Home
 

PROROCTVO O NAJVÄČŠOM HISTORICKOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ A O DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZATVÁRAJÚCICH NEBO, 18. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 18. Júla 2019

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom, požehnaní ľudia a v tom rozhovore sú dva časti rozhovoru, ktoré PÁN hovoril.

Prvá časť rozhovoru je o ohromnej návšteve. BOH OTEC ma zobral do JEHO SÁLY TRÓNU v Nebi požehnaní ľudia, pred TRÓN BOHA YAHWEH v Nebi, PÁN rezal listy zo stromu života a umiestnil ich do mojich rúk. Tohto času rezal množstvo listov zo stromu života, a zviazal ich v rozdielnych zväzkoch, zväzky, zväzky listov zo stromu života, množstvo zväzkov, takže toho času, kedy ich umiestnil do mojej ruky, ohromné listy zo stromu života a ON povedal: tie sú pre uzdravenie národov.

A potom ON poveril, splnomocnil JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, a potom som videl ako slúžia MOCNEJ UZDRAVOVACEJ SLUŽBE NA ZEMI, veľmi mocnej uzdravovacej službe, mocnejšej, než akú ste videli 28. apríla 2019. Kedy sa dieťa Everlyn Achieng, Stacy Nyawira sa postavila a začala chodiť, Brian, Steve, títo sa ťahali po zemi, v Busii sa postavili, kde Coratish sa postavila a Vincent Kibet z Kericha sa postavil a chodí až do týchto dní, kedy všetci títo chromí sa postavili, to bude oveľa väčšie ako toto,… to je to, čo PÁN hovoril tohto dňa. ON hovoril v tejto hodine.

Ja vidím masívne, masívne uzdravovania. Ja vidím DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ako viedli masívnu uzdravovaciu službu. Množstvo, množstvo ľudí sa postavilo a začalo chodiť, ako chodili 28. apríla 2019, množstvo slepých očí bolo otvorených, ako ste videli predtým, dokonca na území v Menengai. Množstvo hluchých uší bolo otvorených, bola im daná príležitosť po prvý krát počúvať PÁNA, počúvať ľudí, počúvať hlas, počuť zvuk hlasu, ako znie hlas, množstvo ochorení, rakoviny, zlyhanie ľadvín, diabetes, leukémie.  PÁN ich zvrhne dole, skončí s týmito chorobami, skončí s týmito chorobami a uzdraví JEHO ľudí veľmi mocným spôsobom.

Takže ja som videl tento rozhovor, PÁN ma zobral pred JEHO TRÓN a PÁN tohto času, keď odrezával listy zo stromu života, to, čo urobil je ohromné, ON ich odrezával a dával do zväzkov, velikých zväzkov, množstvo zväzkov, takmer ako plné nákladné auto, bola ich tak  obrovská kopa a povedal: toto sú na uzdravenia národov.  

Takže vaši chromí znova budú chodiť v tomto národe, slepí uvidia vo velikom množstve, to bude najviac historické, to bude dokonca väčšie ako to, čo ste videli 28. apríla 2019, chromý Rongo, ktorý sa postavil a chodil, slepé oči, ktoré sa otvorili na hlavnom Oltári v Nakuru, toto bude oveľa, oveľa, oveľa väčšia návšteva, oveľa väčšia uzdravujúca služba, ktorá prichádza, požehnaní ľudia.

Táto uzdravujúca služba prinesie uzdravenia, oslobodenie mnohým ľuďom a mnohým rodinám, kvôli hodine v ktorej sa nachádzame. Biblia hovorí o daždi DUCHA SVÄTÉHO, o neskoršom pomazaní a to normálne zahrňa jesenný dážď a jarný dážď. Teraz sme v jarnom čase.

Toto je veľmi mocný moment, pretože BOH OTEC ako viete prišiel dole z Neba a prišiel na Zem a stvoril Cirkev, budoval Cirkev, vidíte?  Na letnice bol DUCH SVÄTÝ vyliatý ako dážď. A pomazanie nad Cirkvou bolo tak úžasné v Jeruzaleme a uchovalo Cirkev po nejakú dobu, krst DUCHA SVÄTÉHO. Biblia tiež hovorí o neskoršom pomazaní. Dážď DUCHA. Deuteronomium 11:14 14že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ranný i pozdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vínnu šťavu i svoj olej.

ON hovorí o príchode neskoršieho dažďa, aby úroda bola zrelá. Toto je teraz čas, keď obilie, zrno rastie, vyvíja sa, aby sa vyvíjala Cirkev. Aby sa vyvíjali veriaci. Toto sa deje teraz, to je rozhovor do ktorého ma zapojil. PÁN JEŽIŠ hovoril o neskoršom daždi požehnaní ľudia.

Matúš 24: od 32 32A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je blízko leto. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34Amen vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane. Figový strom, vieme veľmi dobre že je kráľovstvo Izraela, drahí ľudia, ktorí budú plne obnovení. Znamená to vykúpenie Izraela, bude kompletné, vidíte. My vieme, že toto sa stane.

A PÁN tu hovoril o príchode MESIÁŠA. Ale teraz máme jarný čas, kedy máme tu neskorší dážď, to znamená, že to leto, o ktorom JEŽIŠ hovoril je blízko. To leto je blízko. Pretože teraz máme jarný čas, kedy pomazanie je veľmi veľké. Ale ON hovorí, že leto je blízko. Keď to uvidíte, potom viete, že leto je blízko.

