Home
 

BOH OTEC UDELIL OCEÁN POMAZANÍ JEHO DVOM PROROKOM ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., PROROCTVO DŇA 29. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 29. Októbra 2019, 1. časť 
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH YAHWEH, STVORITEĽ NEBA A ZEME, ON hovoril so mnou túto minulú noc, v ranných hodinách dnes, a v tomto rozhovore ma PÁN zobral na miesto, a na tomto mieste ON hovoril nahlas, BOH OTEC hovoril hlasno hlasom a ON povedal: FONTÁNA ŽIVEJ VODY, hlasom, veľmi, veľmi nahlas, kričal veľmi hlasným hlasom: FONTÁNA ŽIVEJ VODY a potom, akoby sa otvoril oceán, jazero, oceán, more sa otvorilo v Nebi a voda sa vylievala z neba  na mňa, na Zem.

ON hovoril hlasom: FONTÁNA ŽIVEJ VODY, hlasom a potom ON otvoril stavidlá, brány Nebies a ptom masívne pomazanie DUCHA SVÄTÉHO prišlo ako voda a prišlo dvakrát. Prvá voda prišla najskôr, dokonca aj teraz to môžem vidieť, a ďalšia pricháadza, akoby oceán, jazero, more sa vylievalo na mňa keď ON kričal a povedal: FONTÁNA ŽIVEJ VODY.

To znamená, že je to ohromné uzdravujúce pomazanie, masívne pomazanie návštevy, ktoré PÁN udeľuje týmto JEHO DVOM, ohromným, mocným, starovekým svätým PROROKOM, PROROKOM, ktorých ste videli v Centrálnom Parku, keď oni slúžili, JEDNÉHo Z NICH STE MOHLI VIDIEŤ A DRUHÝ bol vo vzduchu. Jedného môžete vidit úplne, ale druhý je vo vzduchu, neďaleko. PÁN to dovolil, aby to bolo vidieť veľmi jasne.

A utajil večné slávne telo, ktoré bolo vzkriesené v Nebi. Ohromného PROROKA Biblie, starovekého PROROKA IZRAELA. Je tu obrovské, obrovské, obrovské pomazanie, ktoré nebo vylialo v tento deň na nich pri tejto misii tu. V misii pripraviť cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A PÁN žiada, aby boli v popredí Pokánia, a stránili sa hriechov. Aby Cirkev viedla cestu a potom videla celé národy ku Pokániu, aby prijali PÁNA JEŽIŠA KRISTA, navrátili sa ku Svätosti, navrátili sa ku spravodlivosti, a odmietli každú formu zla, skazenosti, že keď MESIÁŠ PRÍDE,  aby mohol nájsť SVÄTÚ NEVESTU, DOSPELÚ NEVESTU, SPRAVODLIVÚ CIRKEV, ŽIARIACU CIRKEV.

Všetky tieto pomazania boli uvoľnené pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. A všetky tieto rozhovory sa dejú na to, aby zvýšili vnímavosť vášho srdca, dovolili poznať všetkým národom, že – áno, samozrejme, predchodcovia MESIÁŠA sú už tu a áno, MESIÁŠ, JEŽIŠ KRISTUS Z NAZARETA, KRÁĽ, HAMELECH PRICHÁDZA. ON PRICHÁDZA pre Svätú Cirkev. slávnu Cirkev, spravodlivú Cirkev, dospelú Cirkev, Cirkev, ktorá udržiava plameň.

Keď MESIÁŠ príde, nájde tu vôbec nejakých verných?? Cirkev, ktorá sa drží viery, udržuje vieru, vernú Cirkev. Znova, hlasom, túto minulú noc, BOH OTEC oznámil: ON povedal hlasom, BOH OTEC oznámil a ON povedal: FONTÁNA ŽIVEJ VODY A potom, z Neba, ON otvoril nebo a ohromný oceán vody vylial dole na Zem. To zanemná, že tu bude ohromná, ohromná nikdy nevidená návšteva PÁNA, od kedy DVAJA PROROCI PÁNA slúžia po tvári celej Zemi. Bude to neuveriteľná, nemysliteľná návšteva, o ktorej ste nikdy ani len neuvažovali v histórii Biblii.

Prichádza veliká návšteva do Cirkvi. Prichádza ohromná návšteva na Zem. Pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA! Tí, ktorí máte uši, prosím, prijmite JEŽIŠA a odvráťte sa od hriechov!

