Home
 

PROROCTVO O SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM NA NÁRODY ZEME, 1. a 2. časť, 15. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 15. Júla 2019, 1. časť

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, PÁN YAHWEH, OHROMNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH MEKADDISHKEM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ROHI, MOCNÝ BOH NEBA, PÁN BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia, dnes, v pondelok, 15. júla 2019.

PÁN so mnou hovoril hrozným spôsobom, túto minulú noc a PÁN hovoril JEHO MOCNÝM HLASOM. Znova, JEHO VLASTNÝM, MOCNÝM, NAJHROZNEJŠÍM HLASOM, PÁN BOH JEHOVAH hovoril nahlas a povedal:

IZAIÁŠ 34

ON povedal Izaiáš 34. Potom som videl DVOCH HROZNÝCH PROROKOV PÁNA ako stoja pred PÁNOM CELEJ ZEME A PREHLASUJÚ SÚD PÁNA, hrozný, najstrašnejší, najhroznejší, najdesivejší súd PÁNA nad národmi na Zemi, ktoré nečinia pokánie. Ja som videl DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, jeden bol trochu väčší než druhý, a tiež o trošku vyšší, ale videl som ich, ako stoja pred PÁNOM celej Zeme a pred národmi tejto Zeme, videl som DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA OHLASOVAŤ SÚD PÁNA, HROZNÝ SÚD PÁNA, nad národmi, ktoré nečinia pokánie.

Pretože ako môžete povedať, že všetky národy Zeme nečinili pokánie. A v tom bode, ja som videl najhroznejšiu RUKU PÁNA ako sa natiahla k národom Zeme a PÁN podvihol JEHO PROROCKÝ PRST, NATIAHOL JEHO RUKU SMEROM K NÁRODOM ZEME, ZODVIHOL JEHO PROROCKÝ PRST NA JEHO PRAVEJ RUKE A ON ZASIAHOL NÁRODY…A ZASIAHOL… A ZASIAHOL,… A ZASIAHOL… A ZASIAHOL … A ZASIAHOL,…KAŽDÝ NÁROD …

To bolo veľmi šokujúce sa na to pozerať. Strašný moment zasiahol,… Znova, dnes, pondelok, 15. júla 2019, PÁN BOH VŠEMOHÚCI, PÁN BOH VŠEMOCNÝ, SPRAVODLIVÝ SUDCA, JEHO NAJSTRAJŠNEJŠÍM HLASOM, PÁN BOH JEHOVAH HOVORIL NAHLAS JEHO DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM A KEĎ HOVORIL NAHLAS S JEHO VLASTNÝM HLASOM, S JEHO VLASTNÝM MOCNÝM HLASOM, ON HOVORIL NAHLAS A POVEDAL: IZAIÁŠ 34.

A v tom momente, DVAJA NAJHROZNEJŠÍ PROROCI PÁNA stáli pred PÁNOM CELEJ ZEME A STÁLI PRED NÁRODMI CELEJ ZEME A OZNAMOVALI SÚD NAD NÁRODMI NA ZEMI, KTORÉ NEČINILI POKÁNIE, NÁRODMI, ktoré odmietli činiť pokánie. A keď oznámili súd, hrozný súd, súd BOHA, HROZNÝ SÚD BOHA NAD NÁRODMI, KTORÉ NEČINILI POKÁNIE, potom tohto času potom som videl dlhú natiahnutú ruku BOHA, natiahnutú z Neba k národom na Zemi, ja som videl dlhú natiahnutú hroznú ruku PÁNA BOHA a keď natiahol JEHO RUKU k národom Zeme, potom natiahol JEHO PROROCKÝ PRST NA JEHO PRAVEJ RUKE, to bola jedna ruka, ja som videl JEHO PRAVÚ RUKU, ktorú natiahol. A prorocký palec, natiahol prorockú ruku a potom na tej ruke natiahol prorocký prst.

Potom som videl PÁNA s JEHO NATIAHNUTOU RUKOU, dlhú natiahnutú ruku s JEHO NATIAHNUTýM PROROCKýM PRSTOM, PRAVÚ RUKU, a potom zasiahol .. a zasiahol… a zasiahol… a zasiahol… a zasiahol… a zasiahol…. a zasiahol… a zasiahol… národy na Zemi, ON úplne …

Požehnaní ľudia, to je dôvod, prečo som sa zobudil v noci okolo 3. hod. ráno, smerom ku 4. hod. ráno a čítal som z Izaiáša 34 kap. ako mi PÁN prikázal.

Izaiáš 34. kap. hovorí: ( použitý preklad Biblie Prof. Roháčka ) 

Hospodin je rozhnevaný na všetky národy.

