Home
 

VÍZIA BANERA S NEBESKÝM PÍSMOM A RWANDA OBJAVÍ ZLATO, 30. SEPTEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 30. Septembra 2019, 1. PROROCTVO 

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou dnes, PÁN JEHOVAH ELOHIM, MOCNÝ, MOCNÝ BOH IZRAELA, POŽEHNYNÁ IZRAELA hovoril so mnou dnes, počas dňa hovoril so mnou a v tomto rozhovore dnesja som videl DVOCH PROROKOV PÁNA stáť pred PÁNOM celej Zeme a keď DVAJA PROROCI tam stáli, potom PÁN prišiel a zodvihol dopredu niečo, čo vyzeralo ako baner a začal písať mená JEHOVAH na ten baner. ON začal písať mená JEHOVAH rukopisom Neba.  

ON použil rukopis Neba, aby napísal JEHO MENÁ. Ja môžem vidieť JEHO RUKU, ako píše po tom celom baneri. Ja viem, že teraz sme všetci zameraní, DVAJA PROROCI sú zameraní na veľkolepú konferenciu v Centrálnom parku, ale cjcem, aby ste vedeli, že PÁN so mnou hovoril o príchode MESIÁŠA.

A v druhom rozhovore PÁN ma zobral do Národa Rwanda. A v Rwande objavia nejaký vzácny kov.  PÁN ma zobral pod zem a vidím kov, vidím zlato. Myslím, že je to zlato, je to zlato. Vidím zlato, bude objavené v tej krajine.

A ako očakávame na príchod MESIÁŠA, toto sú rozhovory, ktoré má PÁN s JEHO DVOMA SLUŽOBNÍKMI dnes, počas dňa, keď nás PÁN VŠEMOHÚCI navštíl a hovoril.

A znova, MESIÁŠ PRICHÁDZA. A PÁN VŠEMOHÚCI prišiel z Neba, sám BOH a postavil baner a DVAJA NAJMOCENJŠÍ PROROCI PÁNA, ktorí stoja pred PÁNOM CELEJ ZEME, postavil pred nimi baner, ON napísal mená Jehovah po anglicky vo vrchnej časti, napísal JEHO MENÁ rukopisom neba na veľký baner, v tento veľmi ohromný deň, ktorý prichádza ku koncu v EAT – vo východo Africkom čase.  

A potom, ON hovoril o príchode MESIÁŠA. Takže, MESIÁŠ PRICHÁDZA. A potom, keď som sa zobudil, iný rozhovor, ja vidím, ako som hovoril s vedúcimi v tej krajine, v Rwande, ako PÁN hovoril o vzácnom kove, o zlate pod ich zemou. Ale MESIÁŠ PRICHÁDZA, dokonca aj keď objavia tento poklad v ich národe, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Poďme pripraviť spravodlivú cestu, pre slávny príchod MESIÁŠA. Sôvod, prečo Cirkev sa musí PRIPRAVIŤ TERAZ, JE TEN, ŽE ČAS VYPRŠAL.  A všetci ľudia sú si vedomí, že všetko poukazuje na PRÍCHOD MESIÁŠA. A PÁN teraz žiada Cirkev, aby napravila ich uctievanie, ktoré PÁN pre nás ustanovil na kríži na Kalvárii. Krvou Ježišovou a Krížom Ježiša.

Ďakujem vám veľmi pekne, nech vás PÁN žehná. 

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 30. Septembra 2019, 2. PROROCTVO 

sumarizácia:

PÁN JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou, MOCNÝ BOH IZRAELA hovoril so mnou dnešného dňa a v tom rozhovore ja som videl DVOCH PROROKOV PÁNA, ktorí stoja pred PÁNOM CELEJ ZEME a ON pozdvihol baner pred nimi a napísal navrch veľkými písmenami po anglicky JEHOVAH  a potom napísal iné mená PÁNA Nebeským písmom, akým HO vidíte, že používa keď píše na Oblohu.

Znova, PÁN JEHOVAH, keď DVAJA NAJSLÁVNEJŠÍ PROROCI, NAJVIAC OSLÁVENÍ PROROCI BOHA YAHWEH stáli pred PÁNOM celej Zeme, potom PÁN prišiel a postavil baner pred nimi a potom PÁN napísal s veľkými písmenami: JEHOVAH. A potom napísal iným, textom, ON použil nebeský rukopis.

