Home
 

PROROCTVO O BLÍZKOM PRÍCHODE MESIÁŠA, 2. ČASŤ – 22. SEPTEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 22. Septembra 2019, 2 PROROCTVO 

sumarizácia:   

Je to veľmi vážny rozhovor s Cirkvou a národmi Zeme. Ako ste už počuli, od prvého vstupu, čo som dnes večer prišiel naživo do rádia, sa PÁN so mnou rozprával o príchode MESIÁŠA, inými slovami o vstupe Cirkvi do Slávneho večného Nebeského Kráľovstva. 

Toto je veľmi citlivý rozhovor, veľmi vážny rozhovor, veľmi, veľmi kritický rozhovor. A zatiaľ čo Biblia hovorí, že nikto nevie deň alebo hodinu, ale veľmi dobre vieme, že PÁN nás miloval a toto prorocké zrýchlenie, vidíte dokonca aj spôsob, akým sa pohybuje a pracuje a slúži spolu s DVOMA STRAŠNÝMI PROROKMI YAHWEH. Sú to Proroci večnosti, Proroci neba, jeho najbližší dôverníci a priatelia, ako vidíte, ON slúži s nimi a so zázrakmi, ktoré sprevádzali túto správu, aby vám mohol slúžiť, evanjelizovať vám a presvedčiť vás bez pochybností, že táto správa je rozhodujúca pre vašu večnosť, spustili schody na Nebi,  prikázali slnku tlieskať, prikázali neutrónovým hviezdam, aby sa zrazili, vzkriesili Mamu Rosu, dvíhali mrzákov na 87 štadiónoch, liečil niektorých, konkrétnych ľudí, ktorých mi ukázal včera vo sne, ktorí dnes prichádzajú do Meru, všetkých týchto zmrzačených, slepých, hluchých a kázali Posolstvo spravodlivosti a svätosti a pokánia a návrat k spravodlivosti! 

Čiňte pokánie, aby ste sa navrátili k HOSPODINOVI, odvráťte sa od hriechov, takže všetko je také jasné, Písmo na oblohe, Navštívenie samotného YAHWEH! A tak sám PÁN hovoril veľmi jasne, že MESIÁŚ prichádza! Časom spôsobil prorocké zrýchlenie. 

Aj keď deň a hodina nie je známa, Posolstvo má byť jasné každému každému človeku, ktorý kráča po Zemi. Správa hovorí, že MESIÁŠ PRICHÁDZA! Nastal čas, Príchod MESIÁŠA sa priblížil, pretože tu už kráčajú DVAJA SVEDKOVIA zo Zjavenia Jána 11 kapitoly! Ich znaky môžete vidieť! Ich autoritu môžete vidieť! Ich silu môžete vidieť! Ich správu a ich agendu môžete vidieť. Ich misia po vytrhnutí Cirkvi je teraz jasná! 

Oheň Eliášov padol tu, kamkoľvek ONI idú! Je úplne jasné, že PÁN hovoril s touto generáciou a dnes to naplnil.  ON priniesol tento rozhovor do ďalšej úrovne pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA!

 Čiňte pokánie národy a odvráťte sa od hriechu! Prijmite KRISTA! Prijmite evanjelium! Prijmite JEŽIŠA KRISTA ako svojho PÁNA a Spasiteľa! Buďte pokrstení úplným ponorením sa do vody a prijmite SVÄTÉHO DUCHA, krst Svätým duchom a ohňom! A buďte svätí, bez ktorej nikto neuvidí HOSPODINA! Nikto neuvidí HOSPODINA!  

Takže, BOH VŠEMOHÚCI hovoril veľmi mocným spôsobom, veľmi krásnym spôsobom, veľmi mocným spôsobom, veľmi hrozným spôsobom k dnešnej generácii.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

KRÁĽ PRICHÁDZA! MÔJ PÁN PRICHÁDZA! MÔJ SPASITEĽ PRICHÁDZA!

A teraz to urobil HOSPODIN, pretože miluje národy! Pretože tento deň mal byť skrytým dňom, ktorý skrýva skrytá Rada BOHA. Ale pozrite sa teraz! Otvoril to vám! Povedal, že MESIÁŚ PRICHÁDZA! 

Včera v noci poslal BOHA SVÄTÉHO DUCHA, OSOBU SVÄTÉHO DUCHA, aby sa porozprával s DVOMA PROROKMI. A ON s nami hovoril a potom ukázal, kam pôjde Cirkev! 

A druhá časť rozhovoru je úplne skrytá. Úplne skrytá s podrobnejšími, väčšími detailami, ktoré nemôžem zdieľať so žiadnou ľudskou bytosťou, je to skryté BOHOM, ktorý kráča po tejto Zemi. 

Ale časť, ktorú môžem zdieľať, je to, že potom som sa pozrel hore a videl som Nebo. Takže MESIÁŠ PRICHÁDZA, vy to viete! Viete, aký podrobnejší dáva svojim služobníkom, ale nezdieľajte ich v priebehu času, vo veku, cez generácie, dokonca ani pri ich prvej službe, prvom ministerstve. Viete, veľké detaily dáva JEHO SLUŽOBNÍKOM, ale nezdieľali sa naprieč časom, naprieč vekom, naprieč generáciám, dokonca ani v ich prvom Zbore, prvej službe.

PRIPRAVTE CESTU POŽEHNANÍ ĽUDIA! MESIÁŠ PRICHÁDZA!  Odvráťte sa od sexuálneho hriechu! Odvráťte sa od týchto tesných nohavíc, ktoré vidíte v Cirkvách, ktoré podporujú sex. chtíč! Ženy majú na sebe tesné nohavice v Cirkvi, tesné sukne ukazujúce nohy. Všetky tieto veci ktoré vidíte, podvody, falošní proroci…. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!  Pracujte pre tento deň! Ale keď tento deň nikto nevie, ale tento deň sa stane, zrealizuje, stane sa realitou. A potom viete, že to, čo títo DVAJA STARÍ MUŽI hovorili naprieč národmi, prostredníctvom rádia JESUS is LORD Radio, cez tento portál. To, čo títo DVAJA MEGA PROROCI, TÍTO DVAJA PRASTARÍ MUŽI, STARODÁVNI PROROCI, hovorili po celý vek, v priebehu časov, v priebehu rokov, JE PRAVDA.

TOTO BOL SAMOTNÝ BOH OTEC,

ktorý hovoril s Cirkvou, hovoril s národmi, hovoril s ľudstvom! 

Znovu, požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA! Pripravte cestu HOSPODINOVI! Buďte svätí! Buďte v poriadku pred HOSPODINOM! Urobte nápravy! Opravte svoje cesty a vráťte sa k spravodlivosti HOSPODINOVEJ, k svätosti HOSPODINOVEJ! 

BOH OTEC so mnou včera v noci hovoril, že MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Todah shalom! Ďakujem! Todah rabah! Erev tov!

 

Poznámka týkajuca sa oblečenia žien: PÁN HOVORÍ k ženám, že vaše nohy môže vidieť iba váš manžel, preto si pokrývajte vaše nohy, keď chcete vstúpiť do BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA 

SEXUÁLNE HRIECHY, HOSPODIN ZDÔRAZNIL ZÁVAŽNOSŤ SEXUÁLNYCH HRIECHOV, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

SEXUÁLNE HRIECHY, HOSPODIN ZDÔRAZNIL ZÁVAŽNOSŤ SEXUÁLNYCH HRIECHOV, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Off 

23.9.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top