Home
 

PÁN BOH VŠEMOHÚCI NATIAHOL JEHO PRAVÚ RUKU Z NEBA A DOTKOL SA JEHO DVOCH MEGA PROROKOV, 22. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 22. Októbra 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH YAHWEH hovoril so mnou minulej noci veľmi ohromným spôsobom: ja viem, že tento rozhovor prichádza v takom čase, kedy prebieha vývoj udalosti v Izraeli. Vidíme, že Izrael, Benjamin Netanyahu odovzdáva poverenie, nakoľko nie je schopný sformovať vládu a my vieme veľmi dobre, že proroctvo zo dňa 2. apríla 2004, toto orientačné proroctvo PRÍCHODU MESIÁŠA s množstvom rôznych aspektov vo vnútri tohto proroctva, rôzne dimenzie, ktoré proroctvo sa točilo okolo udalostí v Izraeli, Jeruzaleme … keď ku mne prišiel HOSPODIN, keď som prišiel z Jeruzalema, späť ku Trónu BOHA. 

Tak, to je veľmi dôležitý čas požehnaní ľudia, v Cirkvi, pretože PÁN JEHOVAH hovoril & proroctvo sa valí von. A toto je čas, vhodný čas pre každého kresťana, ktorý sa skutočne stará o svoju večnosť, aby dosiahol podstatné zisky pri presadzovaní spravodlivosti, žiť vo svätosti, svätejšom životnom štýle, svätejšom živote. A tiež do cirkvi, ktorá má slabé duše, pretože teraz je príležitosť, je tu návšteva, prebudenie pokračuje. Pomazanie PÁNA pri prebudení je absolútne astronomické, veľmi ohromujúce a šokujúce. 

Ale včera v noci so mnou hovoril HOSPODIN JEHOVAH po EXPLÓZII Slova, ktoré sa tu dialo. Potom, keď som zaspal, HOSPODIN VŠEMOHÚCI celou cestou z Neba, BOH OTEC, natiahol ruku, celou cestou z Neba, pravú ruku, veľmi slávnu ruku a priviedol JEHO ruku a dotkol sa ma. Pravá ruka BOHA sa dotýkala MEGA PROROKOV HOSPODINOVÝCH.  

Je to veľmi, veľmi šokujúci čas. Znova, BOH OTEC včera prišiel a dotkol sa PROROKOV, ktorých vidíte v knihe Malachiáša a potom som sa zobudil.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Prosím, buďte svätí a buďte spravodliví. Buďte svätí a buďte spravodliví.

Todah Shalom, todah raba.

Off 

23.10.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top