Home
 

PÁN HOVORÍ: JE TO SÁM PÁN, KTORÝ TERAZ PASIE CIRKEV KRISTOVU, PROROCTVO ZO DŇA 16. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 16. Októbra 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH ELOHIM, hovoril s JEHO DVOMA OHROMNÝMI PROROKMI okamžite po tejto obrovskej historickej veľkolepej Konferencii prebudenia v Centrálnom Parku. ( 13. Októbra 2019, v Nairobi, v Keni, pozn. )

PÁN hovoril s JEHO DVOMA SLUŽOBNÍKMI a v tomto rozhovore PÁN znova ukázal,  ako najhroznejší a najstrajšnejší PILIER JEHO SLÁVY prišiel celou cestou dole z Neba, zostúpil na mňa, zostúpil na temeno mojej hlavy a chodil s JEHO DVOMA PROROKMI, pretože ja vidím tiež druhého PROROKA a na jeho hlave, pohybuje sa nad jeho temenom, pretože je v duchovnom tele, vo večnom tele, on je v oslávenom tele a chodí nad ľudmi, oni ho nemôžu vidieť.

A PÁN, keď prezentoval túto návštevu, ako ON chodil s JEHO DVOMA PROROKMI na túto super veľkolepú slávnu konferenciu, globálnu konferenciu, ktorá sa konala v Centrálnom parku, ( V Nairobi, Keni, pozn. ) približne pred 3 dňami a potom

HLAS PÁNA hovoril, ON teraz hovoril HLASOM A ON POVEDAL: POZRI, SÁM PÁN TERAZ PASIE ( SA STARÁ )  O CIRKEV KRISTOVU. POZRI SA, TERAZ SÁM PÁN PASIE CIRKEV KRISTOVU.

Veľmi, veľmi historický čas, veľmi, požehnaný čas požehnaní ľudia, veľmi šokujúci čas, v ktorom sme, čítam z knihy Žalmov 23:1, ON hovorí:  Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku.

Izaiáš 40:11  Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom zhromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, brezé nežne povedie.

A ON hovorí znova veľmi jasne tu v Genesis 48:15 A požehnal Jozefa a riekol: Bôh, pred ktorého tvárou chodili moji otcovia, Abrahám a Izák, Bôh, ktorý ma opatroval celý môj život až do tohoto dňa. S odkazom na BOHA JEHOVAH YAHWEH.

A potom Hosea 4:16 ON hovorí: Lebo Izrael je spurný ako spurná jalovica; teraz ich bude pásť Hospodin ako baránka na šírine.

Micheáš 7: 14 Pas svoj ľud svojím prútom, stádo svojho dedičstva, ktoré býva osobitne, v lese, prostred polí; nech pasú v Bázane a Gileáde ako za dní drievneho veku. A ide ďalej a hovorí: PÁN je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Žalm 23:2-3 hovorí: 2Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách. 3Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno. ON je MÔJ PASTIER!

Takže závažnosť konferencie, ktorá práve skončila, v Centrálnom Parku v Nairobi, v Kráľovstve Božom, pred BOŽÍM TRÓNOM podčiarkovala zjavenie, že SLÁVA PÁNA, ktorá sa usadila iba na TRÓNE MILOSTI, sa usadila na temene mojej hlavy a pohybovala sa, BOH bol zachytený na živom videu. BOH bol zachytený na videu a kráčal so mnou a druhý PROROK, ktorý kráčal nad hlavami, nemohli ste ho vidieť.

Anjeli PÁNA a PÁN teraz povedal: ŽE JE TO TERAZ ON SÁM, KTORÝ PASIE CIRKEV KRISTOVU SMEROM KU SLÁVNEMU VEČNÉMU KRÁĽOVSTVU V NEBI.

MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA, pripravte cestu PÁNOVI.

Buďte svätí, odvráťte sa od sexuál. hriechov, zastavte “blackmail”, vydieranie, očierňovanie BOHA. Teraz viete, že keď sa dotýkate týchto DVOCH PROROKOV PÁNA BOHA, v skutočnosti sa dotýkate SAMOTNÉHO BOHA JEHOVAH. Kde budete utekať?? Kde sa budete skrývať?  Do akého neba vstúpite?

PÁN PRICHÁDZA, MESIÁŠ PRICHÁDZA,

Toda raba, toda shalom, 

SLAVA PANA SJ OKTOBER

Off 

31.10.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top