Home
 

BOH DUCH SVÄTÝ PRICHÁDZA DOLE NA MÍTING A OSVETĽUJE TEMENO JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAP., 2. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 2. Októbra 2019, 2. PROROCTVO
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou minulej noci a chcem sa s vami zdieľať s rozhovorom, ktorý mal PÁN so mnou minulej noci a potom ďalší rozhovor, keď mi PÁN umožní, vzťahujúci sa na Izrael.

Ale túto minulú noc mi PÁN ukázal JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, ako slúžili na mítingu, slúžili niekde na mítingu a potom BOH DUCH SVÄTÝ zostúpil dole z Neba v telesnej forme, vo forme veľmi slávnej, super slávnej bielej holubice, ktorá zostúpila vertikálne dole, mávala krídlami, mávala, až pokiaľ sa usadila na temene hlavy toho, ktorý to teraz s vami hovorí.

Túto minulú noc som videl BOHA DUCHA SVÄTÉHO zostupovať z Neba v telesnej forme ako holubica, biela, super slávna obrovská holubica, ktorá prišla a usadila sa na mojej hlave. Takže túto minulú noc, sám PÁN, BOH, HLAVA BOŽSTVA zostúpil na moju hlavu, v tomto rozhovore, ktorý má PÁN s Cirkvou, s týmto neustálym, neprestajným a pokračujúcim rozhovorom, ktorý má PÁN k Cirkvi, vzťahujúci sa k Slávnemu PRÍCHODU MESIÁŠA.

A z toho dôvodu, v tomto rozhovore minulej noci ON hovorí o neskoršom pomazaní, neskoršej návšteve a neskoršej Sláve PÁNA. Znova, túto minulú noc, BOH DUCH SVÄTÝ, ON zostúpil z Neba v telesnej forme a PÁN ma umiestnil, ON ma zodvihol hore ponad Zem, takže som HO mohol vidieť, ako prichádza dole k JEHO DVOM PROROKOM.

A potom ON zostúpil vertikálne, kýval krídlami, kýval JEHO krídlami ako prichádzal dole, SUPER SLÁVNY. Všetko sa stalo super slávne ako zostúpil, a potom keď zostúpil, ja som zistil, že ON zosadol na moju hlavu. Ja som bol dole, keď ON zostúpil na moju hlavu, zostúpil na hlavu DVOCH PROROKOV PÁNA. 

Takže toto je druh rozhovoru, ktorý PÁN má ku Cirkvi. Ja vidím míting, kde BOH DUCH SVÄTÝ zostupuje na JEHO DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV. ON prichádza ku mne, zosadol na moju hlavu, zažiaril nad hlavami, ako to urobil pri MEIÁŠOVI pri rieke Jordán.  Takže toto je úroveň rozhovoru, ktoré Nebo teraz vysiela k Cirkvi KRISTOVEJ, aby zaujal pozornosť srdcí a duše človeka,

že 1. – Biblická neskoršia sláva, ktorá bola Biblicky zasľúbená v Hagai 2: 6-9, tiež je zasľúbená v Jánovi 2. kapitole, keď PÁN premenil víno na lepšie, neskoršie lepšie, Joel 2: 22-23, – toto všetko bolo zasľúbenie neskoršieho pomazania v Biblii a PÁN teraz robí čokoľvek, aby zasiahol srdcia a duše ľudí, aby mohli vstúpiť do večného Slávneho Kráľovstva BOHA.  

Toto by malo zvoniť, vytrubovať pre každého teraz, aby sa navrátili ku svätosti, prijali JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA, aby sa navrátili ku svätosti, aký je to skvelý spôsob, ako požiadať o pozornosť duší a srdcí ľudí.  

A po 2. – toto je veľmi jasná a bez pochybností, dôrazná výzva že MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Túto minulú noc BOH DUCH SVÄTÝ, ON SÁM, v telesnej forme, poslaný BOHOM OTCOM prichádzal dole, mával krídlami, SLÁVNY, VŠETKO BOLO SUPER SLÁVNE, ako prichádzal dole a potom zostúpil na hlavu. PÁN ma zodvihol ponad Zem, videl som HO zostupovať, usadil sa na mojej hlave, ukončil JEHO MISIU, to znamená, že musíme pripraviť cestu požehnaní ľudia,  MESIÁŠ, KRÁĽ, JEŽIŠ KRISTUS Z NAZARETA, MÔJ PÁN A MÔJ SPASITEĽ, ON PRICHÁDZA.

A ďalší rozhovor vzťahujúci sa na Izrael, ON použije týchto JEHO DVOCH PROROKOV, aby bol Izrael v bezpečí. Budem s vami hovoriť o tejto časti keď mi to PÁN dovolí. 

Ale MESIÁŠ prichádza. A videl som DUCHA SVÄTÉHO, BOHA DUCHA SVÄTÉHO, BOŽSTVO minulej noci zosadnúť na mňa. Toto je historický moment. Pamätajte, že toto sa stalo len pri MESIÁŠOVI, od večnosti do večnosti nikdy nezosadol na nikoho iného.

V tejto podobe bol navštíviť iba Mesiáša, ktorý bol predstavený v tejto podobe vesmíru, oblohe, keď vstúpil do Služby KRISTA.

Vojenská povinnosť KRISTA, MESIÁŠA, príšiel a bojoval proti hriechu a Satanovi. Teraz vidíme, že identifikoval týchto DVOCH SVEDKOV, týchto DVOCH PROROKOV ZO ZJAVENIA 11. kapitoly rovnakým spôsobom. Pamätáte si na január 2009 v Buhungu Stadione Kakamega, keď to urobil. Teraz to urobil znova.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Toda Shalom. Erev tov. 

ELI 777

Off 

3.10.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top