Home
 

PROROCTVO O ZBORE DVOCH PROROKOV V IZRAELI A OBJAVENÝCH UZDRAVENÍ, PROROCTVO ZO DŇA 7. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 7. Novembra 2019
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, ohromný BOH Izraela, Stvoriteľ celého vesmíru, Stvoriteľ Neba a Zeme, ON hovoril so mnou túto minulú noc, celú noc až do 10 hod. ráno, v takom dlhom rozhovore, veľmi, veľmi dôležitom rozhovore pre Cirkev.

Budem sa zdielať s dvoma stránkami tohto rozhovoru, ktoré sa so mnou PÁN zdielal, aby som vám to odovzdal.

Za prvé: HOSPODIN mi ukázal, že existujú uzdravenia, keď boli v Utawale DVAJA OHROMNÍ PROROCI HOSPODINA, starovekí PROROCI Izraela, a na konci Konferencie v modlitbe nariadili uzdravenia. Vidím ľudí, ktorí boli uzdravení, je tam mrzák, myslím, že je to dievča, približne 5 ročné, ktorá bola úplne chromá, sa postavila, potom spadla, potom sa zase postavila a zase spadla a zase sa postavila a chodila, PÁN VŠEMOHÚCI ma zobral do toho domu a keď som tam sedel, potom som videl aj DRUHÉHO PROROKA sedieť po mojej pravej strane a potom sme boli svedkami tejto ohromnej práce a PÁN povedal: pozri, si pozdvihol tohto mrzáka z prachu Zeme!

Takže tu je chromé dieťa, ktoré sa postavilo a začalo chodiť a tiež sú tú chromí, ktorí chodia. PÁN predstavil pred JHO DVOCH PROROKOV tohto chromého, je tu viac chromých, ktorí chodia na základe tohto nariadenia, ohromného naradenia, na konci časti Konferencie na hlavnom Oltári Utawala, kde sa konala mega ohromná Konferencia PÁNA.

A potom mi PÁN ukázal, že tam bola žena, myslím, že je to žena, je to žena, ktorá bola úplne slepá a PÁN mi ukázal stav slepoty predtým, než boli jej oči otvorené a potom stav, kedy boli jej oči otvorené, takže vidím obidve stavy. A potom PÁN kričal, kričal z Neba a hovoril: ” ZÁZRAK STVORENIA! ZÁZRAK STVORENIA! TY SI PRIKÁZAL ZÁZRAK STVORENIA! TOTO JE ZÁZRAK STVORENIA!   

To je presne to, aký obrovský a aký obrovský bol tento rozhovor. Takže sú tu aj slepí ľudia, ktorí majú otvorené oči! A vidím túto ženu, dievča. Neviem, či má 7, 10 rokov, nemôžem presne povedať vek. Ale trocha vyrástlo, takmer dospelá a svetlejšej pokožky. Ale oči sa otvorili! Oči sa otvorili, slepé oči sa otvorili! A HOSPODIN zakričal z neba: „Ale ty prikazuješ, ty si prikázal zázrak stvorenia!“, Keď som prikázal uzdravenia, uzdravenia a nariadil uzdravenia na hlavnom Oltári v Utawale! Je možné, že tam nebolo stvorené oko. Neviem, čo to mohlo byť, ale PÁN tam vytvoril oko. 

Toto sú zázraky tejto doby, Obrovské, historické pomazanie tejto hodiny, ktoré definujú tento okamih, ktorý tiež oznamuje, ktorý ohlasuje SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

 A teraz druhá časť, to je viac rozvíjajúci sa rozhovor, ktorý trval mnoho hodín, až do 10 hod. rána, ma HOSPODIN zobral do Izraela, celú noc až do 10 hod., kedy som sa vrátil. PÁN HOSPODIN ma vzal do Izraela a ukázal mi niekoľko veľmi dôležitých významných udalostí, ku ktorým dôjde v Izraeli. Pán HOSPODIN ma vzal do Izraela a predstavil mi veľmi, veľmi silný scenár príchodu Zboru toho, ktorý s vami hovorí, v Izraeli, keď konečne vstúpi do Izraela. Bolo to veľmi silné, ako to prezentoval HOSPODIN, pretože v podstate predstavil izraelské letiskové lietadlo, ktoré teraz nieslo Zbor týchto DVOCH PROROKOV a priviezlo ich, priviezlo ich a priviedlo ich na Zem a oni pristáli.  

