Home
 

VÍZIA O TROCH IZRAELSKÝCH LIETADLÁCH PRESÚVAJÚCICH ZBOR DVOCH PROROKOV IZRAELA, PROROCTVO ZO DŇA 9. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info                                                                                Proroctvo dňa 9. Novembra 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH,  NAJVYŠŠÍ PÁN, PÁN JEHOVAH GOEL, PÁN MÔJ VYKUPITEĽ, PÁN JEHOVAH JIHRE, VÁŠ CHLEBODARCA, JEHOVAH KABODI, JEHOVAH HASOPHET, JEHOVAH HAMELECH, JEHOVAH ORI, PÁN MÔJ ŽIVOT, JEHOVAH RAPHA, PÁN, KTORÝ UZDRAVUJE, JEHOVAH MITCHABI, MOJA NAJVÄČŠIA OBROVSKÁ VEŽA, JEHOVAH MASHI – NAŠE ÚTOČISKO, JEHOVAH RABA, MOCNÝ STVORITEĽ CELÉHO VESMÍRU, STVORITEĽ VŠETKÝCH ĽUDÍ A CIRKVI, ON hovoril so mnou vo veľmi, veľmi ohromnom rozhovore, ktorý má veľmi seriózne dôsledky pre Cirkev.

A v tom rozhovore požehnaní ľudia, tí z vás, ktorí ste pripojení z národov po Svete a tiež tu z Kene, a ostrovy v oceánoch a v tomto rozhovore ja vidím Izraelské lietadlá, lietadlá na letisku,  vidím tri z lietadiel, ako zodvihli Zbor týchto DVOCH PROROKOV, oni zodvihli Zbor týchto DVOCH PROROKOV a vidím ich na oblohe ako prinášajú Zbor týchto DVOCH PROROKOV naspäť do Izraela, pokiaľ ich prinesú dole a začnú DVAJA PROROCI slúžiť v Izraeli.

A oni sa okamžite zjavili a ja vidím PROROKOV PÁNA, ja ich vidím trochu starších teraz, vidím ich v takom obraze, v akom boli pred týmto časom a ľudia vychádzali von a začali slúžiť národu Izrael. A je tu väčší rozhovor, ako oni začali chrániť ľudí BOHA, zmluvných ľudí BOHA VŠEMOHÚCEHO. Oni boli zapojení do ochrany Izraela a zmluvných ľudí Boha, Izraela, zasľúbenej Zeme a prijali ich veľmi dobre, ja vidím ľudí, ktorí ich prijali, ja vidím tiež ľudí okolo nich, aby im pomohli, uľahčili im to.

Znova, ja vidím tri Izraelské lietadlá, to sú lietadlá vzdušného letectva a oni zodvihujú Zbor týchto DVOCH PROROKOV, čo Izrael volá “Alia”, oni prinášajú Zbor DVOCH PROROKOV naspäť do zasľúbenej zeme, do Izraela. Je tu veľa detailov, ktoré sú utajené a okamžite DVAJA PROROCI začínajú slúžiť BOŽIEMU ZMLUVNÉMU ĽUDU, BOŽIEMU ĽUDU, IZRAELU. A viete veľmi dobre, že Biblia hovorí v knihe Rimanom 11 kap., že celý Izrael bude spasený.

A tiež v Zjavení Jána 12 kap.,, že celý Izrael bude chránený počas najnáročnejšieho času, ktorý je teraz tu pred nami, na tvári Zeme. A ja vidím zapojenie týchto DVOCH PROROKOV ako sú zapojení do ochrany Izraela, veľmi, veľmi mocným spôsobom.

A konkrétna dolina, kde títo DVAJA PROROCI vedú, oni hovoria Izraelu, aby nenasledovali inú cestu, ktorá vedie ku genocíde, ale poďte touto cestou, takže oni potom išli cez dolinu, a je zelená, cez dolinu. A potom tiež títo DVAJA PROROCI liečili tých, ktorí boli chorí.  Oni išli cez dolinu a ochraňovali ich pred nebezpečenstvom, pred veľmi, veľmi náročným časom, ktorý sa chystá zasiahnúť Zem.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

NEHOVORIL PÁN S TOUTO GENERÁCIOU? 

Nehovoril HOSPODIN, JEHOVAH, MÔJ PRIATEĽ, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA s národmi Zeme?

Pripravte cestu a buďte svätí! Odvráťte sa od sexuálnych hriechov, ktoré vpadli do do tejto generácie, od sexuálnej žiadostivosti, ktorá zničila celú generáciu; od kalmstiev, zvráteností, podvodu, pornografie, homosexuality, od všetkých druhov hriechov, ktoré zničili túto generáciu. 

Čiňte pokánie a prijmite JEŽIŠA KRISTA ako PÁNA A SPASITEĽA! Prijmite evanjelium, dajte sa pokrstiť v úplnom ponorení sa do vody, ako keď bol môj PÁN JEŽIŠ KRISTUS pokrstený v rieke Jordán. A aby vás DUCH SVÄTÝ  mohol pokrstiť Svätým duchom a ohňom. Buď svätí, pretože bez svätosti, nikto neuvidí PÁNA.


MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Todah rabah! Erev tov! TODAH!

Off 

9.11.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top