Home
 

KRITICKÁ SPRÁVA O TÝCH KRESŤANOV, KTORÍ ZMEŠKAJÚ PRÍCHOD PÁNA, VYTRHNUTIE CIRKVI, 1. časť, POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 24. SEPTEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo zo dňa 24. Septembra 2019, 1 časť 
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, chcel by som sa s vami zdielať s rozhovorom, ktorý má PÁN ku Cirkvi, vzťahujúc sa ku Slávnemu PRÍCHODU MESIÁŠA, a vieme veľmi dobre požehnaní ľudia, že PÁN hovoril, ON oznámil rozhovor, otvoril veľmi seriózny rozhovor o Slávnom príchode MESIÁŠA, aby prebudil a urýchlil srdcia ľudí, pretože čas je ustanovený a MESIÁŠ PRICHÁDZA.

A príchod MESIÁŠA bude realitou pre túto generáciu. Je to obrovské požehnanie pre túto generáciu.  V rozhoroch, ktoré sme mali, chcem sa zamerať na dva.

Jeden z nich, keď ma PÁN zobral na miesto kde je míting a na tomto prebudeneckom stretnutí ma PÁN zobral tam, kde som slúžil, ja vidím, že druhý PROROK tam tiež chodí a tiež vidím ľudí, takže môžem povedať, kde presne je ten míting a v ktorej krajine. A potom som povedal usporiadateľovi, – keď pôjdete an webovú stránku, kde sme umiestnili to proroctvo ohľadom Slávneho príchodu MESIÁŠA, budete počuť, že v jednom bode na tom mítingu som povedal usporiadateľovi, aby sa posadil, zobral si zošit a počúval, ja som povedal usporiadateľovi, aby tiež počúval, sadol si a počúval namiesto toho, aby stál a slúžil ľuďom a viedol ich na miesto, kde si majú sadnúť. Povedal som usporiadateľovi, aby sa tiež posadil a počúval SPRÁVU A INŠTRUKCIE PÁNA. A okamžite keď si usporiadateľ sadol, došlo k vytrhnutiu Cirkvi. 

 A vidím, ako ľudia odchádzajú, v tomto čase, pri tejto konkretnej priležitosti, PÁN zapríčinil, že som ostal tu na Zemi a ja vidím, ako oni odchádzajú zo Zeme. Odchádzajú zo Zeme a idú hore k oblohe a došlo k vytrhnutiu.

A tieto rozhovory o vytrhnutí Cirkvi, o zhromaždení svätých, o príchode MESIÁŠA, Slávnom príchode MESIÁŠA pre JEHO nevestu, tieto rozhovory boli neustále, bez zastavenia, vytrvalé, od kedy PÁN vyslal JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV na túto cestu pripraviť cestu pre Slávny príchod KRÁĽA, MESIÁŠA. Takže oni odišli, ale videl som, že nejakí ľudia ostali. Nejakí Biskupi, tiež nejakí Pastori tu a tam, a nejakí ľudia ostali.

Takže toto sa stáva hlavným zdrojom obáv, keď ma PÁN priviedol a ukázal mi toto proroctvo, ako sa to stane. A v inom rozhovore, v druhom rozhovore vzťahujúc sa znova na vytrhnutie Cirkvi, zhromaždení Svätých, na Slávnu Cirkev.

Vytrhnutie Cirkvi sa stalo a je to ohromujúce, pretože absolútna temnota pokryla zem, totálne pokryla Zem a my vieme veľmi dobre požehnaní ľudia, že Cirkev, v Matúšovi 5: 15-16 hovorí, že vy svetlom Sveta.

Takže ja som porozumel veľmi dobre, keď som sa zobudil z toho ohromného sna, že potom, keď nastane vytrhnutie Cirkvi, že Zem sa ponorí do absolútnej temnoty, temnota pokryje Zem. A pripravoval som sa, že opustím Zem, ja som sa pripravoval, že opustím krajinu teraz pre veľkú misiu, na druhú časť tejto misie, teraz som videl, ako DVAJA PROROCI odchádzali, potom v tom čase som bol šokovaný, že ma nejakí ľudia nasledovali. Nejakí Biskupi ma nasledovali a povedali mi: “Môj Pane, môj Pane je tak temno ” a potkýnali sa nohami o kamene, potkýnali sa hovorili: je taká temnota”.

