ktorý pohlcuje Svet. Tento moderný Svet. Aby zaujal pozornosť každého človeka, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

TEN, ktorý zomrel za vaše hriechy a vstal z mrtvych!

ON PRICHÁDZA NASPÄŤ AKO KRÁĽ!

aby si zobral Slávnu Cirkev.

Hodiny času klesajú dole. História prichádza ku koncu. Doba milosti prichádza ku koncu. Tieto slová keď sa naplnia a stane sa to, potom by ste sa mali báť BOHA. Mali by ste sa triasť pred PÁNOM. Mal by obnoviť strach z BOHA vo vašich srdciach.

A mali by ste vedieť, že ste stvorenie, boli ste stvorení STVORITEĽOM. Keď STVORITEĽ, ZVRCHOVANÝ PÁN, NAJVYŠŠÍ PÁN, JEHOVAH MÔJ PRIATEĽ, STAROVEKÝCH DNÍ, ON hovoril so mnou včera, HOSPODIN ZÁSTUPOV. MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia. Môžete sa modliť, aby tieto dni boli skrátené. Do tohto času, do ktorého vstupujeme, aby ten čas bol skrátený.

Aby vás MESIÁŠ zobral predtým, než uvidíte takýto des. Činte pokánie a buďte svätí. Dajte sa pokrstiť v úplnom ponorení sa do vody. A buďte pokrstení DUCHOM SVÄTÝM A OHŇOM. A OTEC vás pokrstí.

A pritom je prekrásny čas prebudenia, kedy PÁN vychádza von a používa JEHO DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV, aby ustanovil, že je tu iba jediná cesta do KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO, a tá cesta vedie cez kríž a to je cez JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. Všetky iné náboženstva sú nezmysel. Oni nemajú moc. Náboženstvo kríža je jediné mnáboženstvo, ktoré môže otriasať slnkom, stvoriť človeka, otvoriť slepé oči,  postaviť chromého na nohy, otvoriť hluché uši, vzkriesiť mrtve telo, vzkriesiť Mamu Rosu, žila 1 rok a 8 mesiacov a išla naspäť a skutočne zomrela.

Činte pokánie požehnaní ľudia,

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Nech vás PÁN žehná, toda shalom, toda raba.

MESIÁŠ PRICHÁDZA. PRIPRAVTE CESTU.

BUĎTE SVÄTÍ. BUĎTE SPRAVODLIVÍ.

Pretože bez svätosti nikto neuvidí PÁNA, nikto neuvidí JEHOVAH, môjho priateľa.

Toda toda, toda shalom. 

Môže Vás zaujímať aj ďalšie PROROCTVO PÁNA:

Off 

8.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top