Ale MESIÁŠ prichádza zobrať Cirkev a potom Izrael prejde ohromným obnovením, prebudením a podriadením sa. Národná spása Izraela. Takže toto je veľmi požehnaný čas požehnaní ľudia.

PÁN hovoril o zodvíhovaní vašich chromých znova. Vašich hluchých, vašich slepých, vašich nemých, paralytikov, zlomených kostiach, zlyhanie obličiek, nádory, rakoviny, leukémie, všetky krvné ochorenia, diabetici, všetky druhy ochorení, poranenia chrbtice, mentálne nestabilizovaní, toto bude mocná uzdravujúca služba, ktorú PÁN použije, aby oslovil vašu dušu a zachytil vašu pozornosť na Zemi.

V druhej časti rozhovoru ma PÁN zobral na miesto a na tom mieste vidím DVOCH PROROKOV BOHA YAHWEH, oni zodvihli ich ruky a zatvorili Nebo. A žiaden dážď nepadal. Oni zatvorili Nebo a žiaden dážď nepršal. Takže prosím, použite tento dážď pre SLÁVNE KRÁĽOVSTVO NEBA. Pamätajte čo je najdôležitejšie, je to KRÁĽOVSTVO VEČNOSTI, aby ste vstúpili. Aby ste nikdy nezlyhali vo vstupe.

Pamätajte na to, čo je najdôležitejšie, aby ste nikdy nezlyhali pri vstupe do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA NEBA. Toto je všetko na čom záleží. Na všetkom ostatnom nezáleží. Buďte si istí, že ste znovuzrodení, chodíte sväto, robíte všetko pre to, čo je požadované, aby vás to prinieslo do Svätého Kráľovstva Neba.

Je množstvo hluku, čo sa deje na Zemi práve teraz, NEVENUJTE TOMU POZORNOSŤ! Tu je hluk zľava, z prava, falošný prorok, falošný apoštol – odvráťte sa od tohto hriechu, nemorálností, obnaženosti, nemorálneho oblečenia, sexuálneho chtíču, svetáctvo, odvráťte sa od týchto vecí požehnaní ľudia.

Ja som videl SLÁVNY PRÍCHOD KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO. SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A JA SOM VIDEL SVÄTÚ CIRKEV AKO KRÁČA PO SLÁVNYCH SCHODOCH A VSTUPUJE DO NEBA požehnaní ľudia. To je úžasné správa, úžasná informácia! To je mocná informácia, ktorú PÁN uvoľnil pre Cirkev. Aby sa doslova všetci pripravili a vstúpili do Slávneho Kráľovstva Neba. A ako som hovoril, ON hovorí o víťazstve a hovorí, že keď vidíte že už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je blízko leto.

Ale všetka ta obnova Izraela sa deje v lete. A ON hovorí o jarnom daždi, ktorý prinesie tieto letorasty, príde dážď, ktorý zapričiní, že zreje obilie, úroda, Cirkev sa vyvíja teraz, aby mohla vstúpiť. Pretože potom, po dobe nežidovskej, vy viete, že ON začne národné prebudenie IZRAELA, aby obnovil všetkých vyvolených ľudí, JEHO zmluvných ľudí, čo je skutočne centrum mojej misie. Takže,

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

PRIPRAVTE CESTU,

buďte svätí, buďte spravodliví, odvráťte sa od hriechov, odvráťte sa od hriešnosti, zla, nebuďte zapletení v hriechov! Svet teraz robi množstvo hriechov, zla, nenávisti, zloby, očierňovania, ohovárania, nebuďte tam zapletení. Iba buďte znovuzrodení a buďte si istí, že ste plne ( dôkladne ) činili pokánie, plne pokrstení v úplnom ponorení vo vode. A keď budete plne kompletne pokrstení ponorením sa do vody, potom sa vyleje, vás poksrtí DUCH SVÄTÝ. Pokrstí vás strachom z BOHA, čo je múdrosť.

Pamätajte sa, že múdre panny vstúpili na svadobnú večeru ( Matúš 25:1-13, pozn. ) Potom sa stanete súčasťou tej Cirkvi, múdrymi pannami, ktoré vstúpia do večnosti, To je mocný moment, kedy môžete uchopiť podstatné zisky a vstúpiť do Slávneho Kráľovstva BOHA, nezáleží na tom, či ste študent, či pracujete, alebo nepracujete, či ste žena v domácnosti, či ste nezamestnaní, či ste profesor, doktor, ktokoľvek teraz môže vstúpiť do Slávneho Kráľovstva BOHA JEHOVAH.

PÁN otvoril tak mocné dvere a spustil schody pre celé ľudstvo, ktoré je znovuzrodené. Prijali JEŽIŠA a chodia v spravodlivosti a svätosti. Aby ste nevzdorovali a neboli spurní pred JEŽIŠOM. To je najhoršia vec, ktorú môžete urobiť. Vzdorovať JEŽIŠOVI a zlomyseľnosť pred JEŽIŠOM. Potom budete trpieť. Vy ste tí, ktorí prehráte, viete že medzi vami a PÁNOM, vy nemôžete bojovať proti PÁNOVI. Medzi vami a PÁNOM, vy ste tí, ktorí prehráte. Takže pripravte cestu, požehnaní ľudia,

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

toda toda, toda haverim, jom tov, čo znamená dobrý deň, Shalom. 

Off 

18.7.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top