A keď som odchádzal, potovedal som, že ja teraz musím ísť, musím teraz odísť. “Môj Pane, je taká tma, my nevidíme”. Ja som videl, že najakí Biskupi ostali a tiež nejakí ľudia ostali a tiež plakali ku  mne, že je taká tma.  Ale medzi ľudmi, ktorých som videl, že ostali, videl som troch Biskupov, ktorí behali ku mne, ale medzi ľuďmi, ktorých som videl, znova, medzi všetkými tými, ktorí ostali, boli tí, ktorí boli vydierači, tí, ktorí očierňovali, očierňovali ma a v skutočnosti ich poznám.

Ľudia, ktorí očierňovali Zbor týchto DVOCH PROROKOV, a ja ich poznám. Takže ja som ich videl, že oni zostali. Oni utekali ku mne a hovorili mi: “prosím, pomôž nám, pretože je tu taká tma.”

A teraz tretí rozhovor, keď mi PÁN ukázal, ako MESIÁŠ prichádza a Sláva PÁNA pokryla celý horizont Zeme. Ja som sa s tým zdieľal všade, v Lime, v Peru, zdieľal som sa s vami a všade. Keď spôsobil, aby som padol na zem, kotúľal som sa po Zemi, škrípal som miójimi zubami a srdcervúco som plakal, aby som bol schopný symbolizovať, napodobniť nejakých kresťanov, ktorí ostali, ktorí neboli zobratí vo vytrhnutí Cirkvi a obrovská agónia bude pohlcovať ich srdce, pohlcovať ich život. Keď oni ostanú a druhí budú preč.

Takže dnes ja chcem hovoriť o tých, ktorí zmeškajú vytrhnutie.

Pretože najdôležitejšia lekcia z týchto troch rozhovorov, s ktorými som sa zdieľal dnes a v Centrálnom parku bude najväčšia historická konferencia, ktorú títo DVAJA PROROCI PÁNA budú viesť, od kedy ich PÁN poslal.

Prečo? Pretože na tomto mieste mi tiež bude dovolené sa zdieľať s týmto citlivým proroctvom, s proroctvom o Slávnom príchode MESIÁŠA, keď ma PÁN zobral a JA som stál pred TRÓNOM BOHA. Pred TRÓNOM YAHWEH V Nebi. A na tom mieste mi ON dal inštrukcie a Proroctvo, ktoré v podstate sumarizuje celú misiu až po PRÍCHOD MESIÁŠA.

A v tom proroctve Ján Krstiteľ prišiel od TRÓNU a prišiel hovoriť so mnou a rozpustil sa vo mne. A teraz vidíte, že oni slúžia DVAJA. Ohromné, ohromné! Pred TRÓNOM prišiel Ján Krstiteľ a hovoril so mnou, potom kráčal ku mne a potom sa stal súčasťou tejto misie. Kráčal smerom ku mne a potom sa vyparil vo mne.

A teraz vidíte, že slúžia DVAJA PROROCI, je to ohromné, ohromné! A potom, v tom čase mi PÁN ukázal a povedal: ” poď, ukážem ti, čo sa bude diať”. A ON ma zobral do Izraela. A vidím tam zmeny vedenia. A vidíte práve teraz, že tie zmeny vedenia sú naplnené. A samozrejme, Benjamin netanyhu 1 a Benjamin Netanyhu 2, dal som toto proroctvo, 2. apríla 2004. A potom prišiel Benjamin Netanyahu do pravicovej vlády.