1Pristúpte, národy, aby ste počuli, a ľudia, pozorujte ušami! Nech počuje zem i jej náplň, okruh sveta i všetky jeho plody! Lebo Hospodin je rozhnevaný na všetky národy a rozľútený na všetko ich vojsko, vyriekne nad nimi kliatbu úplnej záhuby a zkazí ich, vydá ich na pobitie. Ich pobití budú ta povrhnutí, a z ich mŕtvych tiel bude vystupovať smrad, a vrchy sa rozplynú od ich krvi, a roztaví sa všetko vojsko nebies, a nebesia budú svinuté jako kniha, a všetko ich vojsko zvädne, jako zvädne a opadne lístie s viniča a jako uvädlé nedozrelky s fíka. Lebo môj meč je napojený na nebesiach; hľa, sostúpi na Edoma a na ľud, nad ktorým som vyriekol kliatbu úplnej záhuby, aby bol súdený. Meč Hospodinov je plný krvi, zamastený je od tuku, od krvi barancov a kozlov, od tuku ľadvín baranov, lebo Hospodin má bitnú obeť v Bocre a veľkú zabíjačku v zemi Edomovej. A sostúpia s nimi aj byvoly a junci s býkami, ich zem bude napojená krvou, a ich prach bude zamastený od tuku. Lebo to bude deň pomsty Hospodinovej, rok odplaty, riešenia pravoty Siona. 9. A tak budú obrátené jej potoky na smolu a jej prach na síru, a jeho, Edomova zem sa obráti na horiacu smolu. 10 Nevyhasne ani vodne ani v noci; jej dym bude vystupovať na veky; bude púšťou z pokolenia na pokolenie, na večné veky; nebude toho, kto by išiel cez ňu. 11 A zaujmú ju pelikán a jež; budú v nej bývať kuvik a havran, a roztiahne po nej mernú šnúru tóhu, a použije závažie bóhu. 12 Nebude tam už jej šľachticov, ktorí by vyhlásili kráľovstvo, a bude koniec všetkým jej kniežatám. 13 Na jej palácoch vyrastie tŕnie, prhľava a bodliak na jej hradoch, a bude bydliskom šakalov, ohradeným miestom pre mladých pštrosov; 14 stretať sa tam budú divé mačky s hyenami, a jedna démonská príšera bude povolávať na druhú; len tam bude pokojne bývať nočná obluda a najde si odpočinok; 15tam bude hniezdiť šípový had a snesie, a keď vyliahne, shromaždí do svojej tône; tam tiež sa budú shromažďovať jastrabi jeden s druhým.16 Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte! Ani jedno zo všetkého toho nevystane; niktoré nebude postrádať druhého, lebo moje ústa, hovorí Hospodin, to rozkázaly; a jeho Duch ich zhromaždí, 17 a on im hodí los, a jeho ruka im ju rozdelí mernou šnúrou, až na veky ju zaujmú do dedičstva budú v nej bývať na pokolenie a pokolenie.

Túto noc, 15. júla 2019, PÁN BOH JEHOVAH YAHWEH ON HOVORIL S JEHO DVOMA NAJHROZNEJŠÍMI PROROKMI HLASOM, JEHO NAJMOCNEJŠÍM, NAJHROZNEJŠÍM JAZYKOM, PÁN BOH JEHOVAH HOVORIL NAHLAS! A POVEDAL: IZAIÁŠ 34. Potom som videl DVOCH NAJHROŹNEJŠÍCH, HLAVNÝCH, SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. , NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV BOHA YAHWEH ako stáli pred PÁNOM CELEJ ZEME A STÁLI PRED NÁRODMI, VŠETKÝMI NÁRODMI NA ZEMI A OZNAMOVALI NAJHROZNEJŠÍ SÚD NAD VŠETKÝMI NÁRODMI NA ZEMI, KTORÉ NEČINILI POKÁNIE.

Potom toho času som videl najhroznejšiu RUKU PÁNA BOHA, SAMOTNÉHO BOHA OTCA, ako sa natiahla k národom, potom, ako oznámili súd a potom, ako bola natiahnuté hrozná RUKA BOHA Z NEBA DOLE, potom natiahol JEHO PROROCKÝ PRST JEHO PRAVEJ RUKY, potom PÁN začas zasahovať, …. zasiahol… zasiahol… zasiahol… zasiahol…. zasiahol…. zasiahol… zasiahol… zasiahol…………. všetky národy! …. mali by ste to vidieť, praskali, drvili sa, boli obkľúčení, drvení, ….  vy stáĺe neležíte dole na kolenách??…  a vašich bruchách?? … – ako ja toto hovorím?? – HOVORÍ PÁN!