Keď prišli, celou cestou, niekoľko lietadiel, bolo to tak úžasné, ako ich PÁN predstavil. Nemôžem s vami zdieľať podrobnosti. Ale ste mohli vidieť šnúru z jedného lietadla a inú šnúru a ďalšie šnúry, všetky z nich spojené so Zborom, službou tohto MEGA ZBORU HOSPODINA, týchto DVOCH SLUŽOBNÍKOV a privádza ich, až kým ich neumiestnil na zem Izraela. Je to dramatický spôsob, ako to prezentoval.
A potom, potom DVAJA PROROCI okamžite vyšli. Potom vyšli všetci Izraeliti. Na kopci bolo otvorené priestranstvo. Vyšli a sadli si všetci, posadili sa tam a načúvali pokynom HOSPODINOVÝM, čo prikázal HOSPODIN. 

A sú tu ďalšie podrobnosti, pretože vidím veľa tŕňov, veľa tŕňia, ktoré sú na jednom mieste, na ktoré nemôžem ísť, nikto tam nemôže ísť. Mnoho tŕní vyrástlo týmto spôsobom, tu jedno a tak ďalej… Ale HOSPODIN hovoril o Zbore, o druhom úseku Zboru toho, ktorý s vami dnes hovorí, v Izraeli, vykúpení Izraela, spasení Izraela, prebudení Izraela. To by vám malo povedať ako Cirkvi, že čas sa kráti. MESIÁŠ PRICHÁDZAi! SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ PRICHÁDZA!  A ja sa s vami veľa nezdieľam! V tomto rozhovore o Izraeli nie je veľa podrobností. Celú noc ma tam PÁN zobral, asi do 10 hod. ráno. 

A potom som videl, ako vyšli DVAJA PROROCI HOSPODINOVI. A je to taká úžasná situácia, ako vyšli Izraeliti na púšti, na otvorenom priestranstve. Majú tam kopec a rastie tam tráva. A oni vyšli. A teraz tam boli, sedeli na tráve a počúvali pokyny DVOCH SLÁVNYCH PROROKOV HOSPODINOVÝCH. 

HOSPODIN mi ukázal, čo má prísť v budúcnosti. Pamätajte, že táto udalosť v Izraeli, táto agenda, toto obdobie sa uskutoční po vytrhnutí Cirkvi. 

Nech tí, čo majú uši, činia pokánie a pripravujú cestu na

SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA!

A povzbudzujem študentov na univerzitách, aby naďalej oslovovali svojich kolegov a priateľov, či už zobierate jednu dušu, dve duše alebo tri duše. Vidím veľa vašich e-mailov. Vidíme, že dnes dokážeme získať jednu dušu pre Pána. Máme tri duše pre Pána. Uskutočňujú sa Keshy ( kesha – nočné uctievania spolu s pokanim a vyučovaním do ranných hodín, pozn. ), konajú sa nočné stretnutia. Uskutočňujú sa večerné stretnutia modlitieb, ranné stretnutia modlitieb. Nechajte prebudenie pokračovať na univerzitách! Čas je na konci a po národoch Zeme! 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Todah chaverim! Todah rabah! Yom tov, čo znamená majte pekný deň! Todah haver sheli! Todah JEHOVAH Hashem! Todah, todah, shalom! HOSPODIN vám žehnaj.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Off 

8.11.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top