Home
 

DÔLEŽITOSŤ PROCESU POSVÄTENIA, TRÓN BOŽÍ A SERAFÍNI PRED BOŽÍM TRÓNOM, 21. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Vyučovanie zo dňa 21. Októbra 2019
sumarizácia:

Posvätenie duše, Hallelujah! Toto je mocné! Moc posvätenia, cena posvätenia, cnosť posvätenia, dôležitosť posvätenia, zámer posvätenia, úloha posvätenia.

ON hovorí, pozrite čo ďalej hovorí…  Zjavenie 4:5-7 5 A z trónu vychádzali blesky a hromy a hlasy a pred trónom horelo sedem ohnivých lampád, ktoré sú siedmi duchovia Boží, 6 a pred trónom bolo čosi ako sklené more, podobné kryštálu, a prostred trónu a vôkol trónu štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu.  7 A prvá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podobná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvrtá živá bytosť bola podobná letiacemu orlovi.  

Ja som stretol každého jedného z nich, pred Trónom Božím. Každého jedného z nich som stretol a mal som s nimi rozhovor. A ja vám to nemôžem opísať, nikdy mi to nebolo dovolené, tieto štyri bytosti, niektorí z vás by ste to nemohli zvládnuť. Nemyslíte si, že potrebujete serióznu prípravu, prejsť skrze skutočný proces, ktorý sa volá posvätenie, aby ste boli pre toto pripravení.

Prepáčte mi, seriózne posvätenie! Nie iba posvätenie, vy potrebujete seriózne posvätenie! A ON hovorí o štyroch živých bytostiach,  prvá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podobná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvrtá živá bytosť bola podobná letiacemu orlovi, mali prikryté tváre krídlami, hovoriac o ich inteligencii, o ich inteligencii, pozerali sa očami BOHA, znamená, že vidia všetko a všade.

To je význam toho, že prečo sú pokryté úplne s očami, vidia všade, pod krídlami, všade. Dozadu vidia, vidia dopredu, vidia dole, vidia hore,  Oni vidia tak, ako vidí BOH, s ich očami, oni sú inteligentné, ako sú inteligentní, ako ďaleko oni vidia. Vidia dokonca veci, ktoré sa ešte nestali. Štyri živé bytosti. Potom ide ďalej a hovorí, – A nemajú odpočinku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý – 3 x SVÄTÝ!  Pán BOH všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prÍde. Keď BOH je tak svätý, 3x SVÄTÝ, nemyslite si potom, že sa potrebujete pripraviť??

Cena, dôležitosť posvätenia, dôležitosť posvätenia, že? Už sme videli v knihe

Zjavenia 4: 1-11, 1Potom som videl, a hľa, dvere boly otvorené na nebi, a ten prvý hlas, ktorý som počul ako trúbu, hovoriacu so mnou, vravel: Vystúp sem hore, a ukážem ti, čo sa musí stať potom. 2A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne ktosi sediaci. 3A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na pohľad podobný kameňu jaspisu a sardisu, a dúha bola vôkol trónu, na pohľad podobná smaragdu. 4A okolo trónu stálo dvadsaťštyri trónov, a na trónoch som videl dvadsaťštyri starcov, sediacich, oblečených v bielych rúchach, a na svojich hlavách mali zlaté koruny. 5A z trónu vychádzali blesky a hromy a hlasy a pred trónom horelo sedem ohnivých lampád, ktoré sú siedmi duchovia Boží, 6a pred trónom bolo čosi jako sklené more, podobné kryštálu, a prostred trónu a vôkol trónu štyri živé bytosti, plné očí zpredu i zozadu. 7A prvá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podobná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvrtá živá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. 8A štyri živé bytosti, jedna každá z nich, maly po šiestich krídlach okolo, a zvnútra boli plné očí. A nemajú odpočinku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. 9A keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku, 10padnú dvadsiati štyria starci pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje koruny pred trónom hovoriac: 11Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené.

  keď toto je Trón, pred ktorý sa idete zjaviť. Takže je to absolútne veľmi dôležité, aby ste sa pripravili.

