Home
 

VÍZIA MLÁDEŽE V ZÁVAŽNÝCH TRESTNÝCH ČINNOSTIACH NA UNIVERZITÁCH, Proroctvo zo dňa 29. Novembra 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 29. Novembra 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou minulej noci, PÁN JEHOVAH YAHWEH, ON ma zobral na univerzitu v tejto krajine. Zdá sa, že pozornosť PÁNA sa teraz zameriava na mladých a na univerzity a čo sa tam deje.

PÁN ma zobral na univerzity v tomto národe a situácia je veľmi hrozná na univerzitách. ON ma zobral na konkrétnu univerzitu, na konkrétne miesto, kde ja gang. Takže na umiverzite je gang, takže na univerzite je doslova banda, ktorá predáva dorgy, myslím, že je tam súperenie, je tam činnosť gangov.

Jeden z vodcov gangu poslal ženu k inému nie ponuknúť drogy, ale zámer bol ten, aby išla tam s nožom a zabila ho. Aby ho zasiahla do hrudníka, alebo do krku. PÁN mi dal vedieť, že to plánujú. Takže ona išla do izby tejto osoby, tohto muža, ku študentovi, aby ho zabila. A keď tam bola, tak začal boj, bol to veľmi závažný boj, PÁN mi to ukázal v noci, ktorý sa dial na univerzite v tej miestnosti tou ženou, ktorá prišla z iného gangu, aby zabila vodcu iného gangu, ktorí predávali drogy.

Ako bojovali, tomuto mladému mužovi sa podarilo zobrať nôž od tej ženy a povedal, že kvôli tomuto, ja ťa teraz znásilnim. A začal špiniť túto ženu, to bolo veľmi škaredé a hrozné, čo mi PÁN ukázal, čo sa deje na univerzitách. A teraz si vodca gangu, ktorý ju poslal, uvedomil, že má problémy, išiel tiež a prišiel a zblížili sa s týmto mladým mužom a bola to hrozná vec …. A bola to hrozná vec, strašná situácia na univerzite, PÁN mi ukázal veliký súboj, prišla polícia, a všetko toto,…

PÁN zameriava JEHO pozornosť práve teraz na mladých. Je tu veľmi hrozná situácia mladých v tomto národe v tejto hodine, veľmi seriózna kríza mladých v tomto národe. To je dôvod, prečo prebudenie na univerzitách, ktorý sa deje, my sa potrebujeme sústrediť na to prebudenie a pokúšať sa ho podvihnúť, aby sme mohli zasiahnúť viac mladých, ktorí hynú v hriechoch, v zle a v zlomyselnosti.

To bol veľmi hrozný sen čo mi PÁN ukázala, PÁN ma v skutočnosti vo sne zobral na univerzity a ukázal mi, aká hrozná situácia je medzi mladými, bojujú jeden s drhým, tasia nože, predávajú drogy, fajčia drogy, a všetky tieto hrozné momenty v ich živote. To znamená, že tu budeme mať seriozne zameranie, velke zameranie, PÁN pozdvihol plač mladých, to znamená, že mladí plačú.

Skutočne, skutočne plačú o pomoc. Ja som šťastný, že tento Zbor zasahuje univerzity, takže žiadam mladých, aby utekali do úkrytu. Utekajte do spoločenstva Pokánia a Svätosti, utekajte pre vaše fyzické zdravie a duchovné zdravie.  Fyzický život a duchovný život.

Ja budem pokračovať a venovať sa tomuto rozhovoru s autoritami univerzít, pošlem skupinu Biskupov a urobíme zámernú podporu. A pre mladých, ktorí sú teraz naladení: utekajte a držte sa tohto spoločenstva ako života.

Pretože PÁN mi ukázal, ukázal JEHO SLUŽOBNÍKOM strašnú, odsúdeniahodnú, trestuhodnú situáciu mladých v tejto krajine, špeciálne na univerzitách. Napadli jeden druhého s nožom, množstvo súbojov, kvôli tejto situácii, kvôli užívaniu drog a užívaniu alkoholu a opilstvu.

Takže PÁN ukázal JEHO zámer, ON sa teraz zameriava na mladých a oni plačú, mladí plačú pre pomoc. Takže budeme mať pokračujúci rozhovor a vysielať ohľadom tejto záležitosti, ale na teraz, je to to, čo PÁN hovoril.

To je to, čo PÁN hovoril. Budem mať seriózny míting s radou Biskupov tu, aby sme urobili plánovaný zámer oslobodiť mladých. Dať im posolstvo od KRISTA. POSOLSTVO SPÁSY. OSLOBODIŤ ICH OD ROZPADU, OD SMRTI. Ale pre vás, ktorí ste naladení, prosím utekajte do spoločenstva Pokánia a Svätosti. Pretože diabol sa úmyselne zameriava na mladých.  Nech vás PÁN žehná,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Pamätajte sa, že bez svätosti, bez spravodlivosti nikto neuvidí PÁNA.

Toda shalom, shalom raba. 

Off 

29.11.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top