Home
 

ŠOKUJÚCE UZDRAVENIE CHROMÝCH A SLEPÝCH DVOJČIAT

ÚPLNE CHROMÉ A SLEPÉ DVOJČATÁ BARACK A JOSEPH UZDRAVENÉ! 
– VEĽKÁ VĎAKA PÁNOVI JEŽIŠOVI! 

V meste Khwisero sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, aby oslávili obrovský zázrak. Dvojčatá Barack a Joseph boli od narodenia, od roku 2012 úplne zmrzačení. Ich nohy boli slabé a skrútené a vôbec nepodporovali telo. Mama okamžite v nemocnici zistila, že niečo nie je v poriadku. Farba pleti detí bola skutočne tmavá a koža skrkvaná a deti boli omnoho menšie. Čas plynul a dvojčatá zostali veľmi malé a nevyvíjali sa normálne. Po narodení nepriberali na váhe a tak išli do inej nemocnice. Ale ani tam im nepomohli, Po troch mesiacoch ličby v nemocnici deti pribrali na váhe iba 1 kg. Len ležali a ani sa nepohli, ani časom sa neposadili.

Matka zobrala deti z nemocnice do inej nemocnice na liečbu. Matka hovorila, ako deti neustále plačú. Matka sa nakoniec vzdala, keď nemocnice nemohli pomôcť. V zúfalstve sa ich matka stále snažila liečiť chlapcov bylinkami, čo samozrejme nepomohlo. V celom svojom zúfalstve ich matka dokonca vykopala diery v zemi a pokúsila sa ich tam postaviť, postaviť nohami. Až do veku 5 rokov nemohli deti sedieť, ale mávali so sebou zo strany na stranu. Odtiahli sa po zemi a začali sa krčiť, ale neboli schopní vôbec stáť. 

V Keni začali chodiť do dedín lekári, sestry, Pastori a veriaci zo Zboru Pokánia a Svätosti a ohlasovali a pozývali chorých na prichádzajúcu uzdravujúcu službu a pozvali chorých na blížiace sa stretnutie liečenia, na veľkolepé  Grand uzdravujúce stretnutie v Menengai v Nakuru. Prišli tiež do domu dvojčiat a stretli sa s matkou detí, prečítali z Biblie a povzbudili matku, aby prišla na miesto stretnutia s deťmi. Nemyslela si, že by sa niečo mohlo stať, ale priviedla Baracka a Jozefa na stretnutie.

Ako náhle prišla návšteva PÁNA na stretnutIE, keď na stretnutie prišli DVAJA NAJVÄČŠÍ PROROCI HOSPODINA ZO ZJAVENIA 11 KAP., a prehlásili PÁNOVE UZDRAVENIA A ZÁZRAKY STVORENIA, vidíme PÁNOVE obrovské pomazanie, ktoré je v NICH DVOCH uložené, ktorých BOH POSLAL PRIRPAVIŤ CESTU PRED PRÍCHODOM MESIÁŠA, keď  kráčali na miesto stretnutia a ľudia padali na zem pod masívnym uzdravovacím pomazaním, chromí začali chodiť, a slepé oči sa otvorili. Okolo OLTÁRA PÁNA sa odohrávali obrovské zázraky. Sluhovia HOSPODINOVI, DVAJA MOCNÍ PROROCI, na samom konci stretnutia, povedali, že keď sa niektorí z vás vrátia domov, zistíte, že vaše deti chodia! 

Joseph a Barack sa na stretnutí nepostavili a matka sa zo stretnutia vrátila so svojimi chromými deťmi. Počas niekoľkých dní si matka všimla, že detská pokožka je u nich zdravá a že deti sú živé. Po pár dňoch išla dolu k rieke, aby priniesla vodu a keď sa vrátila domov, začula šťastné hlasy a jedno z detí v rodine bežalo k nej a plakalo: Mama, Joseph chodí! Mama šla na rýchlo smerom domov a pozerela sa a videla, ako úplne zmrzačený Joseph bol hore a teraz chodil! Joseph povedal: „Mama“ prvýkrát v živote. Predtým nič nepovedal! 

Dieťa uvidelo na stole pečivo Mandazi, ( podobné našim šiškám, poznámka ) vstalo a išlo, aby si ho zobralo! Bola úplne umlčaná obrovským zázrakom JEŽÍŠA a veľmi sa radovala a ďakovala PÁNOVI. Po týždni sa Barack tiež postavil a chodil! Dnes ich matka išla zapísať do školy. V rádiu PÁNA JESUS IS LORD hovoril lekár dlhú dobu o ich stave, ktorý dokázal, že prípad je čistým zázrakom BOHA, čo je z lekárskeho hľadiska nemožné. Uzdravenie dvojčiat so sebou prinieslo prebudenie a ľud prijal PÁNA JEŽIŠA.

Hallelujah!

 ZDROJ: RÁDIO JESUS IS LORD

DVOJ 1

dvojcata chrome

 

Off 

23.7.2019 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČI Comments are off for this post


Top