A ten proces, ktorý vás pripraví sa volá posvätenie.

Tak potom sa to stane veľmi dôležité vo vašej kresťanskej spáse. Nie je to tak?  Je to veľmi, veľmi dôležité vo vašej kresťanskej spáse, proces posvätenia. Hallelujah. A potrebujeme prejsť skrze toto. Posvätenie je veľmi dôležité, však?

Pred Trónom sú blesky a hromy, nemyslite si, že sa potrebujeme pripraviť? Vy sa musíte pripraviť pred tento Trón, naozaj. Ďalší dôvod pre prípravu znova je teraz kniha Izaiáš 6. Prečo je dôležité posvätenie? Začínam iba samotným prvým veršom. 1Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. ON hovorí, iba v prvom samotnom verši, tu je dôvod pre vás, aby ste sa dožadovali posvätenia.

Pretože PÁN hovorí vo verši 1, že PÁN je tak vysoko vyvýšený, tak vysoko hore, tak ďaleko od morálneho, zlého, skazeného a hriešneho rozkladu na Zemi. Pretože ON hovorí vo verši 1, že PÁN je tak vysoko vyvýšený, ON hovorí, že keď je tak veľmi vysoko vyvýšený, tak potom, požehnaní ľudia, áno, potom je to pravda, že ja potrebujem posvätenie. Potrebujem sa pripraviť dobre, pretože ON je vysoko vyvýšený, veľmi vysoko tam hore.   A keďze je tak vysoko vyvýšený, tak potom sa skutočne musím pripraviť veľmi dobre, aby som sa tam dostal.

A keď je tu proces, ktorý vás pripraví, aby ste sa tam dostali, tak tento proces sa volá posvätenie. Potom zaiste tento proces potrebujete.  Pretože ON hovorí, že je tak vysoko a vyvýšený. Čo to znamená? Že je vyčlenený. To, že je tak vysoko vyvýšený sa používa tu na to, aby nám zdôraznil a názorne ukázal, že ON je skutočne oddelený od morálneho a skazeného rozkladu tejto Zeme.  ON je oddelený od toho.

Ak oni tam túžia vstúpiť, potom sa musia zmeniť. Či sa vám to páči, alebo nie. Oni musia činiť činiť pokánie a podstúpiť posvätenie. Správne? Pretože ON hovorí, že ON je vysoko a vyvýšený, znamená, že ON je naozaj veľmi oddelený od morálneho rozpadu tejto Zeme a keďže ja tu žijem, tak sa skutočne potrebujem pripraviť!  

A tento proces sa volá ako? – posvätenie. Hallelujah! A ON hovorí, vo verši prvom je jeden dôvod, prečo vy potrebujete posvätenie. Prečo posvätenie je tak dôležité. Hallelujah. POSVÄTENIE je meno toho procesu. ON hovorí, že ON je úplne oddelený od Zeme. Takže z toho dôvodu, keď ON je oddelený od od tohto života tu, od tohoto skazeného, hriešného a špinavého tejto Zeme, mixujete vašu službu, Biskup zlyhal so ženou, dotýka sa žien, robí kdečo,  .. keď je skutočne oddelený od tohto chorého, čo sa deje na tejto Zemi, tak potom pre tých, ktorí túžia vstúpiť, tak potom sa istotne musíte pripraviť. A pripraviť dobre.       

 A ten proces, ktorý vás pripraví sa volá POSVÄTENIE.  POSVÄTENIE duše. Hallelujah! ON hovorí v samotnom prvom verši o fakte, že je vysoko vyvýšený. Vysoko a vyvýšený, znamená, že ON je totálne oddelený od Zeme.  Vy potrebujete posvätenie.

A zaujímalo vás niekedy, že vlečka JEHO rúcha stále naplňa Zem? Viete, že Zem je centrum uctievania. Centrum uctievania PÁNA. Je to Zem. ON stvoril Zem pre uctievanie. Centrum uctievania PÁNA je Zem. Zem je centrom uctievania BOHA JEHOVAH.

