Home
 

PROROCTVO HOSPODINA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!, PRIPRAVTE CESTU, 4. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 4. júna 2019,

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, aký úžasný čas prísť ku vám, v tomto úžasnom čase, pravdeobobne 23 hod. ( EAT – východo afrického času, pozn.,… u nás teraz po zmene na letný čas o hodinu menej, t.j. 22 hod., pozn. ), 4 minúty pred.

Ja vidím v tomto rozhovore, PÁN JEHOVAH ma zodvihol hore, PÁN JEHOVAH ma pozdvihol hore a ja som lietal s mojimi krídlami ponad oblak, letel som skutočne veľmi vysoko do oblaku, celou tou cestou a stretol som PÁNA v Nebi.

Znova, ja som videl, ako ma PÁN JEHOVAH zodvihol hore a ja som letel s mojimi krídlami. Ja som letel s mojimi krídlami ponad oblaky, ponad slávne oblaky PÁNA vyššie, ponad oblaky tu,  až dokiaľ som došiel do vnútra Neba.

Ja viem, že PÁN hovoril pri niekoľkých príležitostiach o tejto návšteve, ktorá sa deje na Zemi práve teraz, PÁN pokračoval v odhaľovaní, zjavovaní tejto návštevy a centralizuje dôvod pre ľudskú snahu v živote človeka na Zemi, pokračuje ich centralizovať na PRÍCHOD MESIÁŠA.  

V Biblii, pamätáme sa veľmi dobre, keď apoštol Ján v knihe Zjavenia, PÁN mu povedal: poď tu, ja ti ukážem, čo sa má stať. A Nebo sa otvorilo a on bol zodvihnutý celou cestou do Neba.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

POĎME PRIPRAVIŤ CESTU,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

ĎAKUJEM VÁM, PRIPRAVTE CESTU, BUĎTE SVÄTÍ, ĎAKUJEM VÁM, BUĎTE SPRAVODLIVÍ, ĎAKUJEM VÁM. Pretože bez svätosti nikto, nikto neuvidí PÁNA.

Toda raba, erez tove, toda Shalom.

Zjavenie Jána 4:1 Potom som videl, a hľa, dvere boli otvorené na nebi, a ten prvý hlas, ktorý som počul ako trúbu, hovoriacu so mnou, vravel: Vystúp sem hore, a ukážem ti, čo sa musí stať potom.

 

Off 

4.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top