PÁN JE NAHNEVANÝ!

Národy očierňujú DVOCH HROZNÝCH PROROKOV YAHWEH! A odmietajú činiť pokánie! Národy ich očierňujú, robia im zlé, a odmietajú činiť pokánie. ON uvoľnil HNEV BOHA! HNEV YAHWEH NA TVÁR ZEME. ČINTE POKÁNIE, ČINTE POKÁNIE NÁRODY ZEME!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

ČIŇTE POKÁNIE!

DVAJA PROROCI ZO ZJAVENIA JÁNA 11 SÚ TU!

ČIŇTE POKÁNIE!

PRIPRAVTE CESTU, BUĎTE SVÄTÍ!

PRIJMITE JEŽIŠA A BUĎTE SVÄTÍ!

HNEV BOHA PRICHÁDZA! JE NEUNESITEĽNÝ!!!

ŽIADEN NÁROD TO NEBUDE MÔCŤ ZNIESŤ!

Iba samotný prst bol väčší ako národy! Ohromný BOH, VŠADEPRÍTOMNÝ, MOCNÝ BOH IZRAELA, ON PRICHÁDZA SÚDIŤ NÁRODY, KVÔLI ZLYHANIU ČINIŤ POKÁNIE.

TOTO NIESÚ VAŠI KAMARÁTI! TOTO NIESÚ VAŠI KAMARÁTI! TOTO SÚ BOJOVNÍCI! TOTO SÚ STRAŠNÍ BOJOVNÍCI! TO SÚ TÍ, KTORÍ PRIŠLI BOJOVAŤ PROTI ANTIKRISTOVI! Takže sa neopovažujte! Nepokúšajte sa! Nepokúšajte sa! Činte pokánie! Činte pokánie pre očierňovanie, a pripravte cestu,

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Činte pokánie a odvráťte sa od hriechov! Činte pokánie Keňa! Činte pokánie Brazília! Činte pokánie Taliansko! Činte pokánie SVET! Činte pokánie!

A ON povedal hlasom: Izaiáš 34: 1Pristúpte, národy, aby ste počuli, a ľudia, pozorujte ušami! Nech počuje zem i jej náplň, okruh sveta i všetky jeho plody! Lebo Hospodin je rozhnevaný na všetky národy a rozľútený na všetko ich vojsko, vyriekne nad nimi kliatbu úplnej záhuby a zkazí ich, vydá ich na pobitie.  Ich pobití budú ta povrhnutí, a z ich mŕtvych tiel bude vystupovať smrad, a vrchy sa rozplynú od ich krvi, 

ČIŇTE POKÁNIE! ČIŇTE POKÁNIE NÁRODY ZEME!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

JA som videl DVOCH MEGA NAJVÄČŠÍCH PROROKOV ako stáli pred PÁNOM, HOSPODINOM ZÁSTUPOV, A PRED NÁRODMI NAD ZEME, A OHLASOVAŤ NEVYSLOVITEĽNÝ A NEUNESITEĽNÝ SÚD BOHA!

Potom som videl PÁNA, ako natiahol JEHO RUKU SMEROM K NÁRODOM, ktoré nečinili pokánie, každý národ zasiahol… zasiahol… zasiahol… zasiahol… zasiahol,… zasiahol… zasiahol… úplne drtil s JEHO PRSTOM.

Ja som videl, JEHO PRST bol väčší ako národy, väčší. Činte pokánie národy Zeme! MESIÁŠ PRICHÁDZA! ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV! PRIJMITE JEŽIŠA, BUĎTE ZNOVUZRODENÍ! Zastavte očierňovanie! Zastavte ohovárania všade! Zastavte ohovárania a očierňovania! Zastavte familiárnosť! Činte pokánie Keňa! Činte pokánie Brazília! Činte pokánie Taliansko! Činte pokánie národy Zeme!

JA SOM VIDEL HNEV BOHA PRICHÁDZAŤ!

JE NEUNESITEĽNÝ!!!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

TODAH RABA, erez tov. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 15. Júla 2019, 2. časť

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, druhá časť tohto rozhovoru, znova, druhá časť tohto rozhovoru, v prvej časti ste počuli, ako PÁN HOVORí PROTI NÁRODOM TEJTO ZEME PRE NEZÁUJEM, NEDBANLIVOSŤ, BEZSTAROSTNOSŤ, ZANEDBÁVANIE, NEDOSTATOK KRITÉRIÍ, OHĽADUPLNOSTI PRE PÁNA

PÁN POVOLÁVA NÁRODY, ABY SA PRIPRAVILI NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, A TO NIEJE  ZOHĽADNENÉ PRE NEHO, NEDBANLOVOSŤ.