Hovoríte: ooh, iba Cirkev – ano, to ste vy.  ON stvoril všetko a každého, aby HO uctievali.  Takže keď počujete že podolok JEHO rúcha siaha dole na Zem, potom môžete povedať, že PÁN, ktorý je tak veľmi vysoko vyvýšený a oddelený od Zeme,  ale ON nikdy nemôže zastaviť JEHO spojenie so Zemou. Nikdy to nemôže odrezať. Pretože toho dňa, keby to odrezal, potom by sa nikto nezobudil. Bolo by 7 bilónov mŕtvych hnijúcich tiel na Zemi.

Dokonca aj vzduch, ktorý dýchate je BOH. Nie, nie, teraz necháme vzduch na pokoji, dokonca zobudiť vás, kto vás budí?  Je to PÁN, ktorý vás normálne zobudí. Tí, ktorí sa nezobudili, nie sú tu dnes. Oni sú pochovaní. 

Eeej! Separovaný! Vysoko vyvýšený, oddelený úplne od Zeme. ON hovorí, že stále je spojený so Zemou, pretože plodiny, ktoré jete potrebujú JEHO dážď. Koho dážď vaše plodiny pijú? PÁNOV dážď. A tiež listy potrebujú slnečnú žiaru, aby sa im dostalo chlorofyl, zelené rastlinné farbivo, aby budovalo klasy kukurice, rast banánov, kapusty.  

Takže chcete mi povedať, keď mi hovoríte, že iba chcete byť nezávislí v ateistickom združení v Keni. Neveríte v BOHA, pretože ste si našli vlastnú cestu. Dokonca aj ateisti sa potrebujú zobudiť každé ráno!  Aby mohli dýchať a BOŽÍ vzduch, mimochodom. Ale ON je vysoko vyvýšený, to znamená, že potrebujete posvätenie.

Môžem ísť ďalej? Verš druhý je ďalší dôvod, prečo potrebujete posvätenie.  Pozrite, čo tu hovorí v Izaiášovi 6:2 2Serafíni stáli nad ním. Každý mal šesť krídel; dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal.  ON hovorí, že kvôli tomuto samotnému druhému veršu, vy potrebujete posvätenie! Prečo? Pretože ON hovorí, že serafíni, ktorí sú anjeli SLÁVY, ANJELI, ktorí môžu zniesť OBLAK BOHA, PRÍTOMNOSŤ BOHA.  Hallelujah! Oni môžu zniesť prítomnosť BOHA. OBLAK BOHA, SVÄTÝ OBLAK BOHA, SVÄTOSŤ, neprístupnú svätosť BOHA.

Títo anjeli, ON hovorí, oni majú pokryté ich nohy, dovoľte mi niečo povedať o nohách. Ich nohy sú najmenej čisté, a najmenej dôležité časti zvierat. Nohy, chodidlá sú najmenej cenné časti. Tak je to s ľudskými bytosťami a so zvieratmi, dokonca aj s anjelmi tu. Oni si pokrývajú nohy, nehodné, aby neboli videné BOHOM. Predpokladajme, že sú nečisté časti, chodia,… v zmysle štandartu tohto Sveta.  Oni si pokrývajú nohy, ani nechcú pozerať na ich nohy. Najmenej dôležitá časť. Nečistá. Ja hovorím o Slávnych Anjelov BOHA. Najvyšších Anjelov Neba.  

Oni si pokrývajú ich nohy. Povedal som, že číslo dva je samotný dôvod, prečo potrebujete posvätenie.  Oni si pokrývajú ich nohy, aby PÁN nemohol vidieť ich nohy. Oni si zakrývajú nohy. Pokrývajú si ich tváre, slávne tváre. Keď čítate skutky Apoštolov 6:12 – 15 12A tak vzbúrili ľud i starších i zákonníkov a prijdúc na neho schvatli ho a zaviedli pred vysokú radu 13a postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. 14Lebo sme ho počuli hovoriť, že ten Nazarejský Ježiš zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám podal Mojžiš. 15A všetci, ktorí sedeli vo vysokej rade, upreli na neho oči a videli jeho tvár ako čo by tvár anjela.      

