Home
 

PROROCTVO O BIELOM, ČISTOM VOZIDLE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, 6. JÚNA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 6. júna 2019,

sumarizácia: 

PÁN JEHOVAH hovoril ku mne minulú noc vo veľmi, veľmi ohromujúcom rozhovore. Túto minulú noc PÁN JEHOVAH V JEHO ROZHOVORE SO MNOU mi ukázal stav Zborov a Cirkví všade na rozdielných miestach v tomto národe a tiež po celom Svete.

S týmto rozhovorom s PÁNOM vám vysvetlím detaily a potom vám to vysvetlím. Je tu cesta a množstvo vozidiel išlo po tejto ceste, išli po ľavej strane. A je tam ďalšia cesta, dvoj prúdová, ktorá ide po pravej strane. V tom čase ja som videl množstvo vozidiel ísť po tejto ceste a potom som videl DVOCH PROROKOV PÁNA, ktorí riadili auto, biele, čisté biele slávne auto, veľmi biele a lesklé, veľmi veľké auto, kde boli veľmi veľké kolesá. Pochopil som, že toto vozidlo je nové. Toto bolo nové vozidlo. 

Išli po tejto ceste DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA, v rovnakom smere, kde išli ostatní. Po ceste som si všimol, že všetky ostatné vozidlá sú buď zablatené alebo farebné, zablatené, farebné, hnedé… A po ľavej strane cesty som sledoval, ako sa ľudia z tejto inej cesty mohli pripojiť. Táto cesta ich vedie späť. Tak som videl, že na tejto ceste, ktorá bola vľavo, na ľavej strane, boli ďalšie vozidlá, ktoré zostali vľavo a potom sa vracali, urobili otočku v smere “U” a vracali sa naspäť.

V jednom bode, videl som, množstvo, množstvo vozidiel, veľmi špinavých vozidiel, veľkých, malých, že sa zastavili. Takže PÁN ma zobral dopredu, takže ja som lietal, Lietal som s mojimi krídlami, aby som bol schopný vidieť dopredu. A potom som si uvedomil, že tam bolo veľké nákladné auto. Veľký náklaďák, ktorý zablokoval cestu. Veľmi veliké špinavé nákladné auto sa zrútilo na cestu a zablokovalo cestu. Takže všetky autá zastavili, žiadne vozidlá nemohli prechádzať, pretože zablokoval cestu. 

 Žiadne auto neprešlo. Bolo to vtedy, keď som prišiel v obrovskej rýchlosti, s týmto úplne novým autom. To bolo v tom čase, keď som s týmto úplne novým autom prišiel v naozaj veľkej rýchlosti. Je to úžasné, pretože v jednom bode som sa bál, že by som mohol naraziť a havarovať. Tak som zatlačil na brzdy. A potom vznikla naozaj veľká kríza, bol som schopný stlačiť brzdy, takže to nebolo príliš nebezpečné.

A teraz som bol opäť schopný kontrolovať. A bolo mi povedané, že tento príves, ktorý sa zrútil na ľavej strane, nemal dosť miesta, aby mohol prechádzať.

Išiel som okolo neho s čistým, bielym nádherným vozidlom, ktoré je Slávne. A ostatné vozidlá tam zostali. A stále premýšľam, prečo práve tam odišli? Ale boli farebné, tmavo hnedé, zablatené a atď,… .  Žiadne z nich nebolo biele. 

Veľmi dobre vieme, že MESIÁŠ prichádza. A Biblia hovorí v liste Židom 12:14, aby sme mali pokoj so všetkými ľuďmi a boli svätí, lebo bez svätosti nemôžeme vidieť Pána.

Táto biela farba je svätosť, ktorú by mala Cirkev nosiť počas tejto hodiny. Ale teraz som videl tie hnedé autá,  sexuálne hriechy,  potraty, čokoľvek…,  falošné proroctvá a všetko ostatné… Vidíte, všetky tieto ostatné Zbory a všetky ostatné Cirkvi boli nečistými.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! Buďte svätí, požehnaní ľudia, prichádza MESIÁŠ. 

A všetky vozidlá kvôli tomuto nákladnému autu, ktorý sa zrútil, neviem prečo neboli schopní vidieť, že na ľavej strane nákladného auta, na tej istej ľavej strane, bolo dosť miesta na prechod. Dokonca stáli vo fronte, keď uviazli. Stáli pevne. Narazili do seba. Stáli pevne. Bola to nehoda, ktorá ich donútila stáť pevne.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

A to prichádza v čase, keď PÁN včera vo veľkom rozhovore so mnou hovoril o tejto veľkej sláve a pomazaní, ktoré vyslal, keď ma vzal ku BOŽIEMU TRÓNU V NEBI, mocné pomazanie, ktoré vypustil. ON ukázal, ako vzal listy zo stromu života a umiestnil do mojej ruky. A potom ukázal rozkvitnutie tohto pomazania, kvitnúce, ktoré pokrývalo celú horu. Tentoraz položil slávu PÁNA a rozkvet tejto Veľkej Slávy na túto horu. 

A včera som povedal, že prichádza šokujúce stretnutie. Bude to historické. To bude väčšie ako to, čo ste videli 28.4. 2019.

Takže, požehnaní ľudia, prichádza MESIÁŠ. Pripravte cestu. Buďte svätí a spravodliví! PRIJMITE JEŽIŠA! 

A toto je teraz všetkým jasné, že náboženstvo kríža je jediným náboženstvom, ktoré vás vedie k tejto ceste, ktorá vám dáva nádej vstúpiť do Slávneho Nebeského kráľovstva. Neexistuje žiadne iné náboženstvo. Nech sa ľudia znovuzrodia a zahanbime diabla! Nechajte ho ísť do pekla samotného!

PÁN vám všetkým žehnaj, ako sa pripravujete na príchod MESIÁŠA!

Todah Shalom! Todah rabah! Yom lano, čo v hebrejčine znamená dobrý deň, ich deň musel byť dobrý.

 

 

Off 

7.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top