Namiesto toho je tu očierňovanie, zlo, ohováranie, vysmievanie sa, výsmech a všetko ostatné. Je tu veľmi kritická udalosť –

PRÍCHOD MESIÁŠA!

Dokonca kazatelia vyučujú o milosti,… milosť, milosť,…  kážu o milosti bez porozumenia, že Cirkvi sa potrebujú PRIPRAVIŤ PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA! Zámer, prečo bola daná milosť, je, aby tu bola SVÄTÁ CIRKEV, SPRAVODLIVÁ CIRKEV,  NAPLNENÁ DUCHOM SVÄTÝM, ABY CHODILA V SPRAVODLIVOSTI, … nie obnažená, nie s falošnými prorokmi a falošnými apoštolmi, nie v úzkych sukniach a úzkych nohaviciach, tieto oblečenia na ženách v Cirkvách, zapríčiňujúc sexuálny chtíč a nemorálnosť, nie na to, aby bol svet v Cirkvi,

ale ABSOLÚTNA SPRAVODLIVOSŤ A SVÄTOSŤ, VEDENÉ DUCHOM SVÄTÝM.

Keď PÁN JEŽIŠ zomrel na kríži a opona sa roztrhla, opona separovala najsvätejšie miesto od iného miesta v Svätyni,

nikdy toto nebolo zamýšľané, že teraz cesta do Svätyne je otvorená a teraz bude tolerovaný hriech!!!

PÁN JE SVÄTÝ, SVÄTÝ A SVÄTÝ!!!

ON BUDE SVÄTÝ VEČNE! 

Ak je tu niečo, čo sa nezmení na PÁNOVI,

OD VEČNOSTI A DO VEČNOSTI, JE TO SVÄTOSŤ PÁNA!

A v druhej časti tohto rozhovoru, keď PÁN prehlásil súd národom Zeme, dovoľte mi dať vám viac detailov. Keď RUKA PÁNA prišla z Neba a poukázala na národy potom, čo PROROCI PÁNA PREHLÁSILI A OZNÁMILI STRAŠNÝ SÚD PÁNA PROTI NÁRODOM, KTORÉ ODMIETAJÚ ČINIŤ POKÁNIE, NÁRODY, KTORÉ NEČINIA POKANIE, keď PÁN natiahol JEHO RUKU, táto ruka sa stala rukou toho, ktorý to hovorí sa vami, zasiahol národy veľmi seriózne, vážne.

Táto RUKA SA STALA RUKOU TOHO, KTORÝ TO HOVORÍ S VAMI DNES. Takže druhá časť tohoto rozhovoru, táto ruka, rovnaká ruka z Neba, ON zobral Slávu PÁNA A OHEŇ BOHA A DAL DO ÚST toho, ktorý to hovorí s vami. Znova, RUKY BOHA YAHWEH, PÁN BOH, BOH JEHOVAH z Neba, ON zobral Slávu a OHEŇ BOHA, on TO NIESOL CELOU CESTOU a kŕmil ma v ústach čistou bielou Slávou a ohňom.

Takže toto je hrozný čas požehnaní ľudia, ja nechcem ísť naspäť k základu všetkých týchto misií na Zemi, keď anjeli zahalili toho, ktorý s vami hovorí, a povedal to ohňom, že PÁN to urobil, 15. júla 2019.

Aby národy vedeli, že konečne v Centrálnom Parku, keď ich konečne zjavil, prišiel určený čas pre NEHO, aby ich zjavil, a potom ON ich zjavil, stojacich pred PÁNOM celej Zeme a dva PILIERE OBLAKU BOHA NAMIERILI A POUKÁZALI NA NICH DVOCH. Aby vždy vedeli, že ďalšia vec bude tá, že ich PÁN zjaví hrozným spôsobom na ich misii, bude ich identifikovať, konečne ich predstaví Zemi.

Takže toto je hodina pre národy, aby činili pokánie, a odvrátili sa od hriechov, prijali PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA, POKRSTILI SA ÚPLNÝM PONORENÍM SA, PRIJALI KRST DUCHOM SVÄTÝM A OHŇOM a  ZNOVUZRODILI SA PORIADNE! A UDRŽUJTE SI VAŠU SPÁSU A ODMIETNITE KAŽDÝ DRUH HRIECHU, ODMIETNITE ZLÉ, PRETOŽE STRACH Z BOHA JE MÚDROSŤ, KTORÁ VÁS BUDE VIESŤ NA SLÁVNE MIESTO KRÁĽOVSTVA BOHA JEHOVAH.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA!

Toda shalom, toda raba.

 

 

Off 

16.7.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top