Jeho tvár sa stala ako tvár anjela. Znam,ená, že PÁN vložil JEHO SLÁVU zaodel jeho tvár. Iba anjeli majú slávne nohy, slávne tváre, atď,… takže jeho tvár bola ako tvár anjela. Ale ON hovorí, že dokonca aj tieto slávne tváre si oni pokrývajú! To znamená, že nie sú hodní. Pozrite sa, oni vyjadrujú nehodnosť pred neprístupnou SLÁVOU BOHA! Neprístupnou Slávou.

Takže keď pricháadza k tomu sa postaviť pred neprístupnú Slávu BOHA, neprístupnú svätosť, neprístupnú Slávu BOHA, potom Slávni anjeli so slávnymi nohami, so slávnymi tvárami, ktoré si pokrývajú. O koľko viacej vy sa potrebujete pripraviť, aby ste predstavili sami seba pred takýmto BOHOM, vy a ja, smrteľní ľudia, hriešní.

O koľko viace potom vy potrebujete posvätenie. Hallelujah! Slávni anjeli BOHA! Oni si pokrývajú ich slávne nohy. Oni si pokrývajú ich Slávne tváre. Ako ilustrácia pokory pred BOŽÍM TRÓNOM, hovoriac: ja sa nemôžem priblížiť ku TRÓNU. Ja nemôžem vidieť SLÁVU s mojimi očami.  O koľko viacej vy?  Nemyslíte si, že potrebujete správnu prípravu? Správnu, poriadnu, náležitú.

Nemyslíte si, že potrebujete prejsť tým procesom, ktorý pripravuje a volá sa posvätenie? Nepochybne, po tom, čo sme teraz čítali, je to absolútne platná pravda. Tento proces je teraz nutný. Posvätenie. Predstavenie pre posvätenie. Prečo Cirkev potrebuje posvätenie? Prečo je to centrálne v kresťanskom živote, pre základ spásy? Bez ktorého nie je spása.

V tejto záležitosti, keď prichádza k tomu, keď sa chcete predstaviť pred BOŽÍM TRÓNOM, v spôsobe priblíženia sa Anjelov, tak ja sa musím potom poriadne pripraviť. Hallelujah! Ináč nevstúpim. Vidíte to teraz? Dôležitosť posvätenia. Wooow! Aké mocné!

Vo verši treťom vidíme ďalší samostatny, vlastný dôvod. Izaiáš 6: 3 A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá Zem je plná jeho slávy.

Iba spôsob, aký je ON svätý, trikrát SVÄTÝ, ktoré je oznamované pred TRÓNOM vám hovorí, že dokonca aj ja potrebujem toto posvätenie 3x!  Hallelujah! Ja potrebujem toto posvätenie 3x! Aby som sa mohol zjaviť pred 3x svätou svätosťou BOHA. Ja potrebujem 3x posvätenie!, aby som bol schopný sa postaviť pred trikrát svätou svätosťou BOHA. Toto je ďalší dôvod posvätenia. žili ste život bez toho aby ste vedeli, že je tu proces a ja chcem ísť skrze proces, samotná svätosť BOHA volá po poriadnom posvätení. Prináša cenu posväteniu.  Podčiarkuje závažnosť posvätenia.

SVÄTOSŤ BOHA – 3X SVÄTÝ, viete si predstaviť, 3x – SVÄTÝ, SVÄTÝ, SVÄTÝ. Mimo týchto racionálnych uvažovaní, iba racionálnych a logických, keď táto svätosť je trikrát svätá, tak potom si mylsím, že ja sa nutne potrebujem pripraviť poriadne. Keď je tu nutné posvätenie, potom ja chcem byť posvätený tri krát. Nechcem premrhať žiadnu šancu, správne? Tento samotný tretí verš.