Teraz vediem ľudí k PÁNOVI, tí, ktorí chcete prijať PÁNA JEŽIŠA, povedzte:

MOCNÝ PÁN JEŽIŚ, JA ČINÍM POKÁNIE ZO VŠETKÝCH HRIECHOV, PRÁVE TERAZ, A VYBERÁM SI ODVRÁTIŤ SA OD HRIECHOV A JA ŤA ŽIADAM PÁN JEŽIŠ, ABY SI PRIŠIEL DO MÔJHO ŽIVOTA, PRIŠIEL DO MÔJHO SRDCA A UMY MA, UMY MA S TVOJOU POSVÄTNOU SVÄTOU KRVOU, KTORÚ SI VYLIAL NA KALVÁRII A USTANOV SPÁSU MILOSTI, SPÁSU KRÍŽA, SPAŚU KRVI JEŽIŠA V MOJOM SRDCI A UCHOVAJ MA V SVÄTOSTI, PROSÍM DUCHA SVÄTÉHO ABY SI USTANOVIL TVOJE SLOVO V MOJOM SRDCI, USTANOV TVOJE SLOVO V MOJOM ŽIVOTE A POMAŽ MA S DUCHOM SVÄTÝM, ABY MA VIEDOL OD ZLÉHO, OCHRAŇOVAL OD ZLÉHO. UCHOVAJ MA, UCHOVAJ MOJU SPÁSU V SPRAVODLIVOSTI. ABY MOJE RÚCHO BOLO SLÁVNE TOHO DŇA. KEĎ TY PRÍDEŠ PRE CIRKEV.

V MOCNOM MENE JEŽIŠ, JA SOM ZNOVU-ZRODENÝ DNES.

Teraz, keď ste sa pomodlili túto modlitbu, nájdite spôsob, aby svätý Pastor vás pokrstil, ja myslím svätého Pastora. Pastor, ktorý je svätý vás môže pokrstiť. Pokrstí vás, aby ste mohli kráčať v svätosti, učte sa Bibliu, nájdite Cirkev, ktorá vyučuje Bibliu, Cirkev, ktorá poslúcha tento HLAS PÁNA, nie Cirkev, ktorá je v temnote, Cirkev, ktorá počúva, čo PÁN BOH OTEC V NEBI hovorí a robí.

Toto je Cirkev, ktorá vstúpi do večnosti, pretože v nepretržitých rozhovoroch budú vedieť čas a ako sa pripraviť.

 Nech vás PÁN žehná, toda haverim, baruch hashem, toda haversheli, toda raba. 

 

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 29. Októbra 2019, 2. časť 
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, potom, druhý rozhovor  sa vzťahuje k explózii SLOVA, ktorý prichádza tento piatok tu, v ustrednej kancelárii. Videl som toho, ktorý to hovorí s vami v oslávenom tele pripravujúc miesto konferencie, ktorá prichádza v piatok. Znova, ja som videl toho, ktorý to hovorí sa vami, ako pripravuje miesto, kde sa zhromaždí národná rada Biskupov spoluso Senior dohliadateľmi a Pastormi z Nairobi, kde sa bude konať konferencia v piatok, pravdepodobne od 9 hod ku polnoci.

Ja som videl toho, ktorý to hovorí s vami, ako pripravuje, v slávnom tele prirpavuje to miesto, ťahá závesy na oknách a všetko,… na mieste, kde sa bude konať konferencia. Ja som videl druhého Proroka, ako pripravoval toto miesto, v slávnom tele chodil a pripravoval miesto tej konferencie.

Takže v takomto čase sa nachádzame, požehnaní ľudia, toto sú ohromné dni v ktorých žijeme aby sme toto videli. Takže poďme pripraviť cestu, MESIÁŠ PRICHÁDZA. Tu nie je viac času pre Cirkev, nie je čas pre odpadnutie, pre teológoiu, ľudskú teológiu, ktorú máte.

Toto je moment, kedy PÁN prichádza veľmi jasne, smelo, odvážne prichádza, aby zjavil sám seba, aby ho táto generácia videla,  videla JEHO OBLAK SLÁVY, HROZNÝ OBLAK  tiež Nebo prišlo a otvorene svedčilo ľudstvu, svedčilo, kto chodí na Zemi, nemôžete to prijať zle. Toto je ohromný čas. Cesta, ktorá vedie do Božieho Kráľovstva je veľmi jasná, že títo dvaja, vy musíte počúvať týchto tu DVOCH PROROKOV aby vy ste mohli vidieť SLÁVNE KRÁĽOVSTVO VEČNOSTI. Posolstvo je veľmi, veľmi jasné, dokonca aj pre 6 – ročného.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Toda raba, toda shalom.  

Off 

29.10.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top