Home
 

LEV Z POKOLENIA JÚDOVHO A BARÁNOK BOŽÍ LEŽIA SPOLOČNE – PROROCTVO ZO DŇA 31. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 31. Októbra 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, iba pár hodín chýba do mega ohromnej Konferencie, a PÁN hovoril včera pred touto konferenciou a zdieľal som sa s vami s úsekom, čo PÁN hovoril, predtým, ako vás prinesiem ku druhej časti rozhovoru, čo PÁN hovoril na tejto Konferencii.

Ja sa chcem zmieniť, že tí, ktorí tu boli, v hlavných kanceláriach minulého víkendu, v sobotu poobede, aby počúvali toto vyučovanie o PRÍPRAVE CESTY PRE PRÍCHOD MESIÁŠA. Oni videli, že keď som začal s časťou vyučovania presne o 15 hod,. potom som začal,  o – 16 – 17- 18 – 19 – 20- 21- 22 – 23- 24 – čiže  8 neprerušovaných hodín a mohli sme pokryť iba polovicu posolstva, ktorá mala byť doručená, ktorú PÁN chce doniesť pre Cirkev. ako sa očistiť a pripraviť PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A znova, tí, ktorí tu boli minulý víkend v sobotu, posolstvo začalo približne o 15 hod, keď som vstúpil do haly, kde prebiehalo vyučovanie, a vyučovanie prebiehalo ďalej o – 16 – 17- 18 – 19 – 20- 21- 22 – 23- 24 a musel som to odrezať, stále to bola iba polovica posolstva, takmer menej ako polovicu, ale polovica, približne polovica posolstva.

A teraz ísť na Oltár Utawala poskytne skutočne príležitosť zajtra, aby PÁN hovoril z JEHO SRDCA, bez obmedzenia času, kedy by mal skončiť. Keď sme v inštitúcii, je tam čas, kedy potrebujeme skončiť stretnutie, ale tu na Utawale dokonca to môžeme obrátiť na Keshu ( pokračovať v nočnom vyučovaní, pozn. ) Takže PÁNOVI bude dovolené hovoriť ku Cirkvi o očisťovaní, v tomto veľmi, veľmi kritickom čase, v histórii Cirkvi.

Aby PÁN bol schopný hovoriť ku Cirkvi nepretržite, až pokiaľ bude koniec, či už to bude o 22 hod, alebo 20 hod, aký koľvek čas bude. Tiež nám to dovolí, aby sme mali normálny program, aby sme mohli dať nejaké chválospevy predtým, ako príde posolstvo, takže Ugawala je veľmi dôležité miesto, Ugawala je tiež väčšie miesto, takže viac ľudí bude mať príležitosť prísť, nieje tam žiadne obmädzenie, skrze aké zariadenie alebo možnosti prísť, aby mali možnosť prísť na míting.

To bude veľmi, veľmi veliká príležitosť pre Cirkvi teraz, aby ľudia, prišli, usadili, požiadal som ľudí, aby priniesli iba ich zošity, to nebude kázanie, to bude výučba.  To bude hlboká výučba, rozsiahlá výučba POSOLSTVA. Ja viem, že niekedy v Centrálnom Parku sme limitovaní, pretože sme v Televízii, ale toto bude rozsiahlé, takže prineste vaše zošity, prineste vaše Biblie, a prineste vaše perá.

Pretože toto bude miesto, kde nebude miesto obmedzenia času.  Takže ja veľmi ďakujem Snr. Arcibiskupovi za rýchle zareagovanie a prípravy miesta, na Oltári Utawala, na mieste mítingu zajtra.

A ja sa spolieham na fakt, že približne o 9 hod., nás PÁN môže navigovať na Míting, aby približne o 9.30 – 10.00 hod., DVAJA PROROCI PÁNA by mali byť na Kazateľnici a začali slúžiť. Začali slúžiť o 10.oo hod., a išli neprerušovane kdekoľvek PÁN chce ísť s týmto posolstvom zajtra.

Tak to znamená, že chvály začnú skoro, veľmi skoro ráno by mali začať chválospevy, lebo probližne o 9.30 chvály budú končiť. A potom POSOLSTVO začne medzi medzi 9.30 a 10 hod. Takže uvidíme zajtra, či budeme schopní ukončiť POSOLSTVO PÁNA. ČO PÁN chce hovoriť z JEHO SRDCA CIRKVI KRISTOVEJ, občanom Neba, tým, ktorí sa teraz pripravujú pre Slávne večné Kráľovstvo a zajtra vám vysvetlím, dám vám znova väčšie detaily o meste NOVOM JERUZALEME, zahŕňajúc Nebeskú panorámu a to sa uskutoční na Oltári Utawala zajtra.

Teraz, keď PÁN mi hovoril o tomto mítingu, ktorý sa uskutočňuje, samozrejme, že mi ukázal zmenu miesta mítingu, ale najdôležitejšie je, že včera, keď PÁN prišiel hovoriť O POSOLSTVE, keď lev z pokolenia Júdy sa zjavil pred týmito DVOMA PROROKMI PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, veľmi, veľmi ohromná návšteva svojho druhu, jedna z najväčších návštev na Zemi.

Lev prišiel a bol hore na Oblohe, prichádzal dole bližšie a potom si ľahol tu, ale tohto času veľmi, veľmi blízko, približne vo vzdialensoti 5-6 metrov, ohromný, mocný lev Júdu. LEV BOHA, LEV NEBA, KRÁĽ, SAMOTNÝ MESIÁŠ, KRÁĽ SLÁVY.

Teraz, druhú časť, povedal som včera, že som nemohol sa zdielať, je to, s čím sa zdieľam teraz, takže keď lev tam ležal, predo mnou a pozeral sa na mňa, DVAJA PROROCI stáli na tejto strane, potom, keď som sa pozrel veľmi blízko, videl som Baránka. SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ bol tiež tam, ležal tam, práve hneď vedľa leva. Takže to bol Lev a Baránok.

POSOLSTVO PÁNA bude odovzdané zajtra, PÁN hovoril, ON bude zúčastnený priamo na Konferencii PÁNA, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Buďte svätí, požehnaní ľudia, činte pokánie, prijmite JEŽIŠA, PRIJMITE EVANJELIUM, odvráťte sa od hriechov, buďte spravodliví, prijmite DUCHA SVÄTÉHO, aby vás očistil, aby vám DUCH SVÄTÝ pomohol.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI,

toda raba, toda shalom.

Off 

1.11.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top