Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE A POŽEHNANIA OD PÁNA, 21. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 21. Júla 2019

sumarizácia: 

 

Požehnaní ľudia, aké požehnanie a aká príležitosť prísť ku vám do Vašej Cirkvi v dnešné ráno, ja iba chcem odovzdať jedno posolstvo, o ktorom mi PÁN hovoril drahí ľudia. Ja viem, že ľudia prišli do cirkví v dnešné ráno, množstvo ľudí prišli do Cirkví v celom národe Keni.

PÁN hovoril so mnou tejto minulej noci, smerujúcej k ránu, že bude mocná, mocná uzdravujúca služba ktorá prichádza a bude daný deň, kedy doktori pôjdu von, ošetrujúci lekári, sestry, Pastori, aby vytiahli von chromých, slepých, hluchých, nemých, ktorí boli opustení v dedinách, tých, ktorí sú veľmi chorí, s poraneniami chrbtice, a všetkými druhmi chorobami pod slnkom.

Ja som videl veľmi ohromnú historickú uzdravujúcu službu, ktorá zasiahne túto Cirkev, bude veľkolepá uzdravovacia služba skoro. Deň bude oznámený, deň bude oznámený dopredu, aby sme mali dostatok času a zdokumentovali chorých, keď budú uzdravení, na Slávu PÁNA.  

Vítam Lavington Oltár na Yaya Kilimani Oltári, ja vás žehnám na Yaya Kilimani. Ja vás žehnám, hovorí PÁN na Yaya Kilimani Oltári a to je miesto, kde budete uctievať, až pokiaľ MESIÁŠ príde. Ja viem, že veľké prebudenie teraz prebieha na Oltári Yaya Kilimani a žehnám všetkých vás, ktorí ste sa zhromaždili, nazáleží na tom, aká je vaša situácia dnešné ráno, ja by som vám rád zanechal požehnanie v Mocnom Mene JEŽIŠ.

A vy viete veľmi dobre, že POŽEHNANIA OD PÁNA VÁM STÁLE PRINESÚ OCHRANU, PRINESÚ VÁM ŠTASTIE, PRINESÚ VÁM RADOSŤ, ÚSPECH, BUDÚ VÁS VIESŤ NA CESTU SPRAVODLIVOSTI, A PRINESÚ VÁM NÁDEJ. Takže JA ŽEHNÁM V DNEŠNÉ RÁNO VÁS VŠETKÝCH V CIRKVI V TOMTO NÁRODE A TÝCH, KTORÍ SÚ NALADENÍ A PATRIA DO TEJTO CIRKVI. A PATRIA DO TOHTO ZBORU. A STE NALADENÍ Z RÔZNYCH MIEST, A STE NALADENí Z CELÉHO SVETA, vidím, že celý Svet je naladený.

A budem teraz čítať z Jeremiáša 17:7-8 7Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin! 8A bude ako strom, zasadený nad vodami a ktorý zapustil svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď príde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani neprestane rodiť ovocie.

Takže ja vás žehnám v tomto kontexte, v tejto súvislosti, všetkých vás, ktorí ste naladení vo vašich Cirkvách, ja žehnám Yaya Kilimani Oltár, ja žehnám hlavný Oltár v Nairobi, ja žehnám hlavný Oltár v Nakuru a všetky hlavné Oltáre v tomto národe a všetky ostatné Oltáre, žehnám každú jednu osobu, ktoré sa zišlI, zhromaždilI sa v dnešné ráno pred PÁNOM. V nedávnom rozhovore môžete vidieť veľmi jasne, že MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Takže čokoľvek budete robiť v dnešné ráno, uctievať BOHA, buďte si istí, že sa budete držať pokánia a spravodlivosti. Čokoľvek budete robiť v dnešné ráno, či sú to modlitby, uctievania v DOME PÁNA, čokoľvek budete robiť v dnešné ráno, pamätajte držať sa pokánia a spravodlivosti a svätosti, Pretože ako nasledujeme nedávne rozhovory, vidíme, že MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Ja som hovoril 27. decembra 2005 o vojne, ktorá prichádza do Iránu, môžete povedať, že už  sa začína formovať, môžete povedať, že sa formuje a pamätajte, že táto vojna je nukleárna vojna. Takže MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Dve rakety zasiahnú nukleárnu základňu na úpätí hory v púšti Iranu, a zasiahnú nukleárne rezervy a nastane explózia. Bude to najväčšia historická vojna ktorá sa udeje na Zemi. Môžete vidieť v správach, že je už formácia týmto smerom. Ale všetko toto je zamýšľané, aby navigovalo vaše duše, aby vás navigovalo ku Slávnemu príchodu MESIÁŠA.

Ja som oznamoval túto vojnu na kontinetoch tejto Zeme, od Austrálie, Nového Zélandu, Latinskej Ameriky, Centrálnej Ameriky, Karibiku, Severná Amerika, v Kanade, v Európe, v Ázii, takže všetci ľudia sú si vedomí. Nikto nikdy nemôže povedať, že niesú si vedomí, alebo že niesú si vedomí, že MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Takže, požehnaní sú tí, ktorí veria PÁNOVI, ktorého nádejou je HOSPODIN. 8A bude ako strom, zasadený nad vodami a ktorý zapustil svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď príde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani neprestane rodiť ovocie.

Takže ja vás žehnám, požehnaní ľudia, kdekoľvek ste, prišiel som vám povedať, že PÁN mi dal inštrukcie v dnešné ráno, PÁN ma zobral do JEHO SIENE TRÓNU v dnešné ráno, väčšie detaily vám poviem, keď stanovíme dátum, zobral ma k JEHO TRÓNU a predstavil mi úžasné krásne listy zo stromu života na mojej ruke a oni skutočne rozkvitali, ja vám to vysvetlím znova toho dňa, to bolo úžasné rozkvitanie listov zo stromu života a potom ma poslal k vám.

Takže tu bude ohromná uzdravovacia služba, bude tu ohromná uzdravujúca návšteva, ktorá sa uskutoční a navštívi túto Cirkev, a spoza hraníc tiež, tí, ktorí patria k tomuto Zboru, k tejto Cirkvi, ( Pokánia a Svätosti, pozn. ) a HLASU PÁNA, ja som prišiel ku vám, aby som vás požehnal vo vašich Cirkvách, požehnal vašu spravodlivosť, požehnal vaše rodiny, požehnal vaše zaopatrenie v MOCNOM MENE JEŽIŠ. Aby som vás požehnal, vašu bezpečnosť, požehnal vašu večnosť s BOHOM v Nebi. Aby ste boli stále pripravení. Ja vás žehnám v Mocnom Mene JEŽIŠ.

A ja žehnám Cirkev, Lavington Oltár ktorí sa teraz pripojili k Yaya Kilimani, to je miesto, kde budete teraz uctievať, až dokiaľ Mesiáš príde. Kvôli odpadnutiu, čo sa deje na druhej strane. Pamätajte, že nemáme čas pre odpadnutie v tejto hodine, iba spravodlivosť a svätosť vás privedie do Slávneho večného Kráľovstva BOHA.

Nech vás PÁN žehná.

A jeden zo snov, kedy PÁN volal HLASOM Dr. Joy a žehnal ju, HLASOM, ja som bol veľmi šokovaný, ale PÁN žehná všetkých vás dnes. Ja som vás požehnal, takže sa môžete navrátiť k vašim BOHO službám, tieto požehnania budú. Amen.

Preklad: Cirkev pokánia a Svätosti, Oltár na Slovensku
www.repentslovakia.com
Senior Pastor: 0948 288 495

 

Off 

21.7.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top