Potom zrazu náhle sa objavil na scéne. A ľudia začínali rozumieť, že toto proroctvo v časovej línii BOHA sa už naplnilo. A teraz vidíte zmeny vedenia sa konajú v Jeruzaleme, pamätajte sa, že PÁN ma zobral naspäť do SÁLY TRÓNU a stál som pred JEHO TRÓNOM. Potom otvoril moje oči a videl som BARÁNKA sedieť na JEHO TRÓNE.

A potom, moje rúcho je transfigurované, Slávne a potom Baránok, Slávny Baránok prišiel ku mne. Po zmenách vedenia sem a tam v Izraeli, v Jeruzaleme. A potom Baránok Boží, Slávny Baránok, veľmi veliký, veľmi Slávny, super Slávny. Všetko sa stalo viac slávne, ja som sa stal viac slávnym, ON prišiel ku mne, prišiel ku mojim nohám. A keď prišiel ku mojim nohám pozrel do mojich očí, ( takto.. ) a potom som bol zobratý naspäť na zem.  

Takže v Centrálnom Parku sa budem zdieľať s týmto rozhovorom. Ja sa budem zdielať s týmto citlivým proroctvom, pretože viete, že každé proroctvo vzťahujúce sa na príchod MESIÁŠA, každé Biblické proroctvo sa točí a tiahne ku Izraelu. Každý by to mal vedieť.

Veci sa pohybujú, je tu prorocké zrýchlovanie, pohybujúc sa viac rýchlejšie. Takže Centrálny Park bude veľmi, veľmi historický. Pretože toto tam bude zdieľané. A tiež som sa zdieľal, že deň Melchisedeka je známy ako DEŇ SVETLA.

Tento rozhovor: ” JA PRICHÁDZAM! hovorí PÁN”.

To bude veľmi kľučové a historické v Centrálnom parku, tento, ktorý prichádza ( 13. októbra 2019, pozn. ) A nedávny rozhovor, kedy osoba DUCHA SVÄTÉHO stála, stála pred týmito DVOMA PROROKMI, a povedal, že skoro Cirkev ide tam hore a pozrel sa hore a poukázal na Nebo. Takže Centrálny Park bude veľmi historický.

Ale dnes sa jednoducho chcem pozrieť na správu, ktorú PÁN odovzdal dnes. Že nejakí ľudia ostanú. ON to hovorí predtým, než sa vytrhnutie stane. To znamená, že je tu zámer, je tu subjekt tohto rozhovoru, aby vás zobudil, aby nikto neostal.  Aby každému bola daná šanca porozumieť, že nejakí ľudia tu ostanú, ak sa budú zahrávať.

Ak sa budú zahrávať s milosťou, spásou KRISTA. Oni ostanú. A zámer je ich varovať, aby neostali. Takže sa chcem pozrieť dnes na tých, ktorí tu ostanú. Na tých, ktorí zmeškajú vytrhnutie Cirkvi. Na kresťanov, ktorí zmeškajú vytrhnutie. Oni sú tu dnes, sú dnes v Cirkvách, uctievajú PÁNA, inými slovami povedané, sú tu dve zhromaždenia v tejto hodine. Tí, ktorí budú zobratí a tí, ktorí tu ostanú. Ja som už videl tých, ktorí tu ostanú.

Ale aké obrovské privilégium je ich prebudiť! A povedať im: ” prosím buďte opatrní, prezieraví teraz, ináč ostanete, inakšie tu ostanete.”

To je dôvod, prečo sa chcem zamerať na kresťanov, ktorí zmeškajú vytrhnutie Cirkvi. Myslím, že je to najdôležitejšia správa tejto hodiny. JEŽIŠ kázal tak veľa o pekle! Nikto nekázal tak veľa o pekla ako kázal JEŽIŠ! SÁM PÁN JEŽIŠ KÁZAL TAK VEĽA O PEKLE! Ako varovanie, aby ľudia neišli do pekla! Aby neišli ľudia do pekla a preto chcem hovoriť o tých ľuďoch, ktorí tu ostanú. Aby tu ľudia neostali

Off 

6.10.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top