Home
 

PÁN VARUJE CIRKVI PRED SEXUÁLNYMI HRIECHMI, 23. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 23. Júla 2019

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN so mnou hovoril tejto minulej noci, PÁN hovoril o sexuálnych hriechov v národoch Zeme. Ukázal mi, aké množstvo sexuálnych hriechov je v Cirkvách v národoch Zemi. Po celom Svete mi ukázal množstvo sexuálnych hriechov.

Pamätajte, že sexuálne hriechy sú iné na rozdiel od iných hriechov. Sexuálny hriech je hriech proti Chrámu Božiemu ( vlastnému telu, pozn. ) a sexuálny hriech v Cirkvi KRISTOVEJ. Takže PÁN povoláva k pokániu zo sexuálnych hriechov. Žiada Cirkev, aby činila pokánie, pretože sexuálny hriech vás zastaví pri vstupe do Slávneho Božieho Kráľovstva BOHA YAHWEH.

Znova, tejto noci požehnaní ľudia, PÁN ma zobral po Cirkvách a ukázal tieto sexuálne hriechy a sexuálne chtíče.  A PÁN volá k pokániu, aby ste boli očistení, posvätení a boli svätí. Oddelení pre PÁNA, pretože

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Znova, PÁN povoláva k pokániu zo všetkých hriechov a špeciálne zo sexuálnych hriechov požehnaní ľudia, pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA A ON POZDVIHOL SEXUÁLNE HRIECHY ako jedne z najväčších prekážok rastu v Cirkvi.

Takže tí, ktorí majú uši nech činia pokánie, pripravia sa a budú svätí, pripravia sa, budú spravodliví, a pripravia sa pre VEČNÉ SLÁVNE KRÁĽOVSTVO BOHA, ktoré je bezprostredne blízko. 

 

Off 

23.7.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top