Teraz verš štvrtý. Pozrite, čo ON hovorí: Izaiáš 6:4 A pohly sa základy prahov od hlasu volajúceho, a dom sa naplnil dymom. Viete si to predstaviť? Dokonca stáť v tomto zemetrasení v Nebi. Nemyslíte si, že sa potrebujeme riadne pripraviť?

A potom hovorí vo verši 5, 5Vtedy som povedal: Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov; beda mne, lebo moje oči videli Kráľa Hospodina Zástupov! BOHA VŠEMOHÚCEHO, NAJVYŠŠIEHO BOHA. Aaaj, iba na tomto samotnom základe, že vaše oči idú uzrieť HOSPODINA ZÁSTUPOV, tvárou v tvár, nemyslite si, že potrebujete posvätenie? Vy potrebujete posvätenie. Každý potrebuje. ON hovorí, že iba stáť tam a pozerať na SVÄTÚ PRÍTOMNOSŤ BOHA, Prorok PÁNA Izaiáš povedal: ja zahyniem,…  nemyslite si, že sa potrebujete pripraviť?

A čo prichádza ďalej, je v skutočnosti napodobnenie procesu. Čo je pôvod tohto rozhovoru, začiatok tohto všetkého. Čo prichádza ďalej. Vy potrebujete posvätenie. Potrebujete sa pripraviť. Ó áno, vy potrebujete. Ak toto je tak závažné. Keď toto je tak závažné, zjaviť sa pred BOHOM, tak potom každý sa potrebujete pripraviť veľmi dobre.

 Nechcete premárniť šancu a ísť do pekla. Nie, to nechcete! ON hovorí vo verši 5 a ide veľmi mocne do verša 11  5Vtedy som povedal: Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov; beda mne, lebo moje oči videly Kráľa Hospodina Zástupov! 6Tu priletel ku mne jeden zo serafínov majúc v ruke žeravý uhoľ, ktorý vzal kliešťami s oltára. 7A dotknul sa mojich úst a riekol: Hľa, tento uhoľ sa dotknul tvojich rtov, a tak odišla tvoja neprávosť, a tvoj hriech je prikrytý. 8Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem, a kto nám pojde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli ma. 9A riekol: Iď a povieš tomuto ľudu: Počuť počujte, ale neporozumejte, i hľadieť hľaďte, ale nepoznajte! 10Učiň to, aby stučnelo srdce tohoto ľudu, a jeho uši aby oťaželi, a jeho oči zaslep, aby nejako nevidel svojimi očima a svojimi ušima nepočul, a jeho srdce by porozumelo, a obrátiac sa bol by uzdravený! 11A keď som povedal: Až dokedy, Pane? odpovedal: Až dokiaľ nespustnú mestá natoľko, že nebude obyvateľa, a domy, že nebude v nich človeka, a dokiaľ zem celkom nespustne.  

Každý verš tu je dôvod pre vás, aby ste boli posvätení, aby ste mali posvätené vaše duše pre vašu spásu, správne?  Každý jeden z nich. ON hovorí vo verši 6 Tu priletel ku mne jeden zo serafínov majúc v ruke žeravý uhoľ, ktorý vzal kliešťami s oltára. 7A dotkol sa mojich úst a riekol: Hľa, tento uhoľ sa dotkol tvojich rtov, a tak odišla tvoja neprávosť, a tvoj hriech je prikrytý.

Serafíni išli ku Oltáru pred TRÓNOM  oni zobrali živý uhoľ, žeravý uhoľ a prišli, pozerali sa po niekom, dotkli sa vašich úst so živým žeravým uhlom. Hovoríte si ” hapana”, hapana” … Takže potrebujete posvätenie, prečo? Pretože tento proces je proces posvätenia, o ktorom hovoríme. Tento proces sa skutočne volá posvätenie.

