Home
 

MOCNÉ NAVŠTÍVENIE BOŽEJ SLÁVY DVOCH PROROKOV HOSPODINA V MENENGAI 2, V NAKURU, 30.- 31.12. 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 7. júna 2019,

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, ja viem, že natočený záznam z návštevy PÁNA, ktorý sa konal na mítingu v Menengai, v Nakuru a v Centrálnom Parku, je seriózny rozhovor medzi Nebom a Cirkvou, je to veľmi, veľmi veľkolepý rozhovor medzi medi BOHOM JEHOVAH YAHWEH  a medzi Cirkvou pohanov v tejto hodine, telom Kristovým.

Aký úžasný čas je byť živý a vidieť to, o čom presne hovorila Biblia, keď BOH JEHOVAH napísal do Biblie JEHO PÍSMO PRE CIRKEV, komunikoval s telom KRISTOVÝM V NÁRODOCH, ON hovoril, že obrovské veci sa stanú tohto času.

Tiež hovoril, že spravodliví ľudia, svätí ľudia v čase, v inom, zvláštnom čase, skutočne túžili pozerať s ich očami na to, čo sa deje v tejto hodine, ja chcem tu vyzdvihnúť pre Cirkvi, zdôrazniť pokračujúci rozhovor ohľadom príchodu MESIÁŠA pre potrebu pre vás byť viac spravodlivý a svätý, prijať správne JEŽIŠA, správne, zámerne si vybrať spravodlivosť v tomto Svete, keď vidíme, že tento svet je plný mágie, systémov, sexuálnych hriechov, sex. chtíča, perverzie, zlého, všetko sa deje v tomto svete v tejto hodine. Toto je skutočne veľmi dôležitý rozhovor z Neba ku Cirkvi, pretože môžeme vidieť veľmi jasne, že PÁN hovorí veľmi jasnou terminológiou k tejto generácii, k tejto Cirkvi a PÁN hovorí: POZRITE SA, napriek tomu, že takto narastá zlé a hriešnosť, CIRKEV je stále “vozidlo”, ktoré je schopné dopraviť ľudstvo do večného Kráľovstva pokoja v Nebi.

To je dôvod, prečo tento rozhovor prebieha v tejto hodine v Cirkvi, je veľmi, veľmi mocný pre Cirkev, pretože neustále prebúdza duše Cirkvi, srdce Cirkvi ku faktu hovoriac: pozrite: my sme nebeské bytosti, máme  nebeské občianstvo,  nezáležiac na tom, že čo sa deje tu na Zemi. Nezáleží na tom, čo sa deje v našom okolitom spoločenstve, našom národe, vo vašom svete, ON hovorí, že stále musíte trénovať, rozvíjať vašu pozornosť k Nebu, nebeské zameranie sa. Aby sme trénovali našu pozornosť, ťahali našu pozornosť smerom k Nebu.

Keď sa pozriete na túto ohromnú návštevu, ktorá teraz putuje všade po webe, keď PÁN PRINIESOL JEHO PILIER SLÁVY z Neba, ktorú vyžaroval na JEHO DVOCH POSLOV, ktorí teraz ku vám hovoria, v Menengai 2, v decembri 2018. Keď sa pozriete na túto návštevu, ktorá sa deje po celom Svete, jedna vec, ktorá je veľmi citlivá, ktorú by ste nemali zmeškať, že títo DVAJA POSLOVIA, žE ŽIARA BOHA, ČISTÝ , BIELY, NAJBIELEJŠÍ SVÄTÝ OBLAK SLÁVY BOHA JEHOVAH YAHWEH, MÔJHO PRIATEĽA, MÔJHO JEDNÉHO JEDINÉHO PRIATEĽA, HAVER SHELIM, táto žiara spája Nebo, práve zvnútra Neba  k Zemi.  PÁN veľmi jasne prehlasuje, že JEHO DVAJA POSLI KRÁČAJÚ PO ZEMI.

Keď sa chcete spojiť s Nebom, potom potrebujete ich počúvať. Keď sa budete chcieť napojiť na Nebo, budete musieť ich poslúchať. Keď sa chcete spojiť s Nebom, potrebujete ich poslúchať! Toto posolstvo hovorí veľmi, veľmi jasne o týchto DVOCH POSLOV PÁNA. PÁN tu vyzdvihuje tiež a hovorí národom, aby mali strach pred týmito JEHO PROROKMI.  

PÁN hovorí, že ONI CHODIA PRIAMO PODO MNOU A CHODIA POD MOJIMI PRIAMYMI INŠTRUKCIAMI.

Pretože vidíte, kdekoľvek SLÁVA PÁNA ide s NIMI, ON ich vedie, naviguje ich, počas ich služby v tejto hodine v Cirkvi.

 

Off 

9.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top