A potom iné posolstvo. A tá správa znie: MESIÁŠ PRICHÁDZA. Takže toto je čas v ktorej sa nachádza táto generácia, v tejto hodine, kedy PÁN hovorí viac priamo k tejto Cirkvi. Viete si predstaviť, že PÁN hovorí o dni, ktorý je skrytý skrytou múdrosťou, radou BOHA a teraz sa rozhodol byť viac priamým, znížil Slávne schody po tom, ako dal proroctvo, hovorí viac priamo a hovorí, že MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Viete si predstaviť, keď sa PÁN rozhodol hovoriť viac priamo v tejto hodine, vzhľadom k SLÁVNEMU PRÍCHODU MESIÁŠA, čo mal byť v skutočnosti ukrytý deň. Skrytý deň vysokou múdrosťou hornej siene rady PÁNA a teraz hovorí k tejto generácii viac priamo o tomto dni.

To znamená, že PÁN skutočne tlačí, žiada túto generáciu, aby pripravila cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A TO JE VEĽMI KRITICKÉ PRE TÚTO GENERÁCIU.

To znamená, že PÁN vidí, že táto generácia nie je pripravená. Táto Cirkev nie je pripravená. Takže ON sa pokúša všetkými prostriedkami vás prebudiť, aby ste boli pripravení v národoch, vytrvalo, neúnavne, bez prestávky na PRÍCHOD MESIÁŠA.

To je dôvod, prečo ON hovorí, aby sme prestali so sexuálnymi hriechmi. Tento nekontrolovatelný hriech, ktorý oklamal túto generáciu, konkréktne túto generáciu. Vládne nad nimi. Perverzie, klamstvá, všetky druhy nemorálnosti, obnažené odievanie, sekularismus ( snaha o potlačenie vplivu náboženstva ), volá sa to moderná doba, vlažné kresťanstvo, homosexualita a všetky formy perverzie.

Táto generácia je držiteľom neskoršej návštevy, neskoršej Slávy PÁNA, vyvolená generácia, milovaná generácia. Takže PÁN hovorí: činte pokánie a odvráťte sa od všetkých hriechov, zlého a hriešneho. Špeciálne od klamstiev a od nemorálností. Lásky k peniazom, svetskosť. Ale prosím, počúvajte, čo PÁN hovorí, že MESIÁŠ PRICHÁDZA, a večnosť je tak obrovská. Je tak veliká na to, než aby ste sa s ňou zahrávali, pokazili to.

Urobte rozhodnutie teraz, ku spáse skrze KRISTA JEŽIŠA, PRIJMITE PÁNA, verte evanjeliu, prijmite PÁNA JEŽIŠA ako PÁNA A SPASITEĽA, dajte sa pokrstiť úplným ponorením sa do vody, a buďte pokrstení DUCHOM SVÄTÝM.

A PRIPRAVTE CESTU PRE PRÍCHOD MESIÁŠA.

Odvráťte sa od hriechov!

NULOVÁ TOLERANCIA KU HRIECHOM! ŠPECIÁLNE OD SEXUÁLNYCH HRIECHOV!

Kráčajte v svätosti, spravodlivosti, potom ON vás spasí toho dňa. Také množstvo vo večnosti, keď bude po trilióne rokov, ešte stále nezačne večnosť. Nejakí ľudia budú horieť v pekle. Neustála bolesť, mučenie, agonizujúce bolesti a denné výkriky na večnosť, tam kde je satan. Nechcete byť tam. Buďte si istí, že si vyberiete večnosť teraz.

ČIŇTE POKÁNIE, PRIJMITE PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA,  MESIÁŠ PRICHÁDZA! PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI! Pozmeňte vaše cesty! Buďte svätí, buďte spravodliví! Odvráťte sa od sexuálnych hriechov! Vidíte, ako sa nekontrolovateľne šíri po univerzitách.

Čo sa stalo s touto generáciou? Nekontrolovateľne po uliciach v každom meste. Nekontrolôovateľne po univerzitách, diabol tam išiel, aby ich zničil,.

ČIŇTE POKÁNIE! Ulice národov, ktoré sa voláte moderné. Plné sexuálnych hriechov.

Činte pokánie a odvráťte sa od hriechov!

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

TODA RABA. SHANA TODA LACHEM. 

Off 

1.10.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top