Proces zobratia žeravého uhla ku niekomu, kto je zničený, zruinovaný. Prorok Izaiáš povedal: beda mne, ja som skončil, ja zahyniem,… “mŕtve mäso”. Dôvod, prečo moje telo je mŕtve mäso, pretože som sa pozrel na PÁNA s mojimi smrteľnými špinavými očami, hriešnými očami, ktoré videli skazenosť, a moje pery sú špinavé, čo vychádza zo srdca. Takže to hovorí o tom, prečo moje srdce nie je čisté.  

A ON hovorí, že keď uvidel serfaínov, oni volajú: SVÄTÍ! SVÄTÍ! SVÄTÍ! Oni kážu evanjelium SVÄTOSTI. Oni kážu doktrínu Pokánia, pretože oni prichádzajú so žeravým uhľom, aby pokryli hriechy. Aby pokryli hriechy z tohto hriešneho Izaiáša. V skutočnsti tento oheň vyčistil srdce Izaiáša. A Izaiáš povedal: ja zhyniem, skončil som, ja potrebujem posvätenie, prečo?

Pretože z bohatosti srdca, z bohatosti srdca Serafínov, oni plačú a kážu o SVÄTOSTI BOHA.  Oni to oslavujú a spievajú o tom. A kážu o tom. A čo ja, ktorý niesom svätý? Izaiáš hovorí, ja som človek nečistých rtov, to znamená, že moje srdce, moje srdce je nečisté. Čo teraz hovorím je odraz ich hojnosti srdca. Ak títo serafíni môžu vidieť svätosť, potom ja potrebujem pokryť hriech. To je dôvod, prečo potrebuje zobrať horúci uhoľ, živý uhoľ, aby sa dotkol pier.

Potom vidíme, že sa udejú veci.  Teraz počuje Izaiáš BOHA vo vnútri ako hovorí: ten, ktorí hovoril, že je v ruinách a mrtve telo, on skončil, teraz počuje BOHA z vnútorného súdu BOHA ako hovorí: eeej, teraz ON môže počuť HLAS PÁNA, že? A potom ďalšiu vec, ktorú vidíte, on hovorí odpoveď BOHU. Áno, tu som môj PANE, pošli ma teraz!  EEi! On je teraz ochotný k tomu, aby bol poslaný!

To znamená: ako môžete kázať evanjelium JEŽIŠA, evanjelium posvätenia, evanjelium pokrytia hriechov, pokiaľ ste ešte nezakúsili oheň pokrytia, oheň posvätenia?!! Iba tí, ktorí zakúsili skúsenosř pokrytia, zakúsili oheň očistenia, ktorí zakúsili moc doktrín pokánia a svätosti, iba oni teraz môžu niesť toto evanjelium. To je to, čo ON TU HOVORÍ. 

Pretože ON hovorí: PANE, tu som, pošli ma! Pošli ma teraz! Teraz, keď zakúsil očistenie, teraz môže kázať evenjelium očistenia hriechov. Nikdy nemôžete kázať evanjelium pokrytia hriechov, evanjelium Pokánia a Svätosti, pokiaľ vy ste to tiež nezakúsili. A to vás transformovalo, Takže vy hovoríte o tom, čo vy poznáte.

Izaiáš je mŕtve telo, on hovorí: ja zhyniem. Ja som skončil, ja som v ruinách. Dnes som skončil. Ja som mrtvý. Pretože som stál pred HOSPODINOM ZÁSTUPOV. Pred samotným Kráľom. Najvyšším BOHOM, SAMOTNÝM PÁNOM VŠEMOHÚCIM. SAMOTNÝM JEHOVAH YAHWEH. A pritom s mojimi špinavými očami som videl KRÁĽA. Ja som teraz skončil.

Toto samotné by vám malo napovedať: pre mňa, ja sa musím pripraviť poriadne. Ja musím! Ak nie, budem mŕtve telo, skončím. Je to neprístupná SLÁVA BOHA! Čo nie je možné sa k nej priblížiť. A potom, ďalší dôvod je spôsob, ako Serafíni lietajú. Pozrite sa na stav Izaiáša.

