Home
 

PROROCTVO O OBROVSKOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM K CIRKVI KRISTOVEJ V NÁRODOCH, PROROCTVO ZO DŇA 4. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 4. Októbra 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril ku mne dnes poobede veľmi mocným spôsobom, dnes poobede PÁN hovoril ku mne veľmi, veľmi ohromným spôsobom a PÁN ma zobral rovno priamo do Neba, zobral ma do sály JEHO TRÓNU V NEBI a za trónom som videl RUKU PÁNA BOHA, OTCA, ako zobrali listy zo stromu života a umiestnil ich do mojich rúk, listy zo stromu života umiestnil do mojich rúk a potom PÁN povedal HLASOM:  tieto sú pre uzdravenie národov a potom som našiel sám seba dole na Zemi.

S tými listami, ktoré kvitli, ohromne kvitli všade. Takže prichádza veľkolepé, mega obrovské pomazanie, ktoré bude uvoľnené po celom tomto národe a po Cirkvách, tých ľudí, ktorí sa toho zúčastnia. Ja vidím obrovské uzdravovania, ktoré sa udejú v tomto národe, slepí budú vidieť, chromí, chromé deti, hluchí, nemí ľudia, paralytici, nádory, rakoviny, poranenia, chrbtice, poranené kolená, zlomené kosti, vidím srdcové stavy, kde srdce je veľmi slabé,

PÁN uzdraví množstvo chorôb, po tomto národe a v Cirkvi Kristovej globálne – ktorí budú naladení. Takže som videl PÁNA, ako zobral listy zo stromu života v sále trónu BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI a umiestnil ich do mojich rúk.

Znova, dnes poobede ma zobral PÁN JEHOVAH do Neba, na miesto, kde chcete ísť, kde všetci z vás sa pripravujete ísť a ruka BOHA OTCA zobrala listy zo stromu života a umiestnil ich do mojich rúk a kvitli veľmi ohromne. Prekvitali veľmi ohromným spôsobom. A kvitli veľmi rýchlo. Veľmi, veľmi mocným spôsobom!

A potom ON povedal: tieto sú pre uzdravenia národov. A potom ON mi povedal, aby som išiel a pripravil cestu pre

SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Takže odvráťte sa od hriechov požehnaní ľudia!, buďte spravodliví! buďte svätí! … odvráťte sa od všetkého, čo by vás zastavilo vstúpiť, urobte duchovnú previerku vášho života, Cirkev globálne v USA, Latinskej Amerike, Centrálnej Amerike, Európe, Austrálii, po Afrike, Ázii, … všade.

Pretože

MESIÁŠ PRICHÁDZA A JA SOM VIDEL PRÍCHOD MESIÁŠA.

Nech Vás PÁN žehná, todah rabah

 

Poznámka:

Cirkev pokánia a Svätosti na Slovensku oznámi presný dátum tohto veľkolepého uzdravujúceho pomazania PÁNA, ako aj miesto stretnutia na Slovensku na www.repentslovakia.com

Pripravte vašich chorých rodinných príslušníkov, susedov, známych, trpiacich, a prineste ich na túto uzdravujúcu službu PÁNA. PÁN prichádza liečiť zadarmo JEHO ĽUD. 

STE SRDEČNE VÍTANÍ! 

Kontakt: 0948 288 495 

nove - vstu volny

 

Off 

5.10.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top