Viete, kto je Izaiáš? Izaiáš je mocný PROROK BOHA, správne?  On je PROROK PÁNA. Takže on nie je bežný človek, správne? BOH s ním hovorí. Ale keď sa pozriete na stav nehodnosti, ktorá sa u neho diala, spôsob, akým hynul,  keď iba videl TRÓN, on končil.

Keď sa pozriete na to, tak si poviete: pre mňa, ja sa musím náležite poriadne pripraviť. Keď Izaiáš takto môže plakať,…  ale keď sa pozriete na proces, cez ktorý previedli Serafíni Izaiáša, aby ho očistili, inými slovami povedané, aby ho posvätili. Potom tomu porozumiete a poviete si: moment, ja som nositeľ toho evanjelia, ale je nebudem môcť niesť toto evanjelium, iba vtedy, keď budem očistený! Takže ja môžem kázať ľuďom iba to, čo ja viem.

ON hovorí, že IBA VTEDY, KEDY PREJDETE SKRZE TOTO OČISTENIE, POSVÄTENIE BOHA, CEZ OČISTENIE, CEZ DOKTRÍNU POSVÄTENIA, JE V SKUTOČNOSTI ODDELENIE SA OD HRIECHOV POKÁNÍM, POKÁNIE! To znamená, že toto nemôžete kázať, ale iba vtedy, ak ste prešli cez tento proces.

Ináč ste ateista kažúc ľuďom, ktorí sú skutočne hladní po BOHU. Oni chcú byť znovuzrodení. Ale ateisti chodia okolo nich a kážu im. Oni ešte nezakúsili ohnivý žeravý uhoľ. Oni ( Serafíni ) zobrali žeravý uhoľ a dotkli sa ho a od toho momentu čo sa stalo: Izaiáš teraz počuje HLAS OD TRÓNU. Teraz môže počuť HLAS BOHA. A ja som hovoril o posvätení uší, aby ste mohli počuť trúby.

A potom ďalšia vec, Izaiáš hovorí naspäť PÁNOVI, on je potom schopný stáť pred TRÓNOM. On je schopný, vidíte to? Hallelujah! A on hovorí, že prinesenie žeravého uhla a dotknutie sa jeho pier,.. vy nepočujete žeby Biblia hovorila, že toto žeravé uhlie popálilo pery, NIE! – Nepopálilo pery Izaiáša.

Dotyk pier Izaiáša je dostatočné na to, aby pokrylo jeho srdce, aby pokrylo jeho život, aby pokrylo nádobu. Takže teraz sa stal nositeľom. ON hovorí o dotyku pier, toto je základ. Toto je princíp, základné právo pokrytia posvätením. To je toto základné právo. Izaiáš prešiel skrze tento proces posvätenia, kvôli stavu v ktorom bol. A toto je PROROK BOHA!

O koľko viacej Cirkev potrebuje posvätenie?  Tento druh doktrín, on prijal doktrínu pokánia a očistenie hriechu. Ako môžete kázať doktrínu ospravedlnenia hriechu a odvrátenie sa od nich,.. iba ak ON vás pokryl! Ste tým prešli, zakúsili ste to a okúsili ste, že PÁN JE DOBRÝ!

Ako to môžete kázať? To nieje možné! To je dôvod, prečo tí, ktorí padli do sexuálneho hriechu, oni neboli znovuzrodení. Oni neboli znovuzrodení! Oni neboli. Oni neboli, pretože keď prejdete skrze toto očistenie… oooj! Izaiáš teraz hovorí k BOHU! On počuje a hovorí k BOHU! PANE, prosím, tu som, pošli ma, .. vidíte nadšenie, zápal. Nadšenie a trasie sa, uteká, aby im povedal ľudom o úžasnom evanjeliu očistenia.

Tento úžasný TRÓN BOHA, kde predpokladáme, že tam pôjdeme a predstavíme sa tam, zjavíme sa. Hallelujah!  

 